Stockholms stad vilseleder om SLUSSEN plan B

nytt om slussen

Staden har skickat ut en infromationsbroschyr om slussenbygget. I broschyren berörs olika frågor och bland annat tas Slussen plan B upp. Felaktigt blandas den ihop med ett förslag från Whites Arkitekter från 2007. Staden har tidigare ertappats med att skicka ut fel info medborgarna.

I Stockholms stads broschyr ”Nytt om Slussen”, som nu delas ut i alla hushåll i Nacka och Värmdö, finns bland annat frågan: Varför kan man inte bygga Plan B istället – de säger att det är billigare och snabbare ?

Namnlöst

Ur stadens broschyr.

I stället för att svara på själva frågan om plan B, hänvisar man i broschyren till ett annat förslag, som White Arkitekter tog fram 2007. Det förslaget kallades Nybyggt bevarande och innebar väsentligt större ingrepp i bebyggelse, mark, vatten och berg än vad plan B föreslår. Whites förslag innehöll bland annat en bussterminal i två våningar på Stadsgårdskajen, en ny station för Saltsjöbanan inne i Katarinaberget och nya stora kontorshus. Eftersom detta förslag var så omfattande bedömdes det kosta lika mycket och ta lika lång tid som att bygga en helt ny lösning.

whites_nybyggt_bevarande

White´s förslag ”Nybyggt bevarande” från 2007 blandas ihop med ”Slussen plan B” i staden infobroschyr. Förslagen har stora olikheter.

SLUSSEN plan B skiljer sig på många sätt från Whites förslag. Plan B innebär en rivning och återuppbyggnad av Slussen i moderniserad form. En ny bussterminal, med bussarna utomhus och resenärerna inomhus, byggs på samma plats som idag. Då får man en säker terminal med korta och bekväma byten till T-bana och stadsbussar. Här finns också möjlighet att bygga en större terminal med bättre kapacitet än idag. Saltsjöbanans station flyttas något närmare KF-husen och får dubbelspår med ny perrong inomhus.

SLUSSENplanB_Bild06_LokalerKulturRestKlubbmmoversikt

Slussen Plan B.

Plan B gör inga nya utbyggnader i vattnet. Nuvarande kajer och båtsluss behålls. Nya vattenrännor för Mälarens avbördning byggs under den nya brokonstruktionen.

En förnyelse av Slussen, genom rivning och återuppbyggnad, behöver inte avvakta en ny planprocess. Enligt plan- och bygglagen får man återuppbygga en byggnad eller anläggning, även om den ligger i strid mot gällande plan. Det är just rätten till pågående markanvändning som öppnar för en snabbare och bättre lösning för Slussen.

Fördelen med plan B är alltså att en nödvändig förnyelse av Slussen kan påbörjas direkt, utan nya långa planprocesser. Byggtiden blir kortare, trafikstörningarna mindre och byggkostnaden lägre.

Tor Edsjö & Lennart Klaesson

www.SLUSSENplanB.nu här

Mer om Slussen på Stockholm Skyline här

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

1 kommentar

 1. Niklas Öhrström den 18 juni 2014

  Det går förvisso att riva och sedan bygga upp motsvarande inom samma detaljplan. Men Slussen plan B innebär inte att en kopia ska byggas upp. Man vill bygga nya broar, ny kanal samt höja alla kajkanter. Således är det ingen kopia.

  Eftersom man inte kommer upp i målet om avtappning för Mälarens del tvingas man till avtappning vid Södertälje eller Hammarby. För detta krävs ytterligare detaljplaner. Det ska tilläggas att båda är viktiga farleder för sjöfarten och i Södertäljes fall – ett riksintresse. Dessa ombyggnader kommer kosta mycket. Oklart dock hur mycket.

  Sedan kan man tycka att det är onödigt av staden att bedöma kostnaden för Slussen planB utifrån hur mycket man beräknade att ”Nybyggt bevarande” skulle kosta.

  I stort sett har dock nybyggt bevarande samma dimensioner som planB. Skillnaden handlar om hur man disponerar de olika ytorna. Det finns dock en viktig skillnad då ”Nybyggt bevarande” har lagt bussterminalen utanför. Därmed har planB något mindre yttre dimmensioner.

  Männen bakom planB menar att deras förslag kostar 4 miljader mindre än vad stadens förslag (och därmed även ”Nybyggt bevarande”) kostar. Om detta stämde skulle bara bussterminalen i ”Nybyggt bevarande” kosta motsvarande denna mellanskillnad på 4 miljarder.

  Kalkylen för planB är en glädjekalkyl.