Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

 

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-09

STOCKHOLMS MANIFESTATION FÖR DET GODA – TYST MINUT FÖR OFFREN

Tack till poliser, sjukvårdspersonal m fl!

PLANER OCH BYGGANDE I STOCKHOLM –SOLNA STICKER UT!

Moderaterna på offensiven

Fler klassiska fasader i Stockholm? Ritningar finns redan.

  • Att M föreslår nya stadsdelar med sådana inslag innebär att M fortsätter som förut men det kan också ses som att man vill återta initiativet i stadsbyggandet. Nyligen förslog M-ledningen byggande av kvartersstad, bl. a med klassisk arkitektur. Blir det fler förslag i den riktningen ser vi kanske något nytt?

170404 Akademiska Hus bygger bostäder på Campus Solna http://www.fastighetssverige.se/artikel/akademiska-hus-bygger-bostader-pa-campus-solna-24387 Totalt forskar, arbetar och studerar mer än 4000 personer på campus. Området har stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Campus inre delar består av tegelbebyggelse och återspeglar klassiska campusidéer med öppna uterum i form av parkmiljöer. Eftersom Akademiska Hus och KI värnar om den ursprungliga bebyggelsen har man tillsammans valt att utveckla campus i utkanten. Området får en ny stadsfront ut mot Solnavägen med höga byggnader och moderna fasader. Under de senaste åren har ett antal nybyggnationer färdigställts bland annat Widerströmska huset, Karolinska Institutet Science Park och Aula Medica, Karolinska Institutets nya aula.  Just nu pågår uppförandet av Biomedicum. Se vision: http://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/mitt/campus-solna-info/vision-for-campus-solna.pdf

Campus Solna. Bild: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller

170404 Peab investerar i stort kontorsprojekt i Solna http://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/peab-investerar-i-stort-kontorsprojekt-i-solna- 6838148?source=carma&utm_custom[cm]=302839697,31797&utm_campaign=mail4 Tur för Stockholm att det finns förstäder som bestämmer själva så att det blir  arbetsplatser i ytterstaden. Stockholms stad gör alldeles för litet för att skapa jobb i förorter och skapa blandade stadsdelar där. 170404 Peab Stockholm till nytt kontorshus i  Ulriksdal Del av storsatsning http://www.fastighetssverige.se/artikel/peab-stockholm-till-nytt-kontorshus-i-ulriksdal-y-del-av-storsatsning-24410

Bild: Peab

170329 Markanvisningstävling Slakthusområdet 120 lgh (både hr och br), varav ett icke angivet antal gruppbostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och/eller SoL (Socialtjänstlagen). Kvarteret kan också komma att innehålla stadsradhus. Slakthusområdet ska i första hand utformas för gång- och cykeltrafikanter. All parkering ska förläggas under mark. Programmet har en ambition om ett finmaskigt nätverk av grönska och gröna stadsrum, byggherrarna ska därför arbeta med gröna tak och väggar. En fördelning av ett maximalt antal kvm per arkitekt inom kvarteret kan komma att bli aktuellt. Flera bra ambitioner men är det inte väldigt luddigt?!

Bild: Ekohus

BOSTADSBYGGANDE OCH – POLITIK

170406 Prisutveckling småhus per län och större kommuner http://www.affarsvarlden.se/bostad-fastighet/har-steg-huspriserna-mest-6839396?source=carma&utm_custom[cm]=302839697,31797&utm_campaign=mail4 Småhuspriserna steg med 1 procent under årets första kvartal, jämfört med kvartalet innan, enligt SCB.

170330 Brist på arbetskraft största hindret http://www.byggvarlden.se/brist-pa-arbetskraft-storsta-hindret-110125/nyhet.html?newsletterid=6463&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-03-31 Från 2010 och framåt har Sverige haft en kraftig befolkningsökning, en av de snabbaste i Europa.  2016 ökade befolkningen med 144 000 invånare. 2016 byggstartades dubbelt så många bostäder (64 000), de flesta i flerbostadshus medan småhus ligger lägre (13 000 påbörjade 2016). Produktionen håller takt med de ökande befolkningsnivåerna, men vi tar inte ikapp den bostadsbrist som byggts upp under många år.

Foto: Malter

170330 Sverigeförhandlingen i Stockholm i mål http://www.byggvarlden.se/sverigeforhandlingen-i-stockholm-i-mal-110109/nyhet.html?newsletterid=6463&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-03-31 Resultatet är en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, förlängd Roslagsbana till City, utbyggd Spårväg syd och en tunnelbanestation i Hagalund. Kopplat till dessa satsningar kommer det att byggas över 100 000 nya bostäder i Stockholm.

170330 Årsrapport bostadsbyggandet i Stockholm 2016 http://www.byggvarlden.se/med-bostadsmalet-i-sikte-110095/nyhet.html?newsletterid=6463&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-03-31

Vallastaden 2017. Bild: Okidoki arkitekter

FRAMTIDENS STÄDER

170405 Framtidens städer har hus av trä och gröna artärer http://www.dn.se/kultur-noje/annica-kvint-framtidens-stader-har-hus-av-tra-och-grona-artarer-1/ Vem synar dessa projekt närmare? Nedan: Vallastaden i Linköping är under uppbyggnad, här en datorskiss av det planerade området med tät och varierad bebyggelse på båda sidor om Smedstadsbäcken.

 

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *