Stadsbyggnadsnärverkets Nyhetsbrev

Djurgårdsbron. Foto Holger Ellgaard

Här kommer Stadsbyggnadsnärverkets Nyhetsbrev 17-42:

Hej alla!

GLADA NYHETER FÖR STOCKHOLM INFÖR JULEN

171214 Bra år för studentbostäder för första gången på länge https://www.svd.se/antalet-studentbostader-i-stockholm-okar-starkt 2017 blir ett riktigt bra år för nya studentbostäder i Stockholms län. Visst är det bostadsbrist även för alla som pluggar, men för första gången på länge ser det lite ljusare ut. Studentbostäderna ökar snabbt. År 2013 fanns totalt cirka 12 500 studentbostäder i länet, vilket väntas bli cirka 18 000 nästa år. Fortfarande är dock behovet av studentbostäder mycket högt – cirka 100 000 heltidsstuderande finns i Stockholms län. – Jag tror på en ökning till 25 000 studentbostäder i länet år 2020, säger Sten Wetterblad, projektordförande för studenbostadssatsningen Sthlm6000+.

171221 Peab renoverar Medborgarhuset i Stockholm http://www.fastighetssverige.se/artikel/peab-renoverar-medborgarhuset-i-stockholm-26845 Beställare är Stockholms Stad, Fastighetskontoret. Kontraktssumman uppgår till 617 miljoner kronor… förutom allt funktionellt ingår övergripande bevarandearbete för att säkerställa byggnadens kulturhistoriska värde … färdigt under våren 2020.

Foto: Linus Zackariasson

NÄR DET GÄLLER ARKITEKTUR FÅR STOCKHOLM LÄRA SIG AV GÖTEBORG

171221 Hela Götaplatsen byggnadsminnesförklarad http://www.fastighetssverige.se/artikel/hela-gotaplatsen-byggnadsminnesforklarad-26853 I Länsstyrelsens motivering. Om Konsthallen ”byggnaden är mycket tidstypisk med sina klassicistiska stildrag och har höga arkitektoniska och konstnärliga värden såväl invändigt som utvändigt”. Konserthuset är ”en del av Götaplatsens särpräglade arkitektoniska utformning och samspelar med de övriga kulturbyggnader som skapar platsens särskilda karaktär” etc. Alltså är både särdrag och platsen som helhet argument. Byggnadsminnen skyddas av Kulturminneslagen och varje enskilt byggnadsminne har egna skyddsbestämmelser som beskriver vilka hänsyn som ska tas och vad som ska bevaras. Länsstyrelsens beslut sker i samråd med fastighetsägaren och staden.

Om Higab: Husen som gör Göteborg till Göteborg. Higab är en del av Göteborgs Stad. Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för verksamheter både inom offentlig och privat sektor. I våra hus finns saluhallar, museer, kontor, småindustrier och arenor.

171123 Swedbanks huvudkontor får internationellt pris https://www.svd.se/swedbanks-huvudkontor-prisat-i-internationell-tavling Ett av Sundbybergs landmärken har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen International Architecture Awards 2017. Bakom fastigheten står Humlegården, som i konkurrens med ett stort antal förslag fick det prestigefyllda uppdraget att skapa Swedbanks nya huvudkontor. Av Humlegården. Foto: Adam Mörk.

https://images-9.svd.se/v2/images/20721e46-15de-4234-87f7-7c1576dd75bb?h=833&q=70&w=1250&s=d1f1ab4641e1d10b3140755eaf0dd952b0516cd2

171210 Nu klubbas 135 nya lyor i Hammarbyhöjden http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-klubbas-135-nya-lyor-i-hammarbyhojden/repqlh!zpKJFAhroLhZChcYUZMEA/ På torsdag ska planen för 135 nya lägenheter i Hammarbyhöjden klubbas. Det gäller 80 hyresrätter på Garagevägen och 55 bostadsrätter vid Lidköpingsvägen. Vid Garagevägen ska två lamellhus i fem våningar byggas. Lägenheter kommer bli så kallade Stockholmshus, vilket är en satsning på billigare och snabbare hyresrätter, se bilden. Markanvisningen har gått till Svenska bostäder. Kommentar: Färg kostar inte.

http://www.stockholmdirekt.se/_internal/cimg!0/mjursu7z0tb3wcnjcr4aoce5tyab4pl

Med hopp om nya varma vindar över Stockholms byggande och bevarande önskar jag Er alla

God Jul & Gott Nytt 2018