Angående lokaliseringen av Nobel Center

NobelCenter_granskningsforslag_september2015_1

Vi som undertecknar detta brev vänder oss till exploateringsnämnden med en stark vädjan om att lokaliseringen av ett nytt Nobel Center till Blasieholmen omprövas. Vår vädjan har sin utgångspunkt i vår samlade kunskap från sinsemellan skilda för stadsbyggandet nödvändiga forskningsområden. Att lokaliseringen av Nobel Center till Blasieholmen skulle vara bra för Stockholm motsägs nämligen av gedigen forskning runt om i världen.   Med häpnad konstaterar vi därför att det inte finns någon samhällsekonomisk analys av konsekvenserna av förslaget i beslutsunderlaget.

Allt pekar på att en lokalisering av en ny värdeskapande verksamhet som Nobel Center till någon av de nya stadsdelar som är under uppbyggnad strax utanför stadskärnan skulle vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt betydligt mer gynnsamt. Det skulle öka attraktionskraften hos denna genom att bidra till företagande, skatteintäkter, fastighetsvärden, integration och kanske främst till de boendes livskvalitet och känsla för platsen. Vill Stockholm framstå som en betydelsefull växande storstad så måste man i stället för på dagens centralistiska trend våga satsa helhjärtat på nya områden. Redan idag ligger en alltför stor del av de för Stockholm mest symbolladdade institutionerna inom en radie av sex-sjuhundra meter från Kungliga slottet. Stockholms innerstad är i ett internationellt perspektiv minimal i förhållande till helheten. Centrum är starkt överhettat.

Det har också en prislapp att försvaga Stockholms unikt säregna karaktär, en viktig del i Stockholms varumärke, genom att låta Nobel Center dominera över både historiskt värdefulla monumentalbyggnader och den idag väl sammanhållna fronten mot vattnet.

nobelcenter1

Den gamla hamnmiljön, som måste utplånas om Nobel Center byggs på platsen, är sannolikt på sikt ovärderlig för Stockholms turistintäkter. Att Tullhuset och magasinen finns kvar är unikt också i ett europeiskt perspektiv och Stockholms skeppsgård med dess lämningar i marken kan vara väl så intressanta att utveckla som Vasaskeppet. Till detta kommer möjligheten till utveckling av skärgårdsturismen som gravt försvåras om skärgårdsflottans utrymme på land begränsas. Forskning och exempel från vitt skilda platser jorden runt visar också att en så speciell och oöm miljö som den gamla hamnen är oslagbar för en upplevelsemässigt och kommersiellt sund utveckling av den mötesplats nära vattnet som så väl behövs i centrala Stockholm.

Nobel_Center,_planområde

Att genom den föreslagna lokaliseringen av Nobel Center tränga in sig i det gamla utan noggrann samhällsekonomisk konsekvensanalys och utan att ta hänsyn till den starka kritik som framförts är direkt oansvarigt. Däremot vore det säkerligen mycket gynnsamt för Stockholms utveckling att placera Nobel Center i Hagastaden. Genom närheten till de prisutdelande institutionerna Karolinska institutet och Vetenskapsakademien samt lärosätena KTH och Stockholms universitet är denna stadsdel för oss det naturliga alternativet. Ett läge vid Nya Norrtull intill Wennergren Center med utsikt över Nationalstadsparken och Brunnsviken borde kunna utvecklas till ett för Nobelstiftelsen mycket attraktivt och för stadens planering fullt realistiskt alternativ.

Blasieholmen

Alternativ till verksamhet på Blasieholmen finns.

Det finns fortfarande möjlighet att göra Nobel Center till en tillgång i stället för en nackdel för Stockholm. Vårt välgrundade och bestämda råd till exploateringsnämnden är därför att ompröva beslutet om en lokalisering av Nobel Center till Blasieholmen.

Stockholm 7/3 2016

För

Kerstin Barup, Professor i Bebyggelsevård vid Arkitektskolan, LTH.

Peter Elmlund, Urban City Research, Ax:son Johnson Stiftelsen​

Gunnel Engwall, f d Preses i Vitterhetsakademien (2006-13)

Tigran Haas, Docent/Lektor i Samhällsplanering och Stadsutformning KTH

Johan Mårtelius, Professor i Arkitekturhistoria KTH

Thomas Polesie, Professor i Företagsekonomi Handelshögskolan Göteborg

Kerstin Westerlund Bjurström, Arkitekt SAR/MSA Stockholmskyline

Mats Wilhelmsson, Professor Avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, KTH

 

Kerstin Westerlund Bjurström


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

1 kommentar

  1. Anders Andrén den 10 mars 2016

    Vandalisera inte Stockholm mer – räcker det inte med Klara-kvarteren ?!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *