Kategori: Får det gå till så här?

Öppet brev till Stockholms stads kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnd inför beslut om Nobel Center 25 februari i nämnden

Sammanfattning: Detaljplanen håller inte. Majoriteten av era väljare är emot den. Behandlingen av ärendet kan inte accepteras: utan programsamråd, med högsta ansvariga tjänstman på dubbla stolar samt brist på alternativ, trafiklösning och samhällsekonomisk analys…

Läs vidare| Kommentarer: 20 kommentarer

Vad får politiker att strunta i grundläggande mänskliga behov och känslor?

Stockholm är en av världens vackraste städer. Efter denna mening börjar fler och fler sätta frågetecken då högexploaterandet av den redan täta och livskraftiga innerstaden accelererar och dess värden urvattnas. Politikerna verkar verkställa beslut på inrådan från exploatören – inte på basis av befolkningen och de studier som gjorts på hållbarhet och trivsel. Kerstin Westerlund …

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Ibland är grönt bara en färg.

Är huset slitet och ej i enlighet med rådande miljöklassning, ja, då kan det vara i farozonen. Åtminstone om man får tro Humlegården Fastigheters rapport som låg till grund för rivningsbeslutet i SBN. Har man nu hittat ett nytt verktyg för att riva kulturhistoriskt intressanta byggnader? För att få fram ett rivningsbeslut i stadsbyggnadsnämnden kom en …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Veckans skämt? Fler 1800-tals hus till stupstocken

På en mycket kort tid hotas tre byggnader från 1800-talet. I förra veckan kom beslutet i stadsbyggnagdsnämnden om Tullhuset och Astoriaflygeln. Nu ploppar förslaget om rivning på Allmänna gränd, ett hus som var en del av Stockholmsutställningen 1897. På StockholmDirekt kan man läsa om ystra exploateringsplaner på Djurgården. Ett av de få kvarvarande byggnaderna från Stockholmsutställningen 1897 …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Svart dag i Stadshuset

Astoriaflygeln och Tullhuset rivs enligt beslut i stadsbyggnadsnämnden. S, V, Mp, Kd och C valde enklaste vägen och gick med investerarnas hemsnickrade stadsbyggnadspolitik.

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

”Glömskan huvudstad” – igen?

Astoriahusets flygelbyggnad skall nu upp till beslut igen. Efter att ha skjutits upp på grund av protester och politisk tveksamhet försöker nu ägaren Humlegården än en gång få riva en av Nybrogatans äldsta byggnader för att bygga nya kontor och 15 bostäder. I det omdiskuterade projektet med byggnaden har ägaren Humlegården tidigare blivit tagen med …

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Ska vi riva nu igen?

Är profiten mer värd än vackra, kulturhistoriskt intressanta byggnader? Ja, om man får tro Martin Schröder och Humlegårdens fastigheter som inte givit upp hoppet om att riva en av Nybrogatans äldsta byggnader. Astoriahusets flygel från 1873 är uppe för rivningsbeslut- igen. Humlegårdens fastigheter som äger huset envisas med att det är för dyrt att restaurera. Martin …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Slussen – vill du stoppa vansinnet?

  Ny film visar lugnt och stadigt hur Slussen fungerar. Nya Slussen håller inte budget. Vem tjänar på en ny konstruktion? Den 28 september ska Stockholms kommunfullmäktige ånyo ta ställning till projektet ”Nya Slussen”. Orsaken till att ett nytt beslut måste tas är att budgeten behöver ökas. Ökningen är 50 procent, från 8 miljarder till 12,1 miljarder. …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Graffiti med dubbla syften

Är graffitin på Slussen ungt, tufft, lite Berlin och framåt? Eller är det en del av ett snillrikt pr-system som skall få oss att känna att platsen är över? Konstnärerna är,som oftast, förlorare i detta. Om man repeterar en sanning för många gånger blir det tjatigt och urhålkat. Repeterar man en lögn lika många gånger …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Gatukonstprojekt vid Slussen misstänks för att sakna bygglov

Pressmeddelande Stigbergsgruppen 2015-08-31 Gatukonstprojektet på Slussen, där Kolingsborg målats vitt för att sedan täckas med gatukonst, kan ha genomförts utan tillstånd, visar ett nytt besked från Stadsbyggnadskontoret. Cecilia Obermüller (MP), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden ställde 20 maj 2015 en fråga till Stadsbyggnadskontoret om en rad pågående arbeten i Stockholm, däribland konstprojektet vid Slussen. Frågan gällde huruvida …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar