Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

 

 

Odengatan med myller av små butiker och näringsställen. Här regnade det litet men några tappra var ute och rörde på sig.

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-22.

Hej alla! I dag Aktuellt – Stoppa eländet! – Spektakulärt

AKTUELLT

170703 Oscar Properties går igång med Helix http://www.fastighetssverige.se/artikel/oscar-properties-gar-igang-med-helix-25252 Oscar Properties tillträder marken och startar produktionen av Helix, en av byggnaderna i Norra Tornen som knyter samman Vasastaden och Hagastaden

170630 Förslag till ny översiktsplan i Stockholm – stadens översikt och länkar till dokument http://fastighetsnytt.se/2017/06/ny-oversiktsplan-i-stockholm-narmar-sig/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Synpunkter till den 3 september.– Stockholm ska bli en tät och sammanhållen stad där vi tar till vara och bygger vidare på våra fantastiska stadsbyggnadskvaliteter. Vi behöver bygga många nya bostäder men det ger oss också unika möjligheter att länka samman och komplettera stadsdelar. I det arbetet spelar den nya översiktsplanen en avgörande roll, säger stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi. Utställningsförslaget innehåller en rad förtydliganden och kompletteringar jämfört med förra årets förslag, till exempel har önskan om vilken utveckling som ska ske i respektive stadsdelsområde fördjupats.

Dokumenten finns här http://vaxer.stockholm.se/tema/oversiktsplan-for-stockholm/oversiktsplanen-uppdateras-granskning/

170629 Jätteplanen 50 000 nya jobb mitt i City http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/jatteplanen-50-000-nya-jobb-mitt-i-city/repqfB!gpZKfyun@NBwpDQexlYxg/ och http://fastighetsnytt.se/2017/06/ny-station-kan-ge-50-000-jobb/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Centralstationen ska däckas över och bebyggas. Jernhusens storslagna framtidsplaner ska radikalt förändra Citykärnan och leda till stor tillväxt och många nya jobb. Det orangea fältet till höger i bild visar var det är tänkt att byggas.

170629 Ny parkplan för Östermalms parker Så kan du bidra! http://www.stockholm.se/ostermalm/parkplan?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Apsis ”Just nu håller vi på Östermalms stadsdelsförvaltning på att ta fram en ny parkplan för Östermalm. Den beskriver parkerna, deras värden och hur dessa ska tas omhand. För att få bättre kunskap om vad som är viktigt att värna och utveckla i parkerna behöver vi veta mer om hur de används. Var med och tävla om en Polaroidkamera!”

170629 Sturebadet får mer framträdande plats http://www.fastighetssverige.se/artikel/sturebadet-far-mer-framtradande-plats-25223http://www.fastighetssverige.se/artikel/sturebadet-far-mer-framtradande-plats-25223 Sturebadet och Abu Dhabi Investment Authority har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att badets position stärks i kvarteret och som ger Sturebadet möjligheten att hålla öppet medan den stora ombyggnationen på Stureplan äger rum.

170629 SEB öppnar nytt i Mood-kvarteret http://www.fastighetssverige.se/artikel/seb-oppnar-nytt-i-mood-kvarteret-25215  Mood-kvarteret utvecklas av AMF Fastigheter där SEB nu etablerar sig i nya lokaler på 1 200 kvadratmeter. Genom att etablera oss här ser vi en potential för att skapa nya affärsrelationer och finnas nära våra kunder i city, säger Pär Björn, regionchef på SEB. För Mood-kvarteret blir det ett tillskott som bidrar till den storstadsbrokighet som ger kvarteret kontraster och liv, säger Magnus Carlsson på AMF Fastigheter.

 

Foto: Kalle1

 

170630 Ulvaeus köper Cirkus på Djurgården http://fastighetsnytt.se/2017/06/ulvaeus-koper-cirkus-pa-djurgarden/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3  Bolaget Pop House Stockholm förvärvar anrika teateranläggningen Cirkus på Djurgården i Stockholm. En av huvudägarna i det köpande bolaget är Björn Ulvaeus. Det blir ombyggnader.

Eniros historiska flygfoton https://kartor.eniro.se/m/H7shF

STOPPA ELÄNDET!

170630 NCC bygger polisstation i Rinkeby http://fastighetsnytt.se/2017/06/ncc-bygger-polisstation-i-rinkeby/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Nästan renlärig funktionalism, halleluja!

170629 Yttranden från Samfundet S:t Erik över Stallmästaregården i Solna och Sperlingens Backe Sturegallerian Stallmästaregården, Solna 170629 och Sperlingens Backe 56, Sturegallerian 170629

170629 Begränsat detaljplanekrav = fler bostäder? http://fastighetsnytt.se/2017/06/begransat-detaljplanekrav-fler-bostader/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Peter Erikssons utredning vill förenkla, som det heter. Bara förslag till byggande håller sig inom gatustrukturen så räcker det med bygglov. Så gatustrukturen är det enda viktiga?  Att den sammanhållna bebyggelsen verkligen förblir sammanhållen vad gäller arkitektur och skala, det spelar ingen roll? Det är nästan dagens praxis i panikbyggandet av bostäder att krångla sig förbi sådana hänsyn. Att lagfästa det skulle förstås vara bekvämare. Peter Eriksson borde i stället kräva att kommunerna gör jobbet, att göra områdesplaner och skapa en praxis kring dessa: Om ni följer dessa krav på kvalitet och hänsyn vid kompletteringsbyggande kommer processen att bli lätt, både med kommunen, allmänhet och direkt berörda.

170629 Det är inte fulheten som är problemet http://fastighetsnytt.se/2017/06/det-ar-inte-fulheten-som-ar-problemet/#comment-971868 Ännu en arkitekt som förnekar att det mesta av deras arkitektur är ohälsosam. Wikforss för fram viktig kritik av sjukhusbyggena. Men säger att fulheten inte är problemet. Den är också problemet. Läs boken ”Ohälsosam arkitektur – en annan sida av funktionalismen” av Gösta Alfvén, läkare, forskare.

170627 Dom: Nobel Center är lagligt http://fastighetsnytt.se/2017/06/dom-bygget-av-nobel-center-ar-lagligt/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Beslutet att exploatera mark på Blaiseholmen i Stockholm för bygget av nya Nobel Center stred inte mot lagen. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom. Återstår att få bygget dömt som oförenligt med riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Stockholm i mitt hjärta Film https://www.svtplay.se/video/13909748/staden-i-mitt-hjarta/staden-i-mitt-hjarta-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste Tar död på snacket om hur förfallet Klara var. Det var bara eftersatt underhåll p g a rivningshotet. Och renovering och modernisering av lägenheter har gått bra i innerstadens övriga hus. Ett historiskt brott. Och nu kör stadens ledning en andra etapp i detta. Stoppa eländet!

Allmännyttan driver på för mer typhus: 170626 Lindbäcks och Kirunabostäder först i Sverige att göra avrop på SKLs ramavtal http://www.fastighetssverige.se/artikel/lindbacks-och-kirunabostader-forst-i-sverige-att-gora-avrop-pa-skl-s-ramavtal-25168 Lindbäcks har skrivit under ett avtal med Kirunabostäder som gör att de första högre bostadshusen inom SKL-avtalet Bostadshus 2016 kommer att levereras.

170626 Stora barriärrevet värt 370 miljarder https://www.nyteknik.se/miljo/sa-mycket-ar-stora-barriarrevet-vart-6857891?source=carma&utm_custom[cm]=302910617,31788&utm_campaign=mail4 Bara turismen på världsarvet beräknas vara värd motsvarande drygt 191 miljarder kronor, enligt en ny rapport. Samhällsekonomisk analys behövs i stadsplanering mm i Stockholm också!

Kan detta inge hopp? 170628 Tio myndigheter ska ta samlat grepp om kulturmiljön https://arkitekten.se/nyheter/tio-myndigheter-ska-ta-samlat-grepp-om-kulturmiljon/ Regeringen ger tio myndigheter uppdraget att ta fram vägledande strategier för arbetet med kulturmiljöfrågor, bland dem Boverket, Naturvårdsverket och Trafikverket. Regeringen har även gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att stödja de tio myndigheterna i deras arbete samt att ansvara för dialog och erfarenhetsutbyte när strategierna tas fram. Myndigheten ska lämna sin första delrapport i mars 2018. De tio myndigheterna har till oktober 2019 på sig att rapportera till regeringskansliet. Expertmyndigheten RAÄ spelar andra fiol?

SPEKTAKULÄRT

170621 Norska Pioneer satsar på spektakulärt landmärke vid Kungens kurva http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/pioneer-satsar-pa-spektakulart-landmarke-vid-kungens-kurva/http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/pioneer-satsar-pa-spektakulart-landmarke-vid-kungens-kurva/ 45000 kvm lokaler, varav hälften skulle finnas i den höga H-formade byggnaden. Alltså H som i Huddinge. Det mest utstickande innehållet är en stor spa-anläggning. I övrigt planerar bolaget för en hotelldel med 200 rum, konferens, kontor, studentboende, vård- och omsorgsboende samt för samhällsservice. Det grundläggande i förslaget är att skapa en levande destination för hela familjen året runt.

170620 Wallfast redo dra igång miljardsatsning i Värtan Bilder http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/bildextra-wallfast-redo-dra-igang-miljardsatsning-vartan/ Det Wallfast nu planerar för att bygga är 10000 kvm kontor, 10000 kvm hyresbostäder och 10000 kvm hotell.

 

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


 Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar     ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *