Brister i stadsplanering är problemet – inte riksintressen

Tensta. Foto: Holger Ellgaard

Att skjuta från höften är en vana inom stadsbyggnadspolitiken idag. Lätta mål är riksintressen som man vill exploatera. Ulf Johannisson menar att det inte är dessa som är problemet utan att planeringen och riktlinjerna är för diffusa.

Svar på slutreplik i SvD: https://www.svd.se/riksintressen-skapar-inte-levande-stader/om/debatten-om-bostadspolitiken

Riksintressen kan göra att dysfunktionella miljöer konserveras hävdar skribenterna. Men det kan ju ske var som helst, med eller utan riksintressen. Och det sker hela tiden. För att olika områden ska utvecklas attraktivt och funktionellt måste städer bli mycket bättre på att ha aktuella riktlinjer för både bevarande och förändringar i sina olika områden. Möjliga typer av byggrätter för att skapa detta i olika lägen pekas ut. När man utnyttjar sådana vet byggherrar att deras satsningar landar i en attraktiv miljö och att ärendena har goda utsikter att behandlas snabbt.

Hallunda Norsborg. Foto Holger Ellgaard

All stadsplanering ska naturligtvis ta hänsyn även till trafik, friluftsliv mm. Problemet är att städer ofta stannar vid luddiga översiktsplaner och att byggherrar därmed inte ges klarhet i riktlinjer för olika områden eller fördjupad planering för dessa. Det ger dem inte något annat alternativ än att föreslå projekt som ger dem kortsiktigt god ekonomi, s k frimärksplaner. Det leder tyvärr ofta inte till stadsutveckling, utan snarare till värdeförstöring genom bristande anpassning till områdets karaktär eller att man missar att utveckla denna. I andra fall utnyttjas värdefulla grönytor.

Nybyggt i Fagersjö. Foto: Holger Ellgaard

Skribenterna pekar på en stor brist i nuvarande lagstiftning. Skönhet och trivsam fungerande stadsmiljö mm har mindre tydligt stöd än försvaret av kulturmiljövärden. Det gör att grå och ödsligt glesa miljonprogramsområden kan ”skyddas” med hänsyn till kulturmiljövärde. Det leder idag till fortsatt segregation och missad förtätning som rätt utförd kan g mängder av bostäder och lokaler som ger attraktiva blandade stadsmiljöer mm.

Att skjuta in sig på en enda faktor som riksintressen i denna sammansatta väv av olika byggande och intressen skulle leda till förstörelse av värden samtidigt som det tar bort fokus på möjlig utveckling.

Ulf Johannisson

Managementkonsult, stadsbyggnadsanalytiker

 


Ulf driver även Stadsbyggnadsnätverket

Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.