Stadsbyggnadsnätverket Nyhetsbrev

Östra Järvafältet. Foto: Jan Augustsson

Här är Stadsbyggnadsnätverket Nyhetsbrev 18-24:

Hej alla!

söndag den 23 september Hösten kommer men några blommor kvar på Järvafältet – den stora gröna kilen

Visningar I oktober bjuder Open House in allmänheten till gratis guidade visningar av spännande byggnader och platser https://openhousestockholm.se/program/. Visning av Skönstaholm kan du se och boka här https://openhousestockholm.se/objekt/radhusomradet-skonstaholm/

Bild: Råformat/Urban Design

Samråd om utveckling i Energihamnen vid Värtan Välkommen att lämna dina synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Shanghai 1 m fl, i Energihamnen.   Planen ska vidareutveckla hamn- och industriverksamheten och skapa plats för nya verksamheter i hamnen. Du kan lämna synpunkter fram till 31 oktober 2018. Samrådsmöte, i form av öppet hus, kommer att hållas den 11 oktober kl. 16.30-19.30 på Folkkulturcentrum i Hjorthagen. Läs mer om Energihamnen och samrådet

180928 1700 har tyckt till – majoritet emot Apples butik https://www.svd.se/1700-har-tyckt-till–majoritet-emot-applebutiken På sista dagens eftermiddag hade det kommit in runt 1 700 synpunkter till stadsbyggnadskontoret, skriver SVT Nyheter. I stort sett alla åsikterna som kommit in har varit negativa. Vi förstår att det är många synpunkter, det rör sig om Kungsträdgården. Det ligger nära stockholmarnas hjärta, den här platsen. Den är viktig, säger stadsplanerare Catarina Holdar. Foto: Sju Sekel, Stockholms stad

Fantasibild över Apple i Kungsan.

180928 Ny almstrid att vänta om Applebutiken blir verklighet https://www.dn.se/debatt/ny-almstrid-att-vanta-om-applebutiken-blir-verklighet/ DN DEBATT 29/9. Trots försäkringar från politiker om att Kungsträdgården i Stockholm skulle snyggas upp och ”avkommersialiseras” blev det tvärtom. För drygt två år sedan utannonserades att Apple ska bygga ett varuhus på platsen. Hur kunde det bli så här? frågar sig författaren Claes Britton, som skriver om turerna och uppmanar Stockholms stad att sätta stopp för planerna. Kommentar: Läs om tomträttshistorien!

Applebutiken i Kungsträdgården.

180918 Är det rimligt att Nobelbygget tillåts mångdubbla trafiken? http://dela.dn.se/uNkl7-CvS9WM60RzvkqB60Gss-kU9Knd8Y9E_wzKE2uP8gPtzUYfEs4s-Iv3fNG4FN3oMyzS9CV50o5xtQ6Nmw Projektet kommer att skapa en trafikinfarkt i huvudstaden av hittills ej skådad omfattning. Exploateringskontorets trafikutredning om Blasie­holmen konstaterar torrt att ”gatorna blir inte bredare än de är i dag”. ”Konflikter uppstår mellan cyklister och bilister.” Cirka 500 000 reser årligen med båttrafiken vid Strömkajen. Särskilt vid Hovslagargatan – som blir den direkta tillfarten till Nobel Center – är situationen enligt utredningen ”problematisk”.

Hovslagaregatan. Foto: Holger Ellgaard

Här är gångbanorna så smala att två personer inte kan passera i bredd. Nobelstiftelsens ambition är att 600 000 personer årligen skall besöka Nobel Center. Större delen av besökarna väntas komma med bussar. Det innebär att under dagtid (inklusive rusningstid) fyra, fem eller sex bussar varje timme måste köras fram till Nobel Center – via just Hovslagargatan, som är endast 5,5 meter bred.

Utredningen om trafiksäkerheten på Blasieholmen. ”Olycksstatistiken visar att sedan år 2000 har 144 olyckor rapporterats in av polis och sjukvården. Av dessa 144 olyckor har 122 klassats som lindriga, 21 som svåra och en dödsolycka har inträffat.” Kommentar: I samrådshandlingarna påpekades en lång rad trafikfrågor som behövde utredas. Men i granskningsunderlaget inför beslutet om detaljplanen redovisades inga utredningar.

Lotta Edholm.

180919 L Dra tillbaka Nobel Center överklagan https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/l-dra-tillbaka-nobel-center-overklagan/repris!nvTmuqhQJfYJ78RftWvfdQ/  Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad kräver att staden återkallar sin överklagan till Mark- och miljööverdomstolen gällande Nobel Center. Det är i en skrivelse till Stockholms stads kommunstyrelse som partiet framför att man vill låta kommunstyrelsen ta ett nytt beslut om överklagan och upphäva den som skickades in till domstolen den 10 september.

180918 SvD Nobel Center ska bli som Sydneys operahus Stockholms stad har överklagat mark- och miljödomstolens nej till Nobel Center. I överklagan sticker en jämförelse ut. ”Nobel Center som byggnad kommer att ha en stark, egen identitet att likställa med andra världsberömda byggnader som exempelvis operahuset i Sydney och Guggenheim-museet i Bilbao”, skriver staden i överklagan. Håller det tänkta Nobel Center verkligen samma klass som operahuset i Sydney? Se bilden nedanoch avgör själv.

https://www.stockholmdirekt.se/_internal/cimg!0/8tonm1ew4805tx47zyg0irtt3yvw4b8.jpeg

Lika som bär? Foto: Tomorrow AB / Mostphotos

Dagen efter valet skickade Stockholms stad in sin överklagan till mark- och miljööverdomstolen. Det är en rejäl lunta som ska övertyga domstolen om att Nobel Center visst kan byggas på Blasieholmen, något som den lägre instansen mark- och miljödomstolen anser inte är möjligt då bygget ”på ett oåterkalleligt sätt påverkar den s.k. läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad”.

Stadsbyggnadsnätverket har i 10 år verkat för en vacker och trivsam stad för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *