Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 18-22:

Hej alla!

I dag bara rivningar mm tråkigt. Men deppa inte – nästa nyhetsbrev kommer att handla om alternativ till rivning.

Och först litet om att motståndet är starkt

·         180914 Stadsmuseet säger nej till Apple i Kungsan https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stadsmuseet-sager-nej-till-apple-i-kungsan/reprin!ilDqUQUzIGeuwOOZYpX9SA/  Nyligen fick planerna kritik av Skönhetsrådet, se nedan. Stadsmuseet skriver i ett remissutlåtande att man anser att byggnadens volym och höjd kan ”påverka platsens kulturvärden i fråga om skala och proportioner i och med att den förminskar upplevelsen av den norra delen av parkens befintliga struktur”.

En butik riskerar att urholka Kungsträdgården som allmän plats och park eftersom den inte har ett samband med platsens funktion som park och allmän plats. Man ser också en risk med att evenemangsverksamhet kan påverkas av minskad framkomlighet och försvårade transporter och att butiken kommer uppleva vissa evenemang i Kungsan som störande. Remisstiden pågår t o m 28 september. Foto: Apple/Foster&Partners

https://www.stockholmdirekt.se/_internal/cimg!0/9fmdje0v6hd3c2l1f7iovcgckbqm9li.jpeg

 

·         180827 Skönhetsrådet säger nej till Applebutiken https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/skonhetsradet-sager-nej-till-apple-butiken/reprhA!ziPuKQFCusU0doM47ULxlw/  På ett välbesökt samrådsmöte för allmänheten om den tänkta Apple-butiken i Kungsträdgården höjdes många rösten mot bygget. Nu har även remissinstansen Skönhetsrådet sagt sitt.

Redan 2016 gick Stockholms stads Skönhetsråd ut med sitt motstånd mot att låta elektronikjätten Apple bygga en butik i Kungsträdgården. När planerna nu är ute på samråd så har man inte ändrat åsikt. Man har dock inget emot byggnadens utseende i sig utan det är själva placeringen i Kungsträdgården som man anser är fel.

180902 Här är protester vi minns https://www.svd.se/protesterna-som-skakat-om-stockholm#sida-5 Opinionen för eller emot olika rivningar har av olika anledningar vuxit sig stark.

Beslutet om Nya Slussen togs första gången 2009 av finansborgarråd Sten Nordin (M). Den borgerliga alliansen i Stockholm presenterade sitt val av lösning på Slussen-frågan: Lotta Edholm (FP), Ewa Samuelsson (KD) och Sten Nordin (M).

Men sedan man fått majoritet 2014 gjorde S en u-sväng i frågan. Projektet har sedan dess överklagats och förhalats. Det har mött omfattande kritik och har även delat S och M, speciellt på Södermalm. Klöverbladslösningen ersätts av en traditionell stadsgatustruktur där trafiken samlas till några få huvudstråk. Överdäckning och kommersiella ytor tillkommer. Förväntas klart 2025

Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand blev en het fråga i kommunalvalet 1976. Stockholms stad, då S-styrt, hade köpt in lokalerna 1974 i syfte att riva dem och bygga lägenheter på den attraktiva tomten vid kanten av Riddarfjärden. Detta gav upphov till en våldsam folkstorm under ledning av eldsjälen Hans Ryberg, chef för Mälarsalen. Över 20 000 personer, bland dem Evert Taube, Astrid Lindgren och Per Anders Fogelström, skrev under ett upprop. Även Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum gav sitt stöd till en bevaring.

Münchenbryggeriet. Foto: Holger Ellgaard

Nobelcentret på Blasieholmen. Avsiktsförklaringen mellan staden och Nobelstiftelsen tecknades 2011. I maj 2018 upphävdes detaljplanen av Mark- och miljödomstolen, trots att Länsstyrelsens gått tidigare beslut till mötes och sänkt byggnadshöjden från 35 till 32 meter. Frågan har delat både den rödgrönrosa majoriteten i Stadshuset samt alliansen. M, S och C har till den 19 oktober på sig att överklaga domen att stoppa Nobelbygget.

Polariseringen har varit tydlig i Moderaternas anrika föreningar på Östermalm. Även rivningen av närbelägna Astoriahuset på Nybrogatan har fått det att mullra i M-leden.

Tors Torn skulle ursprungligen rymma det 140 meter höga, men både höjd och utseende kritiserades. Dessutom föll finansieringen och planerna skrotades 2011. De nya Norra tornen blir 125 respektive 110 meter höga. Det östra tornet (125 meter) står klart 1 september. Markarbeten pågår ännu för uppförandet av det lägre tornet. Byggnaderna rymmer 320 lägenheter med affärer och serviceutbud i bottenplanet.

Rivningen av Klara, där tidningsredaktionerna tidigare huserat, var den mest omfattande stadssaneringen i svensk historia och engagerade många. Stadsplanen togs av stadsfullmäktige 1945 och realiserades under 1950-, 1960- och 1970-talen. De gamla Klarakvarteren fick ge plats åt det moderna Stockholms city med kontor och parkeringsgarage samtidigt som tunnelbanans utbyggnad underlättades.

Finansborgarrådet Hjalmar Mehr (S) blev synonym med de arbetande grävskoporna. Han fick dock ge sig när det gällde almarna i Kungsträdgården efter vilda protester. Omvandlingen kritiserades och beundrades såväl i Sverige som utomlands. Yngve Larsson (FP) var en av de som först varit engagerad och positiv men med tiden aktivt försökte bromsa rivningarna. Foto: Jan Ehnemark

 Rivningarna fyllde en social funktion som få opponerade sig emot på 60-talet.

180915 Huvudskurken hade sina skäl att riva innerstaden https://www.svd.se/huvudskurkenhade-sina-skal-att-riva-innerstaden?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2018-09-16 Huvudskurken var en politiker vid namn Hjalmar Mehr. Varför gjorde han som han gjorde? Hur lät hans argument?” Bakgrunden till den brutala stadsomvandlingen var det faktum att Sverige ännu på 1950-talet hade ett uruselt bostadsbestånd. Standarden var pinsamt låg, i synnerhet med tanke på att Sverige undsluppit världskrigen och inte var fattigt. Det fanns en stor vilja, som delades av politiker från alla partier, att riva det gamla och bygga nytt, och tack vare de goda tiderna saknades inte pengar att förverkliga visionerna.

Kommentar: Övriga innerstaden hade ungefär samma brister. Den renoverades och folk betalar nästa vad som helst för att bo här. Klara hade antagligen delvis blivit snäppet värre genom att rivningshotet hade varit känt mycket länge, men då hade man ju sparat renoveringspengar. En stor del av husen var oerhört fina. Mehrs m fl argument var falska.

180830 Beslutat Stor rivning vid Tegelbacken https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/beslutat-stor-rivning-vid-tegelbacken/reprhB!ChxcWeDttL8a5zsrO2KtA/ Skanska ska riva sin fastighet intill Sheraton hotell och bygga en ny, knappt 4,5 meter högre byggnad på platsen. I går antogs detaljplanen under stadsbyggnadsnämndens möte. Den nya föreslagna byggnaden utökas även med cirka tio meter mot Rödbodgatan. Det innebär att gatubredden minskar från knappt 30 meter till 18 meter. Den södra infarten till Klarafaret byggs igen. När nerfarten försvinner kommer det att bli mer av en gatumiljö där med träd och trottoarer, säger Joel Ambré.

Huset bredvid Sheraton vill man riva och uppföra ett nytt kontorshus. Foto: Holger Ellgaard

Enligt fastighetsägaren håller det nuvarande huset från 1970-talet inte kraven på en modern kontorsfastighet. Ventilationen är dålig, fönstren för små och takhöjden för låg. Antalet arbetsplatser i kvarteret väntas kunna öka från dagens 700 till cirka 1860 stycken. Bottenvåningarna planeras för att innehålla publika lokaler. Dessutom ska Tysta Mari-gången som förbinder Tegelbacken och Klara Västra kyrkogata piffas upp. SE BILDERNA: Förändring på gång i City – hus vid Tegelbacken kan rivas

Stadsbyggnadsnätverket har i 10 år verkat för en vacker och trivsam stad för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Kommentering är avstängt.