Brister i stadsplanering är problemet – inte riksintressen

Att skjuta från höften är en vana inom stadsbyggnadspolitiken idag. Lätta mål är riksintressen som man vill exploatera. Ulf Johannisson menar att det inte är dessa som är problemet utan att planeringen och riktlinjerna är för diffusa. Svar på slutreplik i SvD: https://www.svd.se/riksintressen-skapar-inte-levande-stader/om/debatten-om-bostadspolitiken Riksintressen kan göra att dysfunktionella miljöer konserveras hävdar skribenterna. Men det kan …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Insiktsfull gestaltningen underskattat verktyg för samhällsförändring

Det kanske viktigaste när det gäller Stockholms bebyggelseutveckling idag är att den bidrar till att motverka utanförskap och segregation. Skillnaderna i attraktivitet mellan olika stadsdelarna måste helt enkelt minska. En alltför lite diskuterad fråga är hur bebyggelsens gestaltning och särskilt dess arkitektoniska uttryck påverkar det sociala livet i en stadsdel och dess attraktivitet. Kuskapen om och intresset för detta måste öka bland alla inblandade i stadsbyggnadsprocessen skriver Kerstin Westerlund Bjurström.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Moderaterna satsar på höjd och lyx i en redan segregerad stad

Moderaternas glittrande förslag för Loudden för tankarna till Dubai, Shanghai eller södra Manhattan där kronan på verkat skall vara Sveriges högsta hus. Samtidigt lider Stockholm av bristen på regionala kärnor och uppsplittring av ett härke av motorvägar. Stadsbyggnadsfrågorna fortsätter att vara en brännpunkt i Stockholm. Var får man bygga, hur får man bygga och tyvärr …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demonstration 20 mars mot bussterminalen i Katarinaberget

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-05

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

I fantasin finns inga problem

Skira skyar och glittrande vatten tillsammans med fjärilsjagande barn och hysteriskt leende men ensamma personer i landet där aldrig solen går ned har vi vant oss med i arkitekturskisserna. Pinsammast var kanske Stockholms stad som skickade ut bilder på Nya Södermalmstorg som inte stämde ett dugg med verkligheten. Här kommer några fler exempel från veckans …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Karin Pihl for president!

”Men man behöver inte drämma upp råttbursliknande kontorshus och bygga gallerior vid varje tunnelbanestation för det.” skriver Karin Pihl i expressen. Det hela handlar om den slentrianmässiga arkitektur som ständigt ploppar upp utan förankring hos medborgarna. En ny generation börjar sätta ned foten. Tackar för det!

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Störst är inte bäst

Ännu större, lådor på taket, gallerior till folket och några få bostäder… Jo, så ser planerna för ett av Sveriges mest kritiserade och problemtyngda områden ut – Stockholm City. Är det rätt väg att gå?

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Stadsbyggnadsnätverket nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-04.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera