Sökresultat för "blasieholmen"

Argumenten för lokalisering av Nobel Center på Blasieholmen håller inte

Det är med stor arrogans som Stockholm stad tillsammans med Nobelstiftelsen drivit frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen. Den stora arkitekttävlingen som resulterat i ett vinnande förslag och en detaljplan har genomförts utan att Stockholmarna dessförinnan fått möjlighet att ge synpunkter på lokaliseringen.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Lokalisering av Nobel Center till Blasieholmen skulle betyda förlust och missade möjligheter

Att lokalisera in en ny stor besöksverksamhet som Nobel Center till en av Stockholms redan överhettade centrum tyder på stor okunskap om vilka faktorer som är viktiga för en gynnsam stadsutveckling. Det är en missad möjlighet till att vidga dagens alltför hopträngda innerstad. Här är Stockholm Skyline´s synpunkter till Staden.

Läs vidare| Kommentarer: 6 kommentarer

Argumenten för lokalisering av Nobel Center på Blasieholmen håller inte

  Det är med stor arrogans som Stockholm stad tillsammans med Nobelstiftelsen drivit frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen. Den stora arkitekttävlingen som nu resulterat i ett vinnande förslag och en detaljplan har genomförts utan att Stockholmarna dessförinnan fått möjlighet att ge synpunkter på lokaliseringen. Med tanke på byggnadens storlek i ett av Stockholms …

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

ÖN – en film om Blasieholmen

Kritiken växer mot det av Nobel Stiftelsen hett efterlängtade hus på Blasieholmen. Helene Schmitz film ”ÖN” belyser problemet och de konsekvenser det medför. Helene Schmitz har gjort en film om Blasieholmen ur ett frågande perspektiv om den nybyggnation som föreslagits av ett Nobel Center. Schmitz skapar en suggestiv stämning av de tidigaste avbildningarna av holmen …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Seminarium om Blasieholmen

Med anledning av planerna att uppföra ett Nobelcenter på Blasieholmsudden anordnar Svenska byggnadsvårdsföreningen, i samarbete med Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen, ett seminarium om platsens historia och dess inneboende kvaliteter. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om hur Blasieholmsudden sett ut förr och vad det är som gör den så …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

ÖN – Om Nobelcenter på Blasieholmen

Kritiken växer mot det av Nobel Stiftelsen hett efterlängtade hus på Blasieholmen. Helene Schmitz film ”ÖN” belyser problemet och de konsekvenser det medför.

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Vacker blogg om Blasieholmen

Idag presenterades Nobelstiftelsen vinnaren i sin egen tävling över det förslag som skall gå vidare till detaljplaneärende över tomten på Blasieholmen. Huruvida det går med den befintliga bebyggelsen och sjöfartsverksamheten återstår att se.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Klargörande angående Blasieholmen

För att undvika fler missförstånd och trollgång kommer här ett klargörande angående vår ställning i frågan om Blasieholmen. En del av funderingarna har baserats på att Kerstin Westerlund Bjurström har recenserat de olika förslagen och den utveckling som skett vidare med dessa. En annan är presentationen av Linda G Nameths motförslag till de tre förslagen som gick vidare iNobel Centers tävling.

Läs vidare| Kommentarer: 4 kommentarer

Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 19-12 Av Ulf Johannisson Hej alla! I dag handlar det om Arkitektur, igen. Något är på gång? Som vanligt, egen text med kursiv stil. Först 2 evenemang Arkitekturvisioner Skeppsbron Pågår till 9 juni – i morgon!! Arkdes190425 ”Det spekulativa har en självklar plats i arkitekturen”, så introducerar ArkDes utställda förslag för …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

STOPPA HÖGHUSRASERIET – inbjudan till dialogmöte

Blasieholmens vänner bjuder in till dialogmöte om hur man skall värna om stadens värdefulla siluett. Förvanskningen har gått hårt åt den de senaste åren och hurraropen har uteblivit.  Här är deras inbjudan: Manifestation mot förtätning av innerstan och höghusraseri På tisdag den 11 juni kl 17-19 genomför stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner direkt efter sitt årsmöte ett seminarium …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar