Slussenbrev 6 – Biltunnelns risker‏

Biltunneln

Växande problem för kollektivtrafiken 

Slussen är en mycket viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Här möts T-banan, de blå bussarna, stomlinjerna 2 och 3, Nacka-Värmdö-bussarna och många andra stadsbussar. I ”Nya Slussen” innebär planeringen att framkomligheten försämras kraftigt. Egna körfält saknas för stadsbussarna under stor del av passagen. 

Eftersom det bara ska bli en bro för trafiken istället för idag två broar kommer bussarna att fastna i korsningen där Hornsgatan och Katarinavägen möts, och i korsningen Skeppsbron-Munkbron. Rödljus ska reglera trafiken vilket ju genererar köer. De goda genomfartslösningar som finns idag kommer att ersättas med köproblem med längre restider som effekt. 

Öppna bilagan och läs vad experterna skrivit om detta!

Med vänlig hälsning

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

Kommentering är avstängt.