Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 18-14:

Hej alla!

Här börjar ett nytt spår. Hur fungerar aktörerna, bygg-, fastighets- och arkitekt/konsult branscherna?

Byggbranschen del 1

Byggkostnaderna ökar – material och transporter är bovarna – den enorma efterfrågeökningen medverkar säkert till detta

180618 Byggkostnaderna ökade med drygt tre procent På årsbasis har faktorpriserna höjts med 3,1 procent enligt senaste statistiken från SCB.

Byggkostnaderna ökade med  drygt tre procent

Utveckling för olika produktionsfaktorer, maj 2017–maj 2018. Faktorprisindex för flerbostadshus exkl. löneglidning och moms. Bredden på staplarna motsvarar produktionsfaktorns viktandel i procent vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive produktionsfaktor. Källa: SCB

 

Avtal, samarbeten

Stora jobbar med stora, det ser man snart när man intresserar sig för stadsbyggnadssystemet. Det ger de resurser som behövs ibland men det stänger också ute de medelstora företagen, konkurrensbegränsning.

180706 Serneke expanderar i Jönköping https://www.fastighetssverige.se/artikel/serneke-expanderar-i-jonkoping-28926 Under våren etablerade Serneke sitt nya kontor i Jönköping och nu är kontrakt tecknade för de första projekten. Kontrakten gäller dels lägenheter, genom en strategisk samverkan med Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem, dels en förskola åt Jönköping kommun. Det strategiska samverkansavtalet med Vätterhem går under ett ramavtal över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Vätterhem uppskattar ett behov av att bygga upp mot 1 500 lägenheter i kommunen under perioden. Serneke är en av tre upphandlande entreprenörer och avtalet möjliggör en volym om tio till 20 procent av Vätterhems totala nyproduktion. Bild: Serneke Fagerslätt.

https://www.fastighetssverige.se/upload/29012_full.jpg?

 

180228 Riksbyggen ingår samverkansavtal med Skanska https://www.fastighetssverige.se/artikel/riksbyggen-ingar-samverkansavtal-med-skanska-27531 För att kunna öka effektivitet, kvalitet och ha fokus på hållbarhetsfrågorna genom hela byggprocessen har Riksbyggen tecknat ett samverkansavtal med Skanska. Avtalet gäller i första hand nyproduktion av bostäder i Uppsala, Umeå och Luleå. Stora fastighetsbolag jobbar med några stora byggföretag.

Regelverk på gott och ont

180530 Nordiskt samarbete ska ge lägre byggkostnader https://www.fastighetssverige.se/artikel/nordiskt-samarbete-ska-ge-lagre-byggkostnader-28466 

De nordiska länderna har enats om att stärka samarbetet kring harmonisering av byggregler och standarder mellan myndigheter i de nordiska länderna. En harmonisering av byggreglerna ska leda till lägre byggkostnader. Vi vill göra det lättare för företagen i Norden att bygga tvärs över gränserna för att skapa bättre och billigare byggen i alla delar av Norden, säger bostadsminister Peter Eriksson. De årliga merkostnader som skillnader i nationella byggregler i Norden leder till beräknas enligt en rapport från Nordisk Innovation ligga på mellan 40 och 60 miljoner euro enbart i Sverige.

Rosenbad.

180215 Regeringens förslag drabbar de små företagen” https://www.sverigesbyggindustrier.se/regeringens-forslag-drabbar-de-sma-foret__7665 

Så kommenterar Sveriges Byggindustriers förhandlingschef Mats Åkerlind regeringens förslag till lag om entreprenörsansvar i SVT Rapport, TV4 Nyheterna, TT, Dagens Nyheter med flera medier. Vad tycker andra?

Sveriges Byggindustrier vill i stället införa en försäkringslösning som garanterar alla i svensk byggbransch att få ut sin lön och som är en del av det statliga lönegarantisystemet. Så värnas både småföretagen och de anställda.

171127 Offensiv mot skattefusk http://www.byggvarlden.se/offensiv-mot-skattefusk-117987/nyhet.html?newsletterid=7301&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-11-28 Från 2019 kommer samtliga arbetsgivare i Sverige att få redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå. Detta riksdagsbeslut tillsammans med tidigare införd lag om personalliggare inom byggbranschen ger ett nytt samlat kontrollsystem för att dramatiskt sänka skattefusket och svartjobben i byggbranschen, bedömer Skatteverket och byggbranschen. – Det borde handla om en minskning av skattefusket med ett antal miljarder kronor per år, säger Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot organiserad ekonomisk brottslighet.

171127 Branschen skattefuskar för cirka tio miljarder http://www.byggvarlden.se/branschen-skattefuskar-for-cirka-tio-miljarder-117988/nyhet.html?newsletterid=7301&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-11-28Skatteverkets bedömning är att skattefusket för byggbranschen motsvarar ungefär fem procent av den samlade omsättningen. Huvuddelen avser personalkostnader, det vill säga för låga inbetalningar av skatt, sociala avgifter och moms. Vad är det vanligaste skattefusket i byggbranschen?

–Det allra vanligaste upplägget är att man i sin bokföring tar in en osann faktura och påstår att arbetskraften egentligen tillhör ett annat företag. Det här andra företaget som påstås vara den riktiga arbetsgivaren är ett företag med en målvakt i ett eller flera led och ett företag som man är beredd att sätta i konkurs och som inte är beredd att ta ansvar. Det näst vanligaste är att man tar in en utländsk entreprenör som inte har för avsikt att betala skatt i något land. De pressar priserna och struntar i både skatter och arbetsmiljöregler. Företaget kan ibland ha F-skatt i Sverige, men ibland är de utstationerade från ett annat land. Alla entreprenörer, både små och stora, måste bli bättre på att kontrollera vem de gör affärer med så att vi tillsammans kan minska marknaden för oseriösa aktörer, säger Pia Bergman.

Skatteverket bedömer att inget annat land i Europa har lägre andel skattefusk än Sverige. Den information som kommit från skattemyndigheterna i andra länder är tydlig på denna punkt. De nordiska länderna, Tyskland och Nordeuropa har skattefusk som motsvarar ungefär fem procent av BNP. Skatteverket bedömer att inget EU-land har lägre andel skattefusk än fem procent av BNP.

170410 Nya 3:12-regler slår mot byggjobben https://www.svd.se/nya-312-regler-slar-mot-byggjobben/om/naringsliv:debatt Nuvarande regler innebär att det är möjligt även för delägare i små och medelstora fåmansföretag att leva på sitt lilla byggföretag. Men det kan de föreslagna förändringarna ¬komma att ändra på, skriver Carin Stoeckmann. Sveriges Byggindustrier förändras. Större medlemsföretag går mot färre anställda, mindre blir allt fler, både i antal företag och i andel anställda. Regeringen går nu vidare med 3:12-förslaget att drastiskt öka beskattningen av entreprenörer. Det kommer att få betydande negativa konsekvenser för den stora merparten av våra medlemsföretag, och sannolikt för byggbranschen i stort.

Sveriges Byggindustrier jobbar med förbättringar

Ska parter eller lagar som ska lösa problem, eller både och?

180619 Byggavtalet fredat trots ny lag om entreprenörsansvar https://www.sverigesbyggindustrier.se/om-oss/pressrum__7632 En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan.

Vi är överens med fackförbundet Byggnads hur Byggavtalet ska tolkas när den nya lagen träder i kraft 1 januari 2019. Tillsammans har vi säkerställt att lagen inte tar över vårt gemensamma kollektivavtal, utan bara blir tillämpbar i vissa speciella fall. I och med detta kommer troligen fler byggföretag bli medlemmar hos oss nu när vårt kollektivavtal blir ännu mer konkurrenskraftigt och attraktivt, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Sund konkurrens i bygg och anläggningsbranschen https://www.sverigesbyggindustrier.se/sundkonkurrens Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha enkla lagar och regler som är lätta att följa. Det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkurrensen kan stärkas och fungera. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk och verktyg som uppföljning och effektiva sanktionssystem. En sund konkurrens skapar rättvisa och attraktiva näringsvillkor för branschen och tryggare anställningar för medarbetarna.

För att motverka svart arbetskraft har Sveriges Byggindustrier:

·         verkat för lagstiftning om personalliggare. Lagstiftningen är införd i den befintliga Skatteförfarandelagen och trädde i kraft 1 januari 2016. Lagstiftningen innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat.

·         verkat för lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå. Företag som omfattas av reglerna om personalliggare med fler än 15 anställda omfattas av reglerna från och med den 1 juli 2018. Med start 1 januari 2019 omfattas alla företag av reglerna. Tanken är att göra reglerna om personalliggare effektivare än i dag. Lagreglerna om arbetsgivardeklaration innebär att byggföretagen redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd varje månad till Skatteverket.

·         verkat för att implementera byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Ägarna till ID06 vill ha sund konkurrens och kommer aldrig att acceptera svartarbete eller annan ekonomisk brottslighet.

·         ställer krav på att våra medlemsföretag använder ID06. Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen är nu också delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Breddningen i ägarskapet är ett nödvändigt steg i att öka legitimiteten och förtroendet för Branschstandarden ID06 och stärker utvecklingsarbetet för sund konkurrens och säkra arbetsplatser.

171123 Upprop för en sundare byggbransch https://www.sverigesbyggindustrier.se/upprop-for-en-sundare-byggbransch__7491 Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha en sund byggbransch. Våra medlemsföretag kommer aldrig att acceptera svartarbete och annan ekonomisk brottslighet. Sedan flera år tillbaka arbetar Sveriges Byggindustrier därför för att stävja osund konkurrens. Vi har medverkat till flera reformer som ska minska fusket.

171122 Principöverenskommelse om etableringsanställningar https://www.sverigesbyggindustrier.se/principoverenskommelse-om-etableringsans__7490  Sveriges Byggindustrier tecknade principöverenskommelse om etableringsanställningar mellan fack och arbetsgivare. – Vi jobbar hårt för en attraktiv, sund och säker byggbransch. För att så många människor som möjligt ska ges chans att arbeta inom bygg- och anläggning måste fler vägar in skapas. Därför har Sveriges Byggindustrier sedan tidigare avtalad Yrkesorienteringsanställning och Yrkesorienteringspraktik. Nu hoppas vi kunna ta nästa steg i och med etableringsanställningar. Förutsatt att även den fackliga sidan ansluter sig till principöverenskommelsen. På så vis tar byggbranschen ansvar för ett Sverige som växer, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef, Sveriges Byggindustrier.

Stadsbyggnadsnätverket har i 10 år verkat för en vacker och trivsam stad för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Kommentering är avstängt.