Landmärken – krig eller konst?

Är det arkitektonisk konst man vill skapa, eller krig?

Landmärken är en viktig del av dagens stadsbyggnadsdebatt. Man vill ge avtryck, sätta staden på kartan. Malmö är en av de städer i Sverige som kämpat hårt för detta. Nu vill man återigen skapa en nyhet – till bekostnad av det befintliga.  Anders Almér, Urbantlokalt.se,  har studerat turerna kring det ekonomiskt skenande projektet för World Maritime University märkliga tillbyggnad av Börshuset från 1908.

I Inre Hamnen i Malmö ligger Börshuset som varit en börs men inte som vi tänker en sådan. Mittemot ligger Malmö Central. Från den kunde man köra vagnar med kreatur över till Börshuset där boskapsspekulanter kunde besiktiga kreaturen från en loggia våningen ovanför. I Inre Hamnen på andra sidan Börshuset ligger också Hamnkontoret, Harald Boklunds nationalromantiska byggnad från 1908.

Nu skall World Maritime University använda byggnaden och den skall få en tillbyggnad. Tillbyggnadens utformning har Kim Utzon gjort efter att ha vunnit en arkitekttävling. På kort tid har projektets kostnad beräknats öka från 48 till 72 miljoner, dvs en ökning med 50%. Ingen vill ta på sig ansvaret för detta.

  • Vårt ansvar är att få helheten att fungera, sen får Stadsfastigheter ta fullt ansvar för sina kalkyler, säger Stadsbyggnadsdirektören.

Stadsfastigheters chef säger att

  • det är tävlingen som kostat några miljoner och som medfört större ytor och annat material som fördyrat.

Han tillägger också:

  • En viktig orsak till att kostnaden ökar är att arkitekterna vill skapa sig ett minnesmärke som sätter avtryck i deras cv.

Med hjälp av den tillkämpade debatten om landmärken och globaliserad identitet, stött av Venedigdokumentet kan man idag i princip göra vad som helst för att skapa effekt. Men vilken av byggnaderna vinner på detta?

Det är ju alltid intressant när en sådan kommentar kommer ut. Det är väl vad många misstänkte men som ingen som är inblandad i dylika beslut vill erkänna.

Projektet här i Inre Hamnen är uppenbarligen ett led i Malmös strävan att vara med i gruppen av städer som är kända för anmärkningsvärda arkitektoniska skapelser. Kommunens starke man har själv refererat till Barcelona, Graz och Glasgow. Där har ju projekten skapats av världsnamn, s k egotechts. Kim Utzon är ett känt namn eftersom hans far Jörn Utzon var känd. Jörn Utzon blev känd för att ha ritat operan i Sidney som är en ikon. Sydneyoperan är mycket känd för att vara känd, inte för att det går att spela opera i den, för det gör det knappt. För dyr blev den också.

 

Nu vet vi i alla fall att helheten inte omfattar kostnader, åtminstone inte när Stadsbyggnadskontoret tänker.

 

Anders Almér

www.urbantlokalt.se

 

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!


1 kommentar