Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-21:

Hej alla!

I dag Lämna synpunkter – Njut av Stockholm – Aktuellt i övrigt, bl a Nationell arkitekturpolicy

LÄMNA SYNPUNKTER

170622 Omstritt nybygge krymper men det blir ändå högt http://www.dn.se/sthlm/omstritt-nybygge-krymper-men-det-blir-anda-hogt/?utm_campaign=dn_nyhetsbrev_morgon&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev

Bild på Mäster Samuelsgatan mot Norrlandsgatan. Bakom Parkaden skymtar det hus som planeras i korsningen med Regeringsgatan. Men exakt så här kommer det inte att se ut, bilden är en så kallad volymstudie. Foto: Schmidt Hammer Lassen Architects

Handlingar för Hästen 21 diarienummer: 2015-14011: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2015-14011&docview=1 Se Planbeskrivning NYA PBL och MKB m fl  tunga dokument.

Samråd 2017-06-20 – 2017-09-15. Samrådsmöte 2017-08-24 17:00 – 19:00 Bolindersalen Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4

Bolindersalen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan. Handläggare Stadsbyggnadskontoret: David Essinger, Exploateringskontoret: Christina Norén.

Skicka yttrande till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Ange ärendets diarienummer: 2015-14011

Visningslokaler: FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan, Lämna synpunkter

Huset har krympt på höjden sedan det presenterades förra vintern, men det blir ändå elva meter högre än NK-varuhuset. Grönklassade Passagen rivs. ”Mäster Samuelgatan kan förvandlas från en trist bakgata till en promenadgata, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S)”. Varför godkände han då det slutna Mästerhuset som bara har en liten öppning, ett kafé? Passagen-huset är öppet mot Birger Jarlsgatan. Och skulle kunna öppnas mer. ”Det nya huset öppnar för flera passager genom kvarteret”, säger han. Passagen-huset är öppet mot NK och en del öppningar borde kunna göras utan att riva. Skälet för nybygget är ökade intäkter genom 50 procent större yta. Antalet kontorsarbetsplatser ökar från drygt 500 till över 1600 d v s staden väljer trafikinfarkt i stället för att skapa arbetsplatser där det är brist på sådana.

Framtidsbild av kvarteret. Restaurerade fasader, ny t-baneentré och nytt glastak över Marmorhallarna. Bilderna är en del av ADIA:s kampanj för ombyggnaden av kvarteret Sperlingens backeRendering av www.tmrw.se

Stureplanskvarteret Sperlingens Backe, OBS sista dag för samrådsyttrande 11 juli – nedan hittar du Byggnadsvårdsföreningens yttrande

I sista minuten presenterar nu representanter från ”Stoppa Stureplanerna” ett nytt förslag på hur Sturegallerian kan byggas om.

NJUT AV STOCKHOLM

170620 Nu invigs sommargågatorna https://mitti.se/nyheter/nu-invigs-sommargagatorna/?omrade=hela-stockholm Lista på alla.

Swedenborgsgatan.

170526 Följ med på vandring i Asplunds pärla https://mitti.se/noje/kultur/vandring-asplunds-parla/?omrade=vasastan Vandringarna anordnas klockan 16.00-17.30 varje fredag mellan juni och september och kostar 100 kronor.

Stadsbiblioteket var arkitekten Gunnar Asplunds ögonsten. Men visste du att han var med och designade allt från lampor till möbler? Om det och mycket mer kan du lära dig under bibliotekets guidade turer i sommar.

AKTUELLT I ÖVRIGT

170621 Regeringen ger Boverket i uppdrag att ta fram nationell arkitekturpolicy http://fastighetsnytt.se/2017/06/nationellt-fokus-pa-arkitektur/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 ”Bostadsdebatten har de senaste åren handlat om hur många, snabbt och billigt bostäder ska kunna byggas. Men hur har den snabba takten påverkat den arkitektoniska kvalitén på det som byggs? Det frågar sig bland annat regeringen – som nu startat arbetet med att ta fram en nationell arkitekturpolicy.”

Kommentar: Äntligen. Alla partier och arkitektkåren är medskyldiga till arkitekturens förfall. Här har alla chansen att visa bot och bättring. Men i artikeln ger en arkitekt uttryck för den vanliga synen på arkitektur bland arkitekter: ”Jag anser att debatten ofta är förenklad och man likställer modern arkitektur med platta lådor utan själ, utan att diskutera bakomliggande orsaker.” Kommentar: De första årtiondena behöll de klassiskt tränade arkitekterna inslag av klassisk arkitektur och denna gamla ”funkis” är omtyckt. Men sedan har arkitektkårens organisation, en stor majoritet av medlemmarna och arkitektutbildningen frusit fast på lådor. Håll lådritarna borta ifrån den nationella arkitekturpolicyn!

Samma arkitekt: ”Arkitekturen har alltid präglats av rådande samhällssituation och våra prioriteringar så när vi kritiserar dagens arkitektur kritiserar vi även oss själva, tycker jag.” Kommentar: Samhällssituationen är i dag inte densamma som för 80 år sedan då manifestet för avskalade lådor skrevs. I dag är människors behov av skönhet väl utforskat och med dagens teknik kan funktionalitet och skönhet förenas. Politiker och förvaltningar måste kräva att detta sker, annars kommer byherrar att fortsätta att finansiera hus som ritats av en fastfrusen arkitektkår. Byggbranschen släpar efter annan industri men arbetar i dag med lean mm för att komma ikapp. Krav på arkitektur kan stimulera den utvecklingen.

170621 Niklas Svensson går till White http://fastighetsnytt.se/2017/06/niklas-svensson-gar-till-white/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3  Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör på Stockholms stad, kommer efter sommaren att ansluta till White arkitekter i en roll som utvecklingsansvarig … Promenadstaden ser han som ett bryt mot tidigare tankemönster… – Det är ju nästan vardagsmat i dag med digitala samråd och dialogpaviljonger men det var inte många år sedan vi hade samrådsmöten i biblioteket… – Jag har haft fantastiska uppdrag och uppgifter på Stockholms stad men man är inne i ett visst ”mindset” som man kan behöva vända lite på.

170620 Vision om Värtan undertecknad http://fastighetsnytt.se/2017/06/vision-om-vartan-undertecknat/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3  Exploateringskontoret och fem aktörer signerade under måndagen ett visionsdokument för Värtahamnen med förhoppning om igångsättande redan nästa år. Visionen talar om en aktivitetsbaserad stadsdel där det ska bo cirka 4 500 människor och finnas arbetsplatser för 10 000 personer

170620 Förskolan är för liten Hotas av nedläggning https://mitti.se/nyheter/forskolan-hotas-nedlaggning/?omrade=vasastan Förskolan Satelliten vid Odenplan har godkänts i tidigare mätningar. Nu säger staden att den är för liten – och att 17 av barnen måste flytta. Det är en katastrof för våra barn, säger mamman Anna Ekdahl.

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


 Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar     ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.