En parkeringsplats kan vara så mycket mer

I en opinionsartikel i New York Times skriver Eran Ben-Joseph, professor i stadsplanering på Massachusetts Institute of Technology, om hur parkeringsplatser kan användas på ett mycket bättre sätt än i dag.

”Vi behöver omdefiniera vad vi menar med begreppet ”parkeringsplats” så det inte bara syftar på saker som har med bilparkering att göra, utan också inkluderar andra möjligheter till utnyttjande, sådant som mildrar effekten på miljön och som leder till större fokus på estetik och arkitektonisk kontext”, skriver han i artikeln.

Hans utgångspunkt är att varje amerikansk bil förutom sin hemmaparkering har tillgång till ytterligare tre p-platser i samhället. I USA finns det 800 miljoner p-platser som tillsammans täcker upp en yta om 11292 kvadratkilometer, vilket motsvarar mer mark än vad som finns i hela Puerto Rico. I vissa städer, som Orlando och Los Angeles, upptar p-platser minst en tredjedel av marken.

Ben-Joseph pekar på de miljömässiga vinsterna av att förse p-platserna med växtlighet eller solceller men också på de sociala möjligheterna. P-platser är välbesökta och med en mer genomtänkt utformning borde de kunna berika våra städer på ett helt annat sätt än idag.

Han nämnar att det redan finns exempel på hur p-platser används för bondens marknad, spontan idrott, ungdomars bilsammankomster och annat. Sådana aktiviteter antyder att p-platser fyller en funktion som andra platser i staden inte erbjuder.

Kul artikel. Han har också skrivit en bok i ämnet (Rethinking a Lot: The Design and Culture of Parking) och ger i den bland annat följande exempel på kreativ användning och bättre design av p-platser:

Bild vänster: Förra året hölls en fest för designern Alexander Wang I ett p-hus under parken The High Line i New York City. Bild höger: Bondens marknad på en p-plats i Old Town Calabasas i en förort i Los Angeles.

Bild vänster: P-plats framför Dia art museum I Beacon, N.Y. Bild höger: Renzo Piano planterade träd på p-platsen framför Fiats kontor i Turin.

Dessutom finns det flera sätt att använda gator på. I London är det rätt vanligt att man stänger av en tvärgata på på helgen för torghandel. Varför orkar vi inte göra detta i svenska städer?

En tvärgata i London som blir torghandel på lördagar.

 

Peter Elmlund

 

Nya regler för kommentarer här

1 kommentar

  1. Niklas Öhrström den 4 april 2012

    Staden ger oss en struktur som sedan kan förvaltas på olika sätt. Exempel på detta är att gator kan beroende på behov användas som gånggata eller för blandad trafik eller att tomter kan bebyggas utefter olika behov (och att byggnader som inte längre fyller något behov byts ut).

    Ett problem i Sverige är att vi är alltför fastlåsta i den modernistiska doktrinen, där områden är mer eller mindre färdigplanerade från första början. Det ger ett stelare samhälle. Man kan ju börja med att göra som i London och se vad som händer.