Ljusning i sikte för Nobel Center inför steg 2

foto Jeppe Wikström

Foto: Jeppe Wikström

Tävlingen om Nobel Center på Blasieholmen har inletts sin andra etapp. De förslag som ansågs som främmande har tagits bort och om ett halvår kan det stå klart vilket som kan ligga till grund för ny detaljplan. Kerstin Westerlund Bjurström har tittat närmre på de sköna photoshopbilder som presenterades i Steg 1 och hur en realisering kan komma att påverka stadsbilden:

Någon liten suck av lättnad kanske man kan våga dra nu när det står klart att juryn för arkitekttävlingen om ett nytt Nobel Center på Blasieholmen i utvärderingen av de elva förslagen i steg 1 rensat bort de för platsen mest olämpliga. Som häromdagen rapporterades i media så har tre av dessa valts ut för vidare bearbetning i tävlingens andra steg. Det verkar också stå klart att det finns enighet om att lokalarean ska minskas, vilket är helt nödvändigt. Om inte kommer relationen mellan Nobel center och Nationalmuseum respektive omgivande stadslandskap att upplevas som problematisk vilket förslag som än väljs.

Johan Celsings förslag ”A room and a half”.

Johan Celsings förslag ”A room and a half”.

Jag kan nog tro att Johan Celsings förslag ”A room and a half går att bearbeta så att det kommer att pryda sin plats. Ansatsen med en klassiskt proportionerad byggnad känns rätt i sitt sammanhang. Men det är för stelt, för stort och något för högt. Jag håller helt med juryn som har uttalat att fasader och fönsteröppningar måste bearbetas i såväl helhet som detalj,  Skalan och fasadutformningen  måste fas att spela med och inte som i dagsläget mot intilliggande byggnader.

Christoph Felgers förslag ”Nobelhuset”

Christoph Felgers förslag ”Nobelhuset”.

David Chipperfield och Christoph Felgers förslag ”Nobelhuset” har förvisso, som juryn skriver, en värdighet i sin utformning som väl stämmer med namnet Nobel och med platsen. Men att det kommer att sticka upp över Nationalmuseum borde inte accepteras. Stockholms så viktiga karaktärsdrag den kontinuerligt jämnhöga kulisslika stadsfronten utmed de låga stränderna i norr bryts på ett olyckligt sätt.  Kontrasten mellan denna och den så annorlunda upplevelsen av Söders höjder minskas. En avståndsvy från Stockholms inlopp borde funnits med i presentationen. För att komma ifråga måste förslaget därför sänkas betydligt vilket borde vara fullt möjligt med bibehållen grundkaraktär. Juryns synpunkt att den högre byggnadsvolymen är en fördel eftersom den ger möjlighet till mer grönska måste vara en småsak i sammanhanget.

Gert Wingårds förslag ”A p(a)lace to enjoy”

Gert Wingårds förslag ”A p(a)lace to enjoy”. Nobelstiftelsen har visat förvåning över att förslagen som kommit in varit långt större än de tänkt sig.

Gert Wingårds förslag  ”A p(a)lace to enjoy” är en stilig byggnad men skulle om den uppfördes här komma att upplevas som alldeles för dominant och felplacerad. Lokalkännedom är nödvändigt men räcker inte. Det lika mycket är frågan om kompetens för den så alldeles speciella uppgiften.  Utöver att åstadkomma framstående arkitektur i sig gäller det att undvika att en ny byggnad försvagar karaktären hos omgivande stadsrum och att klara av att i stället förhöja och understryka denna.

Hamnmagsinen och tullhuset som verkar sakna betydelse i förslagen.

Hamnmagsinen och tullhuset som verkar sakna betydelse i förslagen.

hamnmagasinhamnmagasin

Det måste ses som ett misslyckande från staden att man under alla år som gått inte lyckats erbjuda Nobelstiftelsen en annan tomt.  Så mycket bättre än att tränga in ytterligare en institution hade varit om tullhuset och hamnmagasinen sluppit rivning. Då hade en genuin hamnmiljö kunnat bevaras och samtidigt utvecklas till en mötesplats för stockholmarna och Nationalmuseum hade haft kvar en rimlig expansionsmöjlighet för framtiden.

Men nu gäller det att glädja sig åt att juryn hittills inte fallit för att framhäva de mest spektakulära förslagen. Viss nyfikenhet känner jag i frågan om hur den stora övervikten av lekmän i arkitektoniska frågor i juryn påverkat detta. Nu hoppas jag bara på att till februari 2013 det kommit fram minst ett förslag som med den värdighet, förfining och stil som platsen kräver också medför att den unika karaktären hos Stockholms sjöfront befästs och utvecklas.

Kerstin Westerlund Bjurström

Arkitekt SAR/MSA

 

Läs mer i DN här

Läs vad Ola Andersson tycker i DN här

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

4 kommentarer