Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

 Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev19 – 02 av Ulf Johannisson 

Hej alla! 

Nytt år medför nya kostnader för verksamheten. Seminarier med upp till 5000 kr avgift. Prenumerationer, böcker mm kommer hela tiden. Breven tar mycket tid, det bjuder jag på.

Jag ber dig att stödja verksamheten. Svischa ditt bidrag till 0703961677 så går det in på mitt konto Stadsbyggnad – eller överför till kontot 5382 01 579 72

Ämnen i dag

·         Seminarier i stadsplanering i förorter

·         Aktuellt i Stockholm – höga hus, byggen i park, nytt i lokalerna, inflyttningsklart.

·         Ljus eller skymning över demokratin?

Skapa kulturvärden i stället för att offra dem när man bygger

Seminarier om stadsplanering i förorter 28 februari och 13 mars kl. 16.30-20. Man kan bygga mycket inne i glesa bostadsområden i förorter så att man får in lokaler för jobb och service

– utan att offra kultur- och naturvärden.https://www.hembygd.se/stockholm/activities/7935

Aktuellt i Stockholm

Alltfler höga hus

190118 Areim vill bygga högt bredvid DN-skrapan Högt bygge nära DN skrapanFastigheten Trängkåren 6 (t h i bild) innehåller i dag 40000 kvm lokaler och förvärvades av Areim från AMF i

februari 2018 för 1,7 miljarder kr. Hyresgäst är Sweco. Areim och Swecos förslag tillför 16000 kvm kontorslokaler. Dels genom en ny höghuskropp längs Gjörwellsgatan som kan bli 75 meter

högt (10 meter lägre än DN-skrapan som skymtar längst t v i bild) samt en påbyggnad av låghusdelar som finns bredvid det idag 13 våningar höga Swecohuset. 

https://www.fastighetsvarlden.se/wp-content/uploads/2019/01/trangkaren.jpg

Illustration: Sweco Architects

190116 Så blir HSBs jubileumshus i Hagastaden HSB firar 100 år med höghus 2023 ska HSB:s Jubileumstorn stå klart – lagom till organisationens 100-årsjubileum. Det blir ett 80 meter högt

bostadshus, alltså lika högt som Wenner-Gren Center som ligger i närheten.

Kommentar: Byggnaden ska ligga vid Norrtulls gamla tullhus och bli 80 m högt. WennerGren Center är 74 meter. Tillsammans bildar de en stadsport, i linje med stadens gamla höghusmönster.

WennerGren Center har flera väl komponerade färger och den synliga trappan bildar ett sofistikerat zick-zack mönster. HSB:s tegelhus känns tyngre, och det är enformigt med bra en färg

och fasadens strukturen som skapas av fönstren. En trist port-kompis. Gör om!

Bild: DinellJohansson

180830 Jättebygge på Valhallavägen aktuellt igen Nytt HÖGT försök vid RoslagstullTung trafik som inte uppfyller miljökraven portas från Valhallavägen. Nu ska staden undersöka om det

räcker för att dra igång byggprojektet med cirka 700 bostäder vid Roslagstull. På grund av för dålig luft lades stadens stora projekt med 700 lägenheter, idrottshallar och skola vid västra

Valhallavägen på is för två år sedan. Då var planen att se om planerna kan dra igång igen 2023 då luften beräknas vara bättre. Kommentar: Förslaget omfattade ett antal hus i sluttningen,

delvis brandfarligt tätt byggda. VISIONEN. Så här är stadens plan att området vid västra Valhallavägen ska se ut i framtiden.

https://www.stockholmdirekt.se/_internal/cimg!0/p44l326bt3hyk060unx5j7l3vb9o7zu.jpeg

Foto: Skiss: Utopia, Sweco och David Wiberg

Byggande i park

181122 Apple varnades för affär – fullföljde rekordköpet ändå Envisa Appe 1Stockholms stad varnade Apple för att köpa byggnaden i Kungsträdgården. Men teknikjätten fullföljde ändå

med ett megabud. Nu är det oklart vad som händer med fastigheten som Apple köpte rekorddyrt.

Föreslagen Applebutik i Kungsträdgården.

181115 Apple vägrar lämna Kungsan Envisa Apple 2 Detta vill Apple bygga i Kungsan. Men staden har stoppat planerna. Foto: Apple/Foster&PartnersStadens beslut att stoppa planarbetet

innebär att Apple förbjuds att bygga utanför den gällande detaljplanen. Men det hindrar inte bolaget från att bygga en mindre butik som stämmer överens med den tidigare detaljplanen.

De säger att de inte är intresserade av att öppna butik någon annanstans i Stockholm. Men det kan så klart vara en förhandlingstaktik, säger Erik Slottner. En lösning på problemet är att staden

köper tillbaka tomträtten. Hur mycket det skulle kosta är inte klart.

181205 Markanvisar lägenheter i Kärrtorp Staden vill bygga på Nytorps gärde 10 december beslutades markanvisning för 615 nya bostäder på Nytorps gärde till Seniorgården, M2, SKB, Primula,

Sveafastigheter och SISAB, samt 3 förskolor, en idrottshall och en del butiksytor byggas. Förslaget ingår i planprogrammet för Hammarbyhöjden och Björkhagen som antogs 2016 och omfattar

totalt 2 700 nya bostäder. Ungefärligt exploateringsområde inom markering.