Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Här är Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 18-04:

Hej alla!

MARKPOLITIK EN NYCKELFRÅGA FÖR GOD STADSUTVECKLING – DEBATTERA HÄR GENOM ATT SVARA ALLA!

180214 Liberalerna: Stockholm behöver en sundare markpolitik http://fastighetsnytt.se/2018/02/stockholm-behover-en-sundare-markpolitik/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 … Minst tre aktörer borde finnas i varje större byggprojekt, och att staden ska inrätta innovationszoner som ger mark till byggaktörer som kan bygga billigast, smartast och med minst miljöpåverkan…

Björn Ljung. Liberalerna.

181211 Inte markpriserna som gör det dyrt att bygga bostäder” https://www.dn.se/debatt/inte-markpriserna-som-gor-det-dyrt-att-bygga-bostader/   Byggprocessen behöver vara transparent och utvärderas för att bli mer effektiv. SKL anser bland annat att byggherrar oftare behöver förbereda sig för att kunna bygga snabbare när en detaljplan börjat gälla. Kommentar: Fel att det inte är markpriser, det är att skylla ifrån sig att säga så. Det är både markpriser och annat som gör det dyrt.

 

180118 Malmö tar fram plan för bostadsförsörjningen http://fastighetsnytt.se/2018/01/tar-fram-plan-for-bostadsforsorjningen/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

I planen konstateras att staden årligen investerar tre miljarder kronor på bostäder, skolor, kollektivtrafik och cykelstråk … ”Malmö stad försöker påverka utbudet genom det kommunala bostadsbolaget MKB, aktiv markpolitik och dialog med byggbranschen. Men insatserna kan också handla om att få människor i arbete och därigenom stärka förmågan att efterfråga en bostad – vilket i sin tur skapar en större marknad att bygga bostäder för”.

Min kommentar: Stockholm förändrar inte markpolitiken. Man använder inte de kommunala bostadsbolagen för att gå före och kompletterings-bygga i förorter inom det redan byggda där man redan äger eller betalar tomträttsavgäld för marken, på sätt som ger blandad bebyggelse, fina gårdar etc. Här borde staden kunna minimera markersättning för de ökade byggnadsytorna mot krav på stadskvaliteter. I stället finns en vilja att bevara hus-i-park modellen, för att historien ska finnas där. Detta är feltänkt. När den historiska modellen har visat sig vara mänskligt och socialt skadlig ska den byggas bort! Kulturhistoria är viktigt. Men tänkandet om bevarande måste ändras så att det ska vägas samman med mänskliga och sociala värden. Debattera genom att svara alla!

170202 Exploateringsnämndens sammanträde, på dagordningen

  • Förslaget till aktualiserad Översiksplan syftar bl. a till att markanvisningspolicyn ska syfta till att säkerställa effektivt, ekonomiskt, varierat och kvalitativt bostadsbyggande. Exploateringskontoret vill att hela avsnittet om markanvisningspolicy och markpolitik utgår!!! Man vill inte att man låser en viss lekyta per barn på förskole- och skolgårdar och att man ska trycka mer på att parker är ett komplement.
  • Exploateringskontoret håller med om delar av stadsrevisionens bild av bristande samordning. ”Sammanfattningsvis delar kontoret stadsrevisorernas bedömning att samverkan inom grundskoleplaneringen behöver utvecklas ytterligare, såväl mellan utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret som mellan stadsledningskontoret och SISAB.” Stadsrevisionens rapport här http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1873331
  • Markanvisning för bostäder i Västertorp – som vanligt i det nära gröna, i stället för kompletteringar inom det byggda med möjlighet till bättre stadsmiljö. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1873319

Västertorp. Foto: Holger Ellgaard

STOCKHOLMS GRANNKOMMUNER BYGGER BLANDAD STAD

För ett vacker och trivsamt Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket hittar du genom att klicka på ”Stadsbyggnadsnätverket” i högermenyn.


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *