Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Här är Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 17-41:

Hej alla!

City hårdexploateras sedan ett bra tag. Nu ökar exploateringstempot i Vasastan. Gå igenom hela brevet så ser du att det är ett stort angrepp. Flera går att hindra, engagera dig!!!! Samtidigt gör man inte förorter attraktivare. Dubbelsvek!

VASASTAN EXPLOATERAS

171013 Fastighetsbolag vill ”utveckla” med högt glashus vid Observatoriekullen https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/olov-lindgren-vill-utveckla-pa-drottninggatan/ i historiska högskolekvarteret. Bilder tagna på Drottninggatan åt norr resp. söder.

 

Innerstadens gamla studentkvarter representerar ett kärnvärde i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Här vill fastighetsbolaget Olov Lindgren ”utveckla” huset där de själva har sitt huvudkontor till ett högt glashus. Den skulle dominera och förstöra en klenod som har klarat sig undan förstörelsen: Innerstadens gamla högskolekvarter. I Studentpalatset finns fortfarande studenter, liksom i Handelshögskolan på andra sidan oasen Observatoriekullen. Öppna huset motgatan kunde de gärna göra – utan på- och ombyggnad.

Kontakta mig om du vill vara med och kämpa mot detta brutala förslag. Det är ett exempel på rovdrift på värdefull stadsmiljö! Jag ägnade mycket tid i flera år åt att hindra vildvuxna planer för gamla högskolekvarteret och tackar staden för att man lyssnade och försvarade detta område, som är. Rena rama City-förstörelsen riskerar att drabba även Vasastaden. Vädja till staden att skydda denna unika miljö även denna gång!

171122 Vill se mer hjärta på Vasastans gator https://mitti.se/nyheter/polis-politiker-hjarta-copy/?omrade=vasastan Det är trångt på Vasastans gator. Och polisen vill att vi skärper oss. För det kommer att bli värre. Cyklisterna och fotgängarna blir allt fler i Vasastan samtidigt som hundratusentals bilar kör i innerstan varje dag. Tonen bland stadsdelens trafikanter kan vara hård. Om det vittnar trafikanter, polisen och kommunen. För tio år sedan bodde 62 592 personer i stadsdelen – nu är siffran uppe¬ i 70 263. Om tio år är siffran 77 571, enligt stadens prognoser. Kommentar: Staden knökar bara in mer och mer i innerstaden, förstör både stadsbild och trivsel. I stället borden man bygga mer i förorter, på sätt som ger mer stadskvalitéer. Motsvarande artikel för Östermalm https://mitti.se/nyheter/polis-politiker-hjarta/?omrade=ostermalm

Förslag på ett gårdshus på Birger Jarlsgatan. Foto: ÅWL Arkitekter

171122 Här kan sexvåningshus byggas på innergård http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-kan-sexvaningshus-byggas-pa-innergard/repqku!RvhsHuNXeMjgOk4lYI@QEQ/ Ett nytt gårdshus med hyresrätter planeras på en innergård i Vasastan. Men alla grannar ger inte tummen upp. Ett gårdshus i sex våningar med 15 hyresrätter kan byggas på innergården till Birger Jarlsgatan 101. Detaljplanen möjliggör centrumändamål i bottenvåningen i befintligt gathus samt parkering och handel i fastighetens källarplan. I dag är gården 620 kvadratmeter och med det nya huset skulle den bli 390 kvadratmeter. Kommentar: Samma argumentation som avseende Blasieholmen – misskött, därför bygger vi. Det går att göra nuvarande gård fin. Då får barn och vuxna stor och fin gård.

171118 Nu fattas beslut om att riva hus i Vasastan http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-fattas-beslut-om-att-riva-hus-i-vasastan/repqkp!BtiGjp8FKhRgeQBNJAHnVQ/ På torsdag kan detaljplanen antas att riva kontorsbyggnaden från 1960-talet på Karlbergsvägen 77 och ersätta den med ett åttavåningshus med 87 lägenheter och publika lokaler i botten. På den västra planeras en gemensam takträdgård med orangeri och pergola. Fastigheten ägs av Brf Karlbergsvägen 77. Nikara Movafaghi är handläggare på stadsbyggnadskontoret. ”Stadsmuseet beklagar om ett genomförande av projektet innebär att befintlig byggnad rivs”, står det i ett remissutlåtande inför att ett start-PM klubbades. Men samtidigt bedömde man inte att tillräckliga kulturhistoriska skäl för att avstyrka en rivning fanns.

Förslaget till Karlbergsvägen 77.

171115 15 000 forskare bakom Varning till mänskligheten” http://illvet.se/naturen/miljo/15-000-forskare-bakom-varning-till-manskligheten?SNSubscribed=true&utm_campaign=20171116&utm_content=3&utm_medium=email&utm_source=ILL&email=78d8df1134612b02785ce620e4c36e36428fcb35 Klimatförändringar, befolkningstillväxt, skogsskövling, massutrotning av djur och växter samt sämre tillgång till rent dricksvatten. 25 år efter den första gemensamma globala varningen från forskare är utsikterna för mänskligheten och vår planet som helhet sämre än någonsin – men det finns hopp, enligt vetenskapen. Kommentar: Hur stämmer detta med att riva hus?

Bygget har varit ute på samråd och ska nu granskas. Detaljplanen väntas antas till sommaren 2018. Kolla ärendet, lämna in granskningsyttrande! Länk till ärendet http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-16703 ”Stadsmuseet konstaterar att Väduren 10 och 6 är ett resultat av sin tids saneringsideologi med syfte att få in mer sol och ljus i kvarterets inre… I det föreslagna gårdshuset klarar två rum i de två lägenheterna på den första våningen dagsljuskravet. På våning två till fyra klarar, utöver ovan nämnda rum, ytterligare ett rum dagsljuskravet. Samtliga rum uppfyller dagsljuskravet på den femte och sjätte våningen. Gällande befintligt gathus uppfyller i dagsläget sex av åtta rum dagsljuskravet på de fem första bostadsplanen (byggnadens entréplan utgörs av lokal för verksamhet). Rum bakom balkong uppfyller kraven först på sjätte bostadsplanet. Samtliga rum uppfyller dagsljuskravet på det sjätte och sjunde bostadsplanet. Med föreslaget gårdshus uppfyller inget av rummen i gathuset dagsljuskravet på de tre första bostadsplanen. Sex av åtta rum uppfyller dagsljuskravet på bostadsplan fyra till och med sex. Rum bakom balkong är djupa och uppfyller därför inte dagsljuskravet. På det sjunde bostadsplanet uppfyller samtliga rum dagsljuskravet.”

Sabbatsbergsplan feltänkt och hasard med skattepengar http://www.stockholmskyline.se/2017/11/sabbatsbergsplan-feltankt-och-hasard-med-skattepengar/ Stockholms läns landsting är i färd med att sälja den nu obebyggda tomten utmed Dalagatan söder om Sabbatsbergs sjukhus, för att låta privat aktör bygga och driva ett nytt sjukhus där. Det befintliga sjukhuset avses därefter att säljas till fastighetsexploatör som ska riva det och bygga bostäder på platsen. Jag kan inte hitta någon beslutad detaljplan. Är det så att den demokratiska processen liksom i så många tidigare fall i Stockholm föregripits med ett handslag mellan intressenterna?

Att klämma in nya bostadskvarter i redan tätbebyggd innerstad är feltänkt. Det kan inte bli annat än lyxbostäder som befäster segregationen i Stockholm. Tomtkostnaderna blir för höga. Tvärtom bör nu, medan bostadsbristen ännu är stor, alla ansträngningar syfta mot att locka kapital till byggande i ytterstaden särskilt i mindre attraktiva stadsdelar där tomtpriserna är lägre. Då kan såväl trafikvolym som trafikinvesteringar för staden som helhet minska när stadskärnans dominans härmed bryts, trafikbelastningen radiellt minskar och trafiken istället sprids (enligt RUFS 2050).

I Vasastan är andelen parkmark orimligt låg. Det borde vara självklart att, i stället för att till ett nytt sjukhus, utveckla parkområdet söder om det nuvarande till en grön oas som via det befintliga gångstråket är sammanknuten med Vasaparken.

Observatoriegatans öppenhet mot det tidigare institutionsområdet förbyttes till en nästan hela-dagen mörk avslutning när bostadskvarteren byggdes på 00-talet

1800-talets traditionella gatu- och kvartersstruktur ger öppna vyer längs gator och husväggar. Om en gata bryts görs detta med få undantag hittills av en park eller av fastighet med småskalig eller oregelbunden bebyggelse som det tidigare institutionsområdets. Men Observatoriegatans (ovan) öppenhet mot det tidigare institutionsområdet förbyttes till att upplevas som en mörk säckgata nästan hela dagen bostadskvarteren byggdes på 00-talet. Kungstensgatan (nedan) möter sjukhusområdet – nya bostäder i fonden skulle skapa ännu en trist gata.

Kungstensgatan möter sjukhusområdet – nya bostäder i fonden skulle skapa ännu en trist gata.

Det är nu som möjligheten finns att genom medveten utbyggnad i ytterstaden locka nya befolkningsgrupper dit. Därmed kan utan tvångsåtgärder segregation minska, fler bostäder byggas och vi kan få en mer ändamålsenlig, kostnadseffektiv och klimatsmart trafikstruktur. Det skriver Kerstin Westerlund Bjurström, arkitekt SAR/MSA.

För ett vacker och trivsamt Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket hittar du genom att klicka på ”Stadsbyggnadsnätverket” i högermenyn.


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.