Gott Nytt 2011!

Fotograf: Fredrik Fors

Stockholmskyline.se skapades 2010 som ett debattforum för dem som inte anser att stad är något som nödvändigtvis skapas på höjden samt vill ha humanistiska värden i stadsplaneringen. De senaste årens politiska vindar har innehållit kortsiktiga lösningar som att skyskrapor skulle få lov att dominera Stockholms unika skyline. Drömmar i glas och betong har arbetats in som enda lösningen på bostadsfrågan med fokus på miljövänlighet när det som oftast handlar om dyrbara kontor, absurda energikostnader och gammeldags nödlösningar.

Stockholm har trots okänsliga ingrepp lyckats bevara sin storslagenhet där den relativt låga siluetten låter sig tonsättas av holmarnas höjder, förkastningsbranter och historiska byggnader. Bostadspriser i de traditionella stockholmskvarteren ger ett snabbt svar på varför; vi trivs i lägre städer med finmaskighet både i social och ekonomisk struktur. Vi vill uppenbarligen ha nära till butiken, hemmet och kvarterskrogen. Varför då satsa på märkliga påbyggnader och ekonomiska vågspel på höjden?

Stockholm gjorde samma misstag som så många andra under modernismens glansdagar på 1960-talet. Vi lade kraftig koncentration på stadskärnan och många ytterområden anlades glest. Vi ser hellre att man utvecklar närstad och förort med fler stadscentra. Möjligheterna är enorma. Politikerna har uppmärksammat detta de sista åren, men mest har enorma gallerior anlagts som slukar småföretagarnas verksamhet samt dominerar områdenas puls. Det är långt kvar. Retoriken för storsatsningar i volymer långt från det vi kallar human stadsplanering liknar bostadpaniken under 1960-talet.

Arkitekturen har i Stockholm har under året utsetts till den minst kreativa i Sverige. Stockholm Skyline är som så många måna om att intressant och djärv samtidsarkitektur kommer till Stockholm, men inte efter internationella mått där helt andra grundkoncept gäller, utan med hållbarhet och med intresse för det som redan finns.

Stockholm har fantastisk natur, en genom århundraden framväxt stad i förenlighet med dess topografi. Vi kan fortsätta på detta tema utan att staden stagnerar och känns otidsenlig. Stockholm Skyline vill bidra till detta. Att se staden växa utåt, att sätta människan i centrum istället för politiska markörer, byggbolagsteater och den förlegade modernismens språk.

Vi anser att vi lever i den moderna tiden där ackumulerad kunskap om stadsbyggnad borde vara en självklarhet. Det är det inte. Under vår korta tid har ett stort antal anslutit sig i vårt nätverk. Tunga namn har bidragit med intressanta inlägg likväl som den med starkt privat engagemang. Vi är glada och tacksamma och ser fram emot ett progressivt 2011.

Gott Nytt År önskar Stockholm Skyline!

Klicka på citaten nedan för att komma till hela artikeln.

”Enligt kvalificerad forskning är stadskaraktären också ett kapital som kommer att få allt större betydelse för Stockholms attraktivitet och ekonomi.” Kerstin Westerlund 22/9

” Hur ska vi tolka ”täthet”? Är det gatubredden, kvarterens längd eller husens höjd? Är det antalet byggda kvadratmeter i huset eller antalet byggda kvadratmeter i stadsdelen eller rent av i hela staden? Manhattan är tätt men jämför vi hela kommunen New York med kommunen Stockholm så är Stockholm tätare.” Peter Elmlund 29/10

” Ska vi ha moderata kommuner som stängda villaborgar? Var är ansvaret för regionens bostadsförsörjning delat? Alla tycker det är känsligt att diskutera Lidingölandet, det är därför det är uppfriskande.” Henrik Waldenström 27/11

”Stockholms unika framtoning, genom just dess unika skylines grafiska förtjänster liksom det genomsläpp av ljus och djup denna uppvisar. Allt vid sidan av en rad från varandra särskiljande byggnadsprofiler och skuggande fält och linjespel. Stadsbilden blir då väldigt dynamisk liksom att den blir behaglig att vistas i.” Magnus Rietz 6/9

”Vi är inte i Kairo, Rom eller New York där skugga mest är en tillgång. Vi är i en stad på sextionde breddgraden där hygglig tillgång på sol både i gatumiljön och inomhus är avgörande för livskvaliteten.” Kerstin Westerlund 5/11

” Arkitektur kan liknas vid en religion – så hårt sitter arkitekter världen över fast i en modernistisk trossats. Som alla trossatser innehåller modernismen många olika tabun. Ett av de djupast förankrade är fönster med spröjs.” Erika Wörman 12/11

”Låt oss bygga vidare på det för Stockholm så karakteristiska mönstret med paradbyggnader som i takt med stadens tillväxt placerats som noder på nya spektakulära platser i stadslandskapet.” Kerstin Westerlund 13/12

1 kommentar