Alternativ plats för Slussens bussterminal samt förslag till ny omstigningsterminal vid Sofia

glasberget 1

Ytterligare lösningar på stadens stora olösta gåta; Nya Slussen, kommer från nackabor som kan göra att kostnaderna bli betydligt lägre än för en placering av bussterminalen i berget som kräver omfattande sprängningar och komplicerade tillstånd.

Oavsett hur Slussen slutligen utformas behövs en väl fungerande bussterminal för Nacka/ Värmdö bussarna. Utrymme för terminalen behövs omgående för att undvika kaos i kollektivtrafiken. Stadsgården har en potential att rymma både en bussterminal, en fungerande slutstation för Saltsjöbanan samt en bra framkomlighet för biltrafiken. En överdäckning av trafikytan närmast Slussen ger en flexibilitet för ombyggnaden av själva Slussen. Den tillfälliga bussterminalen vid Danvikstull avlastas. Nacka- och Värmdöresenärerna slipper den förlängda restiden som en provisorisk omstigning vid Henriksdal innebär.

glasberget2

Bilar i plan 1 (gul markering,Kajplanet) . Bussterminal i plan 2(röd markering).

I ett längre tidsperspektiv kan en utbyggnad av hela Stadsgården skapa utrymme för ett attraktivt turiststråk som sätter Stockholm på turisternas världskarta. Förslaget ”Gröna Glasberget” går ut på att man överdäckar Stadsgårdsleden i flera plan. Bilar, bussar, Saltsjöbanan och cyklar samt entréer till färjeterminaler och Tullhuset/Fotografiska kan gå separerade. I översta planet kan restauranger och andra kommersiella verksamheter förläggas, med utsikt över Strömmen. Överdäckningen kan terrasseras med plats för växtlighet. De översta våningarna, som ligger lägre än Fjällgatan och Katarinavägen, är smalare än de undre. I områdets östra del anläggs en ny omstigningsterminal för byte mellan bussar, Saltsjöbanan och nya tunnelbanan (station Sofia).

glasberget3

 Turiststråk, kommunikationsytor och kommersiella lokaler mm i plan 2 och 3(Överst) Bilar i plan 1 (gul). Bussar i plan 2(röd).

ETAPP 1 – Bussterminalen


Bussarnas på- och avstigning samt vändslinga förläggs i en överdäckning så nära Slussen som möjligt. Plats för bussar som väntar på avgång förläggs i den östra delen.
Saltsjöbanan
Under ombyggnaden av Slussen kan tågen vända en liten bit öster om nuvarande läge med perrongen på norra sidan där plats finns om bussterminalen placeras i planet ovanför.

Före Tullhuset kör bussarna ner till plan 1 och biltrafiken flyttar upp till plan 2.

Före Tullhuset kör bussarna ner till plan 1 (röd)och biltrafiken flyttar upp till plan 2(gul).

ETAPP 2
En andra knutpunkt
 i en fortsatt överbyggnad av Stadsgårdsleden till Londonviadukten och runt berget upp mot Folkungagatan kan inrymmas en ny terminal för kollektivtrafiken. Med en tidig utbyggnad av T-banan från Kungsträdgården till station Sofia kan en omstigningsstation anläggas med anslutningar till Nacka-/Värmdöbussarna, Saltsjöbanan och innerstadsbussarna samt till Finlandsfärjorna. En sådan knutpunkt avlastar inte bara den hårt belastade Slussen utan förkortar också restiden från Nacka och Värmdö till Stockholm city och norra förorterna.

glasberget6

Principskiss på sektionerna mellan Londonviadukten och Tullhuset.

glasberget 33

Bilar till plan 2 (gul) och bussar (samt lasttrafik till färjorna) till plan 1 (röd).

UTFÖRANDE
Kort byggtid och låga kostnader
. Med kort byggtid och mindre byggtrafik kan kostnaderna bli betydligt lägre än för en placering av bussterminalen i berget som kräver omfattande sprängningar och komplicerade tillstånd. En överdäckning kan dessutom ge stora utökade trafikytor. Överdäckningen av etapp 1 kan göras med pålning och prefabricerade betongelement som levereras med båt till Stadsgårdskajen, vilket skulle förenkla och förkorta byggtiden. Första etappen av överdäckningen kan göras utan att flytta på hela den nuvarande bussterminalen och Saltsjöbanans station. När första etappen av överdäckningen närmast Slussen är klar så kan bussterminalen flytta upp.

SAMMANFATTNING
En överdäckning av Stadsgården närmast Slussen skulle förkorta byggtiden för Slussen och minska kostnaderna tack vare bättre framkomlighet för byggtrafiken.
Etapp 1, kan troligtvis genomföras med tidsbegränsat bygglov. Slussens bussterminal kan delvis ligga kvar på Stadsgårdskajens område under byggtiden.
När Etapp 2 genomförs kan Gamla tullhuset med Fotografiska och Färjeterminalerna nås mycket enkelt och mer naturligt än i dag. Bil- och godstrafiken till färjorna slipper att samsas med resenärer som är lokaliserade i ett etage ovan. En ny terminal för kollektivtrafiken byggs.

Etapp 1 Vändplats och ”stand by” för bussar.

Etapp 1 (röd) Vändplats och ”stand by” för bussar. Etapp 2 (gul) Område för ny knutpunkt/ omstigningsstation; bussar, T-bana (Nacka), tåg mm.

glasberget7

Skiss på det Gröna Glasberget.

Skribenterna:

Gunnar Hallén är arkitekt och har arbetat med allt från det offentliga rummet på Stockholms Parkförvaltning till bostadsplanering och detaljplaner på Småa AB, där han ritat mer än 40 bostadsområden, med ekologi i fokus samt har egen verksamhet som förfarande är aktiv. Har alltid åkt kollektivt till arbetet och har stor erfarenhet Slussens bussterminal och t-banestation.

Åke Etsmar är ingenjör, samhällsvetare (fil.kand.) och författare. Seniorkonsult med lång erfarenhet från bygg- och fastighetssektorn avseende både ekonomi, hyresjuridik och teknik. Pågående eget projekt: Optimering av byggnaders systemlösningar och hållbarhet.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *