Detta kan du göra för att stoppa vansinnet och rädda Stockholm från ”Nya Slussen”

slussen Birgitta Palmertz

Foto: Birgitta Palmertz

Stigbergsgruppen har kraftfullt agerat emot alliansens slussenprojekt. Här presenterar de lösningar hur du kan vara med och agera som privatperson.
Utöver den stadsmiljökatastrof som Nya Slussen är för Stockholm innebär bomben stora kommunikationsproblem under många år för hela södra och östra Stockholm men särskilt för Nacka och Värmdö. I fullfunktion innebär ”Nya Slussen” kraftigt försämrade kommunikationer jämfört med i dag. Genom att Stockholms alliansen i strid med staden löften under planprocessen tänker börja bygga del ett av projektet utan att det finns en lagakraftvunnen plan för del två – bussterminalen – innebär ”bomben” en risk för att Nacka och Värmdö blir helt utan bussterminal vid Slussen.
Slussen behöver förnyas – men det kan och måste göras på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det finns bra alternativ till ”Nya Slussen”.
slussen ombyggnadsplan

Nya Slussen – Nordins förslag rör det rödstreckade området.

slussen ombyggnadsplan
Detta kan du göra för att stoppa vansinnet och rädda Stockholm från ”Nya Slussen”:
 
Om du bor i Stockholm:
– Rösta inte på Stockholms alliansen i kommunalvalet i Stockholm – de är ansvariga för ”Nya Slussen” bomben.
– Kräv besked av oppositionen i Stockholm, S, MP och V om de erbjuder en möjlighet för oss att den 14 september undvika bomben.
Oppositionen har röstat emot ”Nya Slussen”.  De anser att ”Nya Slussen” är undermålig. De har krävt en helhetslösning – den finns inte. Ändå ger inte oppositionen väljarna besked om de kommer att fullfölja ”Nya Slussen” eller inte. Det är inte acceptabelt att inte ge väljarna besked i Stockholms viktigaste stadsbyggnadsfråga sedan rivningarna av Klara. Det är häpnadsväckande att media inte avkräver oppositionen ett besked. Stigbergsgruppen har inbjudit oppositionen till en utfrågning om Slussen den 21 augusti kl 1900, Konstakademien (Hörsalen), Fredsgatan.
 
Om du bor i Nacka eller Värmdö
– I kommunalvalet rösta på partier som kräver att regeringen ingriper mot ”Nya Slussen”. Du ska definitivt inte rösta på moderaterna som i denna fråga inte arbetar för Nacka- Värmdöbornas bästa utan arbetar för Sten Nordin och sina partikarriärer.
södermalmsnytt

Kolingsborg rivs innan årets slut skriver Södermalmsnytt. den 26 juli 2014.

Socialdemokraterna i Nacka och Värmdö – kommunerna där de stora användarna av Slussen finns – kräver att regeringen ska ingripa för att tvinga Stockholm att tillgodose dessa kommuners behov i den nödvändiga förnyelsen av Slussen.

Som vi förstått det stödjer alla partier i Värmdö utom moderaterna kravet på en helhetslösning för Slussen, dvs. en lösning som inkluderar bussterminal. Det borde innebära att det redan nu finns en majoritet i fullmäktige i Värmdö för krav på regeringsingripande. I Nacka stödjer, som vi förstår det S, MP, V, C och Nackalistan kravet på helhetslösning och därmed – rimligen – ett krav på regeringsingripande.

Det är sent, men inte för sent, att desarmera och därmed rädda Stockholm från vätebomben ”Nya Slussen”.

Ole Settergren,

Stigbergsgruppen och Nätverket Nacka- Värmdöbor för Slussen

Omslagsbild: Torbjörn Bjönstedt Facebookgruppen Bevara Slussen

Svt: Smygstart för slussenbygget anmält här

Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

Kommentering är avstängt.