Kvartersstadslikt

Bild: Equator/Tomorrow

Just ordet ”kvartersstad” är inte det jag famlar efter när jag ser reklambilden för nya Packrummet i Årstaberg. Bild: Equator/Tomorrow

En bild säger mer än tusen ord och ett ord rymmer lika stor sprängkraft. ”Kvartersstad”  bubblar av möjligheter och trivsel. Vi lägger in massor med betydelser i ordet, intolkningar som vilar på empiri men nödvändigtvis inte har samma betydelse för byggare och politiker. De följer ofta bara grundbetydelsen – hus i kvarter.

Kvartersstad, stenstaden,  är ett uttryck som inte bara jag utan de flesta slänger sig med idag. Med det menas en tät kvartersstruktur med flervåningshus med bostäder och verksamheter inhysta i byggnaderna, länkade till andra kvarter som delas upp av parker och torg. Idéen är att man inte skall behöva ha allt för långa, helst mycket korta, avstånd till det som gör livet både möjligt och trevligt. Ordet har även blivit ett reklamuttryck för det mesta som byggs idag. Skillnaden är att man i insäljningsargument egentligen menar flerbostadshus i kvarter utan den väv av funktioner som gjort stenstaden så populär. Kvartersstad betyder mycket riktigt egentligen bara flervåningshus i kvartersform, men reklamen hänvisar till det som majoriteten lägger in i betydelsen.

Hornsgatan är en typisk huvudgata i en väl fungerande kvartersstad. Foto: Holger Ellgaard

Hornsgatan är en typisk huvudgata i en väl fungerande kvartersstad. Foto: Holger Ellgaard

Reklamen ljuger därför lagom och vi lägger ned de flesta argument mot förslagen när vi ser eller hör ordet. ”Gott” tänker vi, ”det blir nära, ekologiskt och trevligt”. En snabb titt på en plan och man inser att det är skevt. Ofta är det bostadskvarter med mycket få verksamheter  i bottenplanet. Kvartersstäderna man anspelar på hade som regel sju våningar; fem bostadsvåningar en affärsvåning i bottenplanet (detta var en plusvåning man kunde addera på till regeln om fem bostadsvåningar i Lindhagensplanen), kontor på översta våningsplanet och verksamheter i gårdsmiljön. Cirka 30 % borde därför minst utgöra verksamheter. Detta gav en mer levande och säker stadsmiljö. Något man då söker sig tillbaka till – åtminstone i reklamen.

I dagens ”kvartersstad” återfinns, förutom bostäder några restauranger (oftast vid sjöutsikt), mäklarbyråer och dagis, gärna i närheten av en Ica Maxi eller dylikt som fungerar som ett vakuum på affärslivet runt om. Det trivsamma gatulivet vill sällan ta fäste i dessa ”kvartersstäder” eftersom de som oftast ett kluster av bostäder eller kontor. Naturligtvis är bilen en förlamande effekt på behovet av att bo nära. En förlamning som upprätthålls av den höga p-normen. I senare tid har vi gjort det mesta för att öka det kollektiva resandet, men fortfarande är bilen en allt för viktig ingrediens i planering av ny ”kvartersstad

Årstaberg. Bild: Equator/Tomorrow

Årstaberg. Mest bostäder i kvarter. Bild: Equator/Tomorrow

Packrummet i Årstaberg är bara ett i raden av dessa. Detaljplanen möjliggör 900 lägenheter 16 förskoleavdelningar och verksamhetslokaler inrymda i bottenvåningar samt garage i källarplan. Husen är mellan 7 till 22 våningar. Att ens få in en tiondel verksamheter i detta bostadskvarter med de 16 lokaler anvisade för verksamhet och förskola verkar tajt. Att förlita sig på intilliggande kvarters verksamheter som i detta fall kan gå en gång, men fler gånger? Det doftar långåk, stormarknad och förort. Visserligen är det hus i kvarter, men inte den stenstad man hänvisar till. Kraven måste öka i en snabbt expanderande stad med stor efterfrågan på bostäder och med det verksamhetslokaler. Tills dess kan man kalla det ”kvartersstadslikt”. Annars blir det i detta sammanhanget som ordet ”grönt” – för många betydelser med allt för lite verklighetsförankring.

Matti Shevchenko Sandin


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *