Kategori: Gästkrönika

Som vore det krig – Om ett svenskt kulturarv i fritt fall

”Kulturarvet är av största betydelse för världens folk” läser jag i en skrift från Sida. Undantaget vårt eget folk då, tänker jag. För även om Sverige internationellt gärna talar stort om kulturarvets fundamentala värde för samhällets utveckling, och om vikten av att värna det vid väpnade konflikter, så låter vi gladeligen vårt eget lands kulturarv förgås vind för våg.

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Ny syn på Slussen

”Ny syn på Slussen” är ett radikalt förslag har utarbetats under lång period och förenar en tanke från 1940-talet med modern, vattentät teknik. Klas Cederwall och Bo G Hellers presenterar alternativet till det hårt kritiserade förlaget designat Fosters & Berg.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Detta kan du göra för att stoppa vansinnet och rädda Stockholm från ”Nya Slussen”

Stigbergsgruppen har kraftfullt agerat emot alliansens slussenprojekt. Här presenterar de lösningar hur du kan vara med och agera som privatperson.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Urban odling – miljö, mat och rekreation

Intresset för urban- eller stadsodling har de senaste åren vuxit inte bara i Sverige, det är en global rörelse. Mot en fond av hotande klimat och matkriser tränger denna trend in som en av många kilar för att åstadkomma förändring och hållbarhet.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

STOCKHOLMSUPPRORET

Den 17:e maj klockan 12:00 på Sergels torg smals medborgare och grupper som förfäras över den hårdhänta och okänsliga exploateringen av Stockholm.

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Nätverket : Nobelcenter i klassisk anda

Stockholm Skyline har bjudit in olika nätverk som kämpar för stadens skönhet. Texterna är gruppernas egna. Stockholm Skyline har tidigare tydliggjort att vi inte vill att Nobel Center byggs på Blasieholmen, utan att tomten utvecklas enbart med befintlig bebyggelse. Nobel Center bör placeras i ett utvecklingsområde för att stärka detta och bidraga till ny intressant platsbildning. Nameths förslag är en reaktion på en arkitekturtradition som bryter av istället för länkar upp

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Nybyggnadskunnande för utvärdering av tunnelbanan under Söderström

Nu har den nya Förvaltningen för utbyggd tunnelbana börjat arbeta. Först i spåret ligger utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka. Det är ett mycket välkommet steg i rätt riktning för huvudstadens i särklass viktigaste pulsåder. Men ännu saknas en pusselbit: upprustning och säkring av tunnelbanans egen getingmidja, passagen över Söderström.

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Bloggen ”Bevara Stockholm”

Stockholm Skyline bjuder in grupper, nätverk och bloggar som har en liknande syn som oss på stadsplanering och Stockholms tillväxtplaner. ”Bevara Stockholm ” har funnits sedan 2010 och beskriver ingående olika projekt i inner- och ytterstad.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Nobelcenter – i andan av en enögd stadsbyggnadspolitik

Det går undan i Stockholm. Beslut tas och hus rivs, nya planeras. Görs dessa beslut över stockholmarnas huvuden och vad gör de med ett av våra starkaste varumärken – vår kulturmiljö? Caroline Silfverstolpe i nätverket ”Bevara Blasieholmen” har engagerat sig i frågan:

Läs vidare| Kommentarer: 12 kommentarer

Nobelcenter – ett av många projekt utan respekt för platsen

Samband, skala och respekt för historiska byggnader är något som verkar höra 1900-talet till i Stockholm. Genomförda projekt och de som ligger på plan är alltmer ofta motsatsen. Rivningar av arkitektur före 1930 har blivit allt mer vanlig och de ersättande byggnaderna uttryck saknar ofta samspel med övrig bebyggelse. Kristina Berglund har tittat närmre på vad som händer med fokus på Nobel Center.

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer