Önskas: Ett vackert och ändamålsenligt Nobel Center i Alfred Nobels anda

Bildmontage: Tomorrow AB

Den 14 november fattade Stockholms kommunstyrelse det formella beslutet att dra tillbaka överklagan till Mark & Miljööverdomstolen angående ett Nobel Center på Blasieholmen. Låt oss kortfattat belysa vad som hänt och också blicka framåt.

Tanken på ett Nobel Center har funnits alltsedan nobelpriset instiftades för över 100 år sedan. En arkitektur representativ och ändamålsenlig för uppgiften och en väl vald plats är två förutsättningar som behöver infrias. Att inrymma ett stort Nobel Center i det kulturskyddade Operahuset, som föreslagits i DN 18-10-19, tror vi är lika olämpligt som ett nybygge på Blasieholmen. Ett Nobel Center bör byggas i en arkitektur som berikar Stockholms karaktär och kultur och på en plats som pekar framåt i såväl Nobels anda som i stadens utveckling.

Det sista förslaget på Nobel Center som marknadsfördes innan valet 2018. Bildmontage: Tomorrow AB

Men innan vi funderar vidare på detta, låt oss ta en snabb tillbakablick och försöka förstå hur Nobelstiftelsen kunnat förspilla sju år och en hel del pengar i en process som redan från början var dömd att misslyckas.

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten och moderate finansborgarrådet Sten Nordin enades 2011 om att nordöstra Blasieholmen var en lämplig plats. Detta skedde utan demokratisk planprövning och trots att man rimligtvis var väl medveten om att f.d. kulturministern Bengt Göransson i sin utredning (SOU 1997:117) bestämt avrådde från detta:

Det kulturhistoriska intresset fäster sig här särskilt vid att platsen minner om stadens tidigare hamnverksamhet. Även ur allmän stadsbildssynpunkt kan man sätta frågetecken vid det önskvärda att fylla på den befintliga kvartersraden och därmed förminska det öppna stadsrummet.

Tullhuset med hamnmagasinen.

Förklaringen till att denna felsatsning trots många kritiska röster på vägen fick gå så långt är sannolikt att Nobelstiftelsen räknat med att vinna striden med Nobelglansen som trumfkort. Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern i Stadshuset var inte svåra att få med sig. Också Länsstyrelsen bländades och godkände planen, fastän man fått nej från nästan alla remissinstanser inklusive Skönhetsrådet, Stadsmuseet, Statens Fastighetsverk, Samfundet S:t Erik och Byggnadsvårdsföreningen.

Det var naivt att tro att opinionen i Stockholm skulle acceptera den fyrkantiga byggnaden så stor att den skulle skymma det nyrenoverade Nationalmuseet och förstöra de värden som Göransson pekat ut som viktiga att respektera. Nio av tio stockholmare avvisade förslaget enligt DN/Ipsos-undersökning i somras.

Förslaget rönte skarp och allvarlig kritik från Riksantikvarieämbetet, som i stort överensstämde med Göranssons bedömning. I maj i år avvisade domstolen i sitt 60 sidor väldokumenterade domslut detaljplanen.

Volymrekonstruktion över Nobelcenter-

Definitivt stopp blev det då den nya majoriteten i Stockholms stadshus, M, L, C, Kd och MP fattat det rimliga och logiska beslutet att inte invänta överprövning från överdomstolen utan acceptera Mark & Miljödomstolens domslut och dra tillbaka stadens överklagande.

I ett internationellt pressmeddelande nyligen misstänkliggörNobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin det politiska beslutet:A project of major, long-term significance for Stockholm as a city of science and a centre for lively discussion in the spirit of Alfred Nobel is thus at risk of being sacrificed to short-term political interests.

Lars Heikensten har arrogant och kontraproduktivt hotat med att om Stockholm inte vill ha det föreslagna projektet på Blasieholmen så blir det inget Nobel Center över huvud taget.

Vi föreslår att Nobelstiftelsen tänker om och infriar sitt löfte i uppgörelsen med staden 2011 att Nobel Center ska vara representativt för Alfred Nobels gärningar, värderingar och intentioner i fråga om humanism, vetenskap och fred. Humanism kräver respekt för kulturhistoria, vetenskap kräver respekt för sakargument. Att acceptera en demokratisk beslutsprocess är en förutsättning för varaktig fred.

Låt oss bli många som värnar om Stockholms unika karaktär som skärgårds-och sjöfartsstad, som utvecklar stadens skönhet, hindrar rivningar av gamla hus och sätter stopp för byggnader som gör staden fulare. Nordöstra Blasieholmen, som under årtionden misskötts av staden, kan utvecklas till en mötesplats mellan skärgård och stad med skärgårdstrafikens och platsens månghundraåriga historia i centrum

Norrtull är ett alternativ. Idag är den asfalterade tomten obebyggd.

Vid Norrtull invid Stallmästargården och Brunnsviken finns en rivningstomt möjlig att bebygga inom Kungliga Nationalstadsparken med bästa förutsättningar för ett Nobel Center. Det ligger där innerstaden möter Hagaparken, på väg till omtyckta besöksmål, Hagaslottetoch centralt i förhållande till prestigefyllda vetenskapliga institutioner.

Närhet till planerad tunnelbanestation i det nybyggda Hagastaden och bekvämt åtkomligt till fots, på cykel, bil eller buss blir det lätt att ta sig dit. Tomten är dessutom stor nog för att Nobelstiftelsen där ska kunna utveckla enastående arkitektur som signum för verksamheten. Staden har trots dess magnifika läge hittills reserverat rivningstomten för olika mer vardagliga komplement till innerstadsbebyggelsen. Det finns nu anledning att tänka om.

Det kan inte vara så att Nobel Centers i Stockholm inte är mer angeläget för Nobelstiftelse och donatorer än att det faller på att inte få placeras just på Blasieholmen. I en växande storstad som Stockholm är det inte trovärdigt att önskemål som ”mitt i byn”, ”skyltfönster för vetenskapen” och ”att inte övertyga redan troende”, som Lars Heikensten uttryckt det, måste betyda en placering i bästa paradläge bland värsta finanseliten och finkulturen.

Låt oss tillsamman verka för ett vackert och ändamålsenligt Nobel Center i Alfred Nobels anda.

Björn Tarras-Wahlberg

Ordförande

Ole Settergren

Vice ordförande

Henrik Waldenström

Initiativtagare till Kungliga Nationalstadsparken

Kerstin Westerlund Bjurström

Styrelseledamot, f.d. ordförande i Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), Skönhetsrådet och Samfundet S:t Erik

Gösta Alfvén

Styrelseledamot, läkare, författare till boken Ohälsosam arkitektur En annan sida av funktionalismen

Stiftelsen Blasieholmens vänner


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *