Aktionsgrupper

Här är länkar till olika auktionsgrupper och bloggar som vänder sig mot av ogenomtänkta och missprydande byggprojekt i Stockholm. Vill du ha din grupp här och vill skapa en enad front med Stockholm Skyline? Vi behöver inte tycka helt likadant- men arbeta i samma riktning. Mejla oss på stockholmskyline@gmail.com.

Klicka på ”här” så kommer du till deras sida.

_____________________________________________________________________________________________________________

Bevara Tullhuset från 1876 och hamnmagasinen på Blasieholmen 

– Aktionsgrupp som arbetar för att bevara Tullhuset från 1876 samt hamnmagasinen från 1910 på sin ursprungliga plats här

Nyproduktion i klassisk tradition 

– Vill att det åtminstone ska finnas ett klassiskt alternativ bland de arkitektförslag som presenteras – här

Bevara Slussen 

– Öppet forum för de som motsätter sig stadens plan att omvandla dagens Slussen. De vill verka för att modellen med de två broarnas planskilda möte samt rondellsystem i flera plan, bevaras och moderniseras – här

SLUSSEN plan B 

-Det finns goda möjligheter att förnya Slussen, utan att förstöra miljön och stora kulturvärden. Det visar expertutredningen SLUSSEN plan B. En modernisering enligt plan B kan genomföras på halva tiden och till halva kostnaden jämfört med allianspartiernas Nya Slussen-projekt- här

Blogg Bevara Stockholm 

– Bloggen är till för Stockholmarna som älskar sin stad och är rädda om den, vi som vill rädda staden undan den rivnings- och bygghets som pågår – här

Rädda Stockholm – Save Stockholm

 Syftet med denna grupp är att visa ledande politiker att det inte är ok att utplåna betydande kulturmiljöer, och att det inte heller är ok att tillåta skyskrapebyggen i city – här

Marieberg Inget Manhattan

Aktionsgrupp mot planerna på att högexploatera Marieberg–  här

Debaser ”Stoppa nya Slussen  – ”mailbomba Sten Nordin”

– Insamling av protester mot ”Nya Slussen” – här

Nätverket ”Nobelcenter i klassisk anda”

Nätverket vill se en annan utformning av Nobel Center samt bevarande av Tullhuset här

Bevara Karl Staaffs park

Var med i den växande grupp stockholmare och parkvänner som vänder sig mot planerna på att bebygga Karl Staaffs park, den spetsiga triangelmarken där Regeringsgatan och Birger Jarlsgatan strålar samman – här

Stoppa rivningen av 1800-talshuset på Nybrogatan här

Riddarens Hopp och Stureplans räddning här