Ingen hade korrekta bilder inför Slussenbeslutet

Slussen norrvy med byggn

Den korrigerade bilden av glasbyggnaderna som inte syntes i stadens broschyrer.

I förra veckan uppdagades det att missvisande bilder för stadens Slussenförslag fått tillrättavisande av Mark- och miljödomstolen. Vi skrev om det 28/10 men det är värt att påminna om detta. Nu har staden plockat bort fantasibilderna från hemsidan. Hur många fler projekt hanteras på detta sätt och vet politikerna vad de säger ja till?

I domen om Nya Slussens detaljplan, P 11451-12, 27 september 2013, skriver Mark- och miljööverdomstolen:

”Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att en del av det informationsmaterial som använts i samband med samråd och utställning har varit missvisande.”

Domstolen skriver vidare:

”Kommunen har ett ansvar för att allt sådant material ska ge en rättvisande bild.”

Detta innebär att varken allmänhet eller politiker hade korrekta bilder vid tiden för beslutet om Nya Slussen i december 2011. Det är möjligt att beslutet hade blivit ett annat om ansvariga politiker och allmänheten fått korrekt informationsmaterial.

Tidskriften Arkitektur skriver om de missvisande bilderna:

De bilder man nu har publicerat som information till medborgarna är långt ifrån rättvisande. Utan att göra en bedömning av arkitektförslagets kvalitet kan man med rätta förundras över att informationen om det verkliga utförandet undanhållits från medborgarna. En misstro som nu så klart färgar av sig på alla delar i projektet.

Ole Settergren

 

Läs hela artikel på arkitekturs blogg här

Länk till fler bilder här

 

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

 

2 kommentarer

  1. Johanna Lindkvist den 2 december 2013

    Om det hade varit en rättegång där felaktigt bevismaterial hade använts skulle den väl ha tagits om??

  2. Gudrun Holmgren den 6 november 2013

    Någon har sagt, att om politikerna varit medvetna om de kulturvärden som går förlorade om Nya Slussen byggs, hade de inte röstat ja till Nya Slussen i Kommunfullmäktige. Anmärkningsvärt är också, att två experter på kulturmiljöer i tur och ordning blev entledigade från sina uppdrag eftersom de ansåg, att Nya Slussen medförde betydande skador på riksintresset Slussen. Carl Gustav Hagander fick ersatta dem. Han ansåg, att Nya Slussen medförde måttlig skada på riksintresset Slussen.