Slussenfakta: Artikel 7 – Trafikytor

Jämförelse_Trafikytor_Slussen_AB-page-001

Ska verkligen ”Nya Slussen” genomföras trots att bristerna skapar jättesprickor mellan fördelarna? Allt fler fakta om stadens förfarande, lek med ljus och skugga samt bristande hantering av planerna har uppdagat. Här är ytterligare några ordentliga sprickor i betongen.

Det blir allt mer uppenbart för allt fler att ”Nya Slussen” är en väldigt dålig lösning. Stadens märkliga försvar är ungefär ”Nya Slussen är ett  skit, men nu har vi baxat det ända hit”. Det håller inte! Det är för mycket som står på spel:

  • transporterna i hela södra Stockholm, Nacka och Värmdö under många år
  • en illa fungerande lösning i fullfunktion med längre omstigningstider och omfattande köbildning och kraftigt förhöjda risker för stora olyckor (stadsgårdsledstunneln och Katarinaterminalen)
  • skattemedel
  • Stockholms skönhet och attraktionskraft

Att försvara dessa förluster med det faktum att Slussen är sunkig och förfallen och erbjuder en eländig miljö för främst buss- och tågresenärer från Nacka håller naturligtvis inte. En smart renovering/rekonstruktion av den nuvarande lösningen, ny inomhusvänthall för Nacka-Värmdöbussarna skulle bli mycket attraktivt och bidra till att skapa en ny USP (Unique Selling Point) för Stockholm. Genom att bara ”fixa det som är trasigt” blir det hälften så dyrt, går dubbelt så fort och blir mer än dubbelt så bra.

800px-David_Hellden_1965

Stora pojkar leker.

Dessutom tjänar stadsbilden på det – en igenkännbar miljö var t ex efter andra världskriget det enda som kunde locka människor tillbaka till utbombade städer, som t ex Warszawa. ”Helt nya grepp” osar Sergels Torg, en plats som inte hittat hem ännu. Man botar inte modernism med ny sådan.

Matti Shevchenko Sandin

Mer Slussenfakta här

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

 

 

1 kommentar