Stadsbyggnadsnätverket Nyhetsbrev


Här är Stadsbyggnadsnätverket Nyhetsbrev 18-08:

Hej!

Regeringen  tänker, Stockholms kommun gör och allmänheten vill, vad gäller arkitektur. Olika.

ARKITEKTUR

180420 Hur vill partierna bygga fler billiga bostäder?Här följer min kortversion av partiernas svar på fråga i Mitti. Flera vill ha Stockholmshus och blundar för att det brukar betyda enformighet. Vet politikerna inte att stordriftsfördelar kan nås utan enformighet med moderna processer? Synd i så fall. Till att börja med måste partierna ställa krav på variation mm t ex i områdesprogram. Byt markpolitik och bind markpriser i projekten så att den som erbjuder bäst arkitektur mm får markanvisning. Att sätta färg på husen kan ge skönhet för nästan inga pengar. Det behövs bara ett färgprogram som ger både variation och sammanhang. Ställ krav i stället för att acceptera att folk med litet pengar ska behöva bo i trist miljö!

  • M: Moderna kollektivboenden, hyrköp. Främst underlätta för rörlighet. Blocköverskridande reformer mot hinder för att byta bostad.
  • S: De allmännyttiga bostadsbolagens satsning på Stockholmshusen – upprepning pressar kostnaderna. Använda markanvisningar för att pressa hyror och fortsatt använda tomträtten.
  • MP: Stockholmshusen.
  • V: Fler allmännyttiga hyresrätter. Med Stockholmshusen har vi sänkt byggkostnaderna genom att halvera tiden för planprocessen. Fler modulhus för ungdomar och att staten höjer investeringsstödet.
  • L: Öka konkurrensen på byggmarknaden. Öka stadens utbud av byggbar mark och inte höja markhyrorna som S nu gör. Höj bostadsbidragen för människor med mycket låga inkomster.
  • SD: Se till att även mindre byggbolag ges möjlighet att konkurrera om bl.a. markanvisningarna.
  • C: Färre och strikt ändamålsenliga byggregler. Tillåta större standardvariation, t ex kan billigare bostäder i blandade områden reserveras till kapitalsvaga hushåll.
  • FI: Värna allmännyttan och pressa ner priserna på nybyggnation.
  • KD: Konkurrensutsätt Stockholmshusen. Bygg fler så kallade snabba hus med tillfälligt bygglov. Halvering av tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 kvadratmeter.

Regeringen ska satsa på arkitektur

180406 Sverige får sin första riksarkitekt https://www.fastighetssverige.se/artikel/sverige-far-sin-forsta-riksarkitekt-27874

Kommentar: Får vi en riksarkitekt som kräver modernt som är vackert i stället för modernistiskt färglösa och avskalade lådor? Och som inte skriker pastisch om det går att ana någon influens av tidigare epoker? Ja? Underbart! Det kan kanske stimulera till en fortsättning på den utveckling som slutade med Jugend och Swedish Grace!

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Boverket inrättar nu en tjänst som riksarkitekt. Boverket ska öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för att offentliga och privata aktörer ska höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer. Boverket ska också vägleda landsting, kommuner och privata aktörer för att skapa en god gestaltning av vårdens respektive skolors och förskolors fysiska miljö. Boverket växer nu kraftigt och rekryterar 50 nya medarbetare, fler arkitekter och inrättar också en tjänst som Sveriges första riksarkitekt … för att kunna lyfta fram arkitekturens roll i samhället.

Foto: Holger Ellgaard

Men hur tänker man här?

180226 Regeringen föreslår slopat bygglov för solceller Regeringen lägger fram ett förslag om att det inte längre ska krävas bygglov från stadsbyggnadsförvaltningen för att sätta upp solpaneler, så länge de följer byggnadens form. Det för att underlätta omställningen till en förnybar och hållbar elproduktion, samt underlätta för byggnadsnämnder och rättsväsende. https://www.etc.se/klimat/forslaget-slopat-bygglov-solceller

Kommentar: Bra att solpanelerna ska följa husets form, d v s inte spreta ut från huset. Regeringen borde utreda utvecklingen av solpaneler avseende anpassning av färg och detaljutformning till tak och stadsbild i området. Utforma regler för detta inom Plan- och bygglagen. Med stöd i dessa kan bygglov bli en enkel sak.

Illustration: Manuelle Gautrand/Equator

Stockholms kommun håller sig till vita, grå och glasiga lådor

180412 Lägre påbyggnad öppnar för beslut om Trygg Hansahuset https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/lagre-pabyggnad-oppnar-for-beslut-om-trygg-hansa-huset/Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm förväntas i nästa vecka besluta om den nya detaljplanen för kvarteret Brädstapeln 13 och 16 i Stockholm, Trygg Hansa-huset. Efter invändningar på tidigare förslag, med hänvisning till riksintresset, ger länsstyrelsen nu grönt ljus till föreliggande planförslag. Den byggrätt som detaljplanen medger omfattar c:a 13.000 kvm bruttoarea ovanför befintliga kontorsvåningar, men det förutsätter en rivning av tekniska utrymmen och kontorsutrymmen på taket om 5.000 kvm. På ”långskeppet”, som ägs av SEB Trygg Liv, medger planen påbyggnad på två våningar över befintlig takfot. Deras andel av den nya byggrätten är c:a 3.500 kvm. Mot Scheelegatan tillåts på Muttrarna, som ägs av Areim, upp till 15 meters påbyggnad vilket ger ungefär 9.500 kvm.

I planen sägs att det är väsentligt att påbyggnaden utförs med variation i volymuppbyggnad och fasadutformning och att endast en liten del av påbyggnaden når upp till de tillåtna totalhöjderna. Det förslag är en andra bearbetning av det förslag som Manuelle Gautrand Architecture, Paris samt Equator Stockholm tog fram för några år sedan.

Foto: AleWi

180228 3k5 ton tunga jättelejon https://www.dn.se/sthlm/de-nya-jattelejonen-pa-drottninggatan-vager-35-ton/De nya betonglejonen är tre gånger större än de gamla. Foto: Erik Söderberg Kommentar: Blanda lejongul färg i betongen, en Stockholms-färg!

171124 Så blir CA Fastigheters höghus om 19 våningar mitt på Södermalm https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sa-blir-cas-hoghus-om-19-vaningar-mitt-pa-sodermalm/

Krav på bättre arkitektur

Liberalerna vill se bättring: Ta principbeslut kring Stockholms arkitektur”Idag finns inte någon tydlig riktning för hur Stockholm ska utvecklas. Därför behövs en konkret och lättförståelig arkitekturpolicy om hur ny gestaltning och karaktär kan se ut i Stockholms olika områden. Det skriver Stockholmspolitikerna Lotta Edholm (L) och Björn Ljung (L). Idag skapar flera byggprojekt nu stora protestvågor, som det ifrågasatta Nobelcenterbygget som Liberalerna röstade emot. I innerstadsdelarna pågår omdaningsprojekt där äldre, kulturhistoriskt värdefulla hus rivs …”

 

171128 Arkitekturupproret vill se mer av klassisk arkitektur https://mitti.se/nyheter/reportage-nyhet/vill-klassisk-arkitektur/?omrade=kungsholmen140 000 bostäder ska byggas fram till 2030 men hur ska de se ut? Många drömmer om klassisk arkitektur med tinnar och torn – ändå är det inte det som byggs.

Arkitekterna kan inte rita hus längre utan bara räkna på volym och ekonomi, säger Sigvald Freylander i Arkitekturupproret.

Min kommentar: Stadsarkitekten Torleif Falk är som de flesta arkitekter utbildad i den gamla modernismens doktriner. Det nya ska vara tydligt urskiljbart från det gamla. Det har lett till långvarig systematisk förstörelse av väl sammanhållna harmoniska stadsrum klassisk arkitektur. De kallar det årsringar, vilket Falk upprepar i artikeln. Men bäste Torleif Falk, årsringar läggs till utåt i ring efter ring allt eftersom staden byggs ut. Att hacka upp en årsring är inte årsringar utan mischmasch.

För ett vacker och trivsamt Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras inte.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *