Stadsbyggnadsnätverket nyhetsbrev– årets sista!

 

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev no. 16-38:

Gott Nytt år önskar jag er alla! Låt oss hoppas på ett 2017 med kvalitet på stadsplanering och arkitektur i Stockholm! 2016 påminde om 60-tal.

2016 HADE STADEN T O M PROBLEM MED ATT FÅ FRAM FAGERT TAL

161031 Vision 2040 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1869790 Förvaltningsrätten upphävde KF:s godkännande av visionen då förslaget inte hade remitterats. Förslaget till strategi finns att läsa på http://insynsverige.se/stockholm-exploatering/dagordning?date=2016-12-15

2016 ÅRS VERKLIGHET I CITY VAR BRUTAL

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert.

Staden tillät brutala rivningar och höga lådbyggen genomföras och planeras av: Pembroke på Mäster Samuelsgatan, AMF i Gallerian-kvarteret, Länsförsäkringars Astoriahus och Abu Dhabi Investment Authority i Sturegallerian-kvarteret. Alla duktiga kapitalförvaltare – men ska de styra arkitektur och stadsbild?

Nobel Center, senaste nytt: Länsstyrelsens domslut tros komma i slutet av februari. Överklagande till Mark- och Miljödomstolen troligen till i början av april.

161215 Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Svar på remiss. Exploateringsnämnden beslutar att låta ärendet utgå. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1871450 Inte relevant för Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården?

2016 I FÖRORTER: ORGIE I FRIMÄRKSPLANER I NATUREN I STÄLLET FÖR ATT UTVECKLA TRIVSAM STADSMILJÖ

Man utnyttjar inte de stora möjligheter som finns att skapa levande blandad stadsmiljö och avskilda gårdar. Ingen ambition utöver fler bostäder!

  • 161215 Markanvisning 80 lägenheter i Västertorp nedan t v http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1867766 i naturen. Området ligger ett antal meter högre än E4 (längst ned i bilden) så man skulle kunna bullerskydda och få tystare i både bostäder och natur. Det skulle ge tusentals personer en lättnad från bullret i Västertorp och Fruängen, norr respektive söder om E4.

Västertorp

Hökarängen

 

 

 

 

 

 

 

Västertorp   och Hökarängen

  •     161215 Mark ca 80 bostäder Farsta 2:1 i Hökarängen till Stockholmshem, vid Söndagsvägen. Bild ovan t h, i en stor del av grönområdet. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1867782 I områdena åt N, V, och S finns mycket stora möjligheter att bygga hus på tvären mellan lamellhusen så att man får kringbyggt åt 3 håll. ”Den föreslagna bebyggelsen ligger på naturmark där det idag finns möjlighet att vistas för lek m.m. Ingen konsekvensbeskrivning över bostadsexploateringens effekt på barn har gjorts.” Men man anvisar mark och kör vidare med detaljplan. Panik?
  • 161215 Markförsäljning Västberga 11 Fruängen 45 br http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1867767 i natur. Platsen idag utgörs av ca 900 kvadratmeter obebyggd, sluttande naturmark med mindre gräsytor, berg och snårig blandskog. Jämför att man kallar Blasieholmen som skräpig.
  • 161215 Markanvisning Sätra 2:1 200-300 lgh (bilden nedan t v) i natur omgiven av bostäder på 3 håll och således mycket värdefull för närboende. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1867769

Sätra

Högdalen

 

 

 

 

 

 

 

 

        161215 Markförsäljning i Högdalen Riksbyggen 50 br, skogsplätten mitt i bilden ovan t h http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1867771Bebyggelsen bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö. De miljökonsekvenser som har utretts är Landskapsanalys, Bergteknisk utredning mm.” Men inte boendemiljön. Det handlar om den största skogsplätten i avsnittet. Den tar vi! Som vanligt tar staden beslut om exploatering utan att veta hur människor påverkas, trots att nära natur har stor betydelse för människors hälsa. Planering utan annan ambition att bygga mer bostäder!

  • 161215 Markanvisning i Stureby 1:7 samt del av Örby 4:1 till Familjebostäder 90 hr. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1867774 I ett långt grönt stråk genom området, avsett för parkändamål. Betr grönkompensation kommer samtal föras med stadsdelsförvaltningen under planprocessen. Som vanligt beslutas användning av parkmark utan nämnvärd undersökning. Det borde gå bra att bygga hus i vinkel mot befintliga hus inom de bebyggda delarna av området och därmed få mer kringbyggda gårdar. Varför har staden inte sett till att sådana alternativ undersöks? Varken i detta fall eller andra? Stadens lönsamhetskalkyl för projektet redovisar positivt nettonuvärde.

OMRÅDESPLANERING – KAN ANVÄNDAS FÖR FÖRTÄTNING AV FÖRORTER SÅ ATT DE BLIR MER ATRRAKTIVA – I STÄLLET FÖR ATT BYGGA I NATUREN

161110 Markanvisning för bostäder i projektet Fokus Skärholmen.  Skärholmen ska vara pilotprojekt för områdesplanering med markanvisningar i ett senare skede, till ankarbyggherrar som ska hjälpa staden ta fram samrådsmaterial. Ankarbyggherren ska bidra med byggherreperspektivet och säkerställa planernas genomförbarhet. Vad ska staden göra? Ett av målen är att främja en levande stadsmiljö. Men i stället bygger man i naturen.

Delprojekt i Skärholmen finns här http://insynsverige.se/stockholm-exploatering/protokoll?date=2016-11-10 se resp. § enligt nedan:

  • §23 delprojekt Södra Skärholmsvägen, inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Stockholms kooperativa bostadsförening som ankarbyggherre, Dnr E2016-02818. Man vill bygga 150 lägenheter i naturen mellan Skärholmen och Sätra. Skärholmen rymmer stora möjligheter att kompletterings-bygga inom den byggda strukturen och få mer levande blandad stadsmiljö.
  • §24 delprojekt Vårbergsvägen, inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg, Dnr E2016-02816
  • §25 delprojekt Ålgrytevägen i Bredäng. Än en gång ska man bygga i naturen i stället för att utveckla området. ”De miljökonsekvenser som bör utredas vidare vid planering av bebyggelsen är hur ny bebyggelse ska förhålla sig till naturmarken och det angränsande naturreservatet.”
  • §26 delprojekt Mälaräng, kring trafikplats Bredäng och i naturen norr om den till HSB Bostad AB som ankarbyggherre, Dnr E2016-02822
  • § 27 delprojekt Björksätravägen/Kråksätrabacken till Byggnadsfirman Erik Wallin AB som ankarbyggherre. Delvis i naturen.

161110 Mark för förskola i Örby 4:1 i Bandhagen/Högdalen, den sista(?) av flera exploateringar i natur i området. http://insynsverige.se/stockholm-exploatering/protokoll?date=2016-11-10&cl=1 §21 ”Trollesundsskogen är viktig för de barrskogslevande arterna … används flitigt av många förskolor för rekreation och pedagogisk verksamhet… viktigt att bevara Trollesundsskogen som en skyddszon mot Högdalens företagsområde … ta hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen invid Trollesundsvägen.” Tidigare ärenden: ·  del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Diabilden ·  Del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Färgfilmen  ·  Del av fastigheten Örby 4:1 vid kv Lådkameran ·  Örby 4:1 vid kv Framkallningen ·  Örby 4:1 vid kv Bänkskåpet

Bättre exempel: 161031 Kontorsområde i Sundbyberg blir blandad stadsdel http://www.fastighetssverige.se/artikel/450-bostader-byggs-i-nytt-omrade-i-sundbyberg-22418 450 bostäder byggs mm.

Bidragen till mitt arbete med nyhetsbreven mm har varit få – hittills. Jag tar tacksamt emot bidrag på särskilt konto SEB 5203 33 647 20. Jag blir lika glad för små belopp som för stora! Skriv gärna avsändare.  

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *