Stockholms stad agerar lättsinnigt i Slussenprojektet

 

 

Den ideella föreningen Bevaka Slussens (tidigare Bevara Slussen) nya namn är än mer aktuellt med tanke på bussbranden i Klaratunneln i söndags (10/3).En enda buss utan passagerare exploderar i Klara. Himlen förmörkas av rök. Hur skulle det se ut i Katarinabergets bussterminal med upp till 40 bussar i rusningstid och 5000 människor på körfält och i vänthallen?

Vår kritik av  Slussenprojektet gällde från början 2010 Nya Slussens trafiklösning, de planskilda korsningarna, utsikten och kulturhistoriska värden, men har sedermera blivit alltmer faktabaserad utifrån risk- och säkerhetsbedömningar.

Föreningen Bevara Slussen byter namn till Bevaka Slussen – Blundar inte för riskerna om Katarinaterminalen 

Belackare hävdar att vi bara företräder en åsikt, men så är inte fallet – vi stöder oss på expertis och vetenskapliga fakta, dels om själva Slussenombygget, dels om bergrumsterminalen, vars båda detaljplaner fastställdes 2014 respektive 2017.

SvD 16 mars.

Stadens konsult WSP har tagit fram riskanalyser där utrymmet klassas som en ”kvartersmark”. Därigenom skapas acceptabla risknivåer, eftersom jämförelsematerial saknas. Ett beställningsuppdrag från staden med uppdrag att få igenom beslutet om denna bussterminal kan inte anses objektivt.

Enligt ett flertal rapporter, nu senast en diger utredning från Secrab av professor Bo Janzon (refererad i Svenska Dagbladet den 25 februari) håller inte riskberäkningarna, eftersom utrymmet är felklassat – den har bara en gemensam in/utfart och är därmed i själva verket en så kallad säcklösing, inte en vägtunnel.

Stockholms stad har genom olika PR-kampanjer försökt övertyga stockholmarna om projektets förträfflighet. Föreningen Bevaka Slussens mål däremot är att sätta människors liv och hälsa främst.

Det är obegripligt och beklagligt att Stadsbyggnadsnämnden, trots all kritik som framförts beviljade bygglov för bergrumsterminalen den 7 mars. Att det kunnat ske beror på att Staden har beslutanderätten, medan övriga instanser, t.ex. Storstockholms brandförsvar SSBF, Trafikverket, Transportstyrelsen, MSB bara är rådgivande.

Låt oss hoppas att de aktuella diskussionerna om risk för bussbränder tvingar fram en förändring och stoppar den underjordiska bussterminalen i Katarinaberget.

VI fortsätter att bevaka denna för Stockholm så viktiga fråga.

Föreningen Bevaka Slussen

Styrelsen genom

Annika Rosén

ordförande


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *