Apple i Kungsträdgården – ett uttryck för kortsiktig och visionslös stadsbyggnadspolitik

Ta fram en ny detaljplan utan Apple med för Kungsträdgården värdig entré mot Hamngatan. Låt avslaget till Apple i Kungsträdgården bli startpunkten för ny framtidsinriktad strategi för stadsbyggnadspolitiken för staden som helhet skriver Kerstin Westerlund Bjurström. Tillvägagångssättet när det gäller byggande i känsliga lägen i Stockholm börjar bli klassiskt. Exploatör uttrycker intresse för en eller …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 18-22

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Kulturmiljö som drivkraft för hållbar tillväxt

Kulturmiljöer ses som allt viktigare fördelar för städer och regioner i en global konkurrens. I Europa sätts kulturvård allt oftare i samband med innovation. Kulturmiljöer attraherar talanger och har tydliga samband med start-upföretag skriver Christer Gustafsson professor i kulturvårdvid Uppsala universitet. Texten är underlaget till det tal som han höll på stiftelsen Blasieholmens Vänners manifestation …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Rösta bort S, M, Mp och C:s betonggråa röra

Gå och rösta, både med hjärnan och hjärtat. Stockholm har blivit brutalt misshandlat de senaste åren med politiska floskler och okunskap som helt berett vägen för klumpig och oseriös arkitektur. Låt det inte fortsätta de fyra nästkommande åren! Senaste veckan har korten kommit på borden om Nobelcenter på Blasieholmen. S, M och C vill riva …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Alla partier vill undvika att Apple bygger i Kungsan

Politiker från alla partier i stadsbyggnadsnämnden vill undvika att Apple bygger i Kungsträdgården. De vill även stärka Stockholms speciella karaktär i byggandet. Stadsbyggnadsnämndens politiker har mött oväntat stark kritik mot förslaget att tillåta Apple att bygga en butik i Kungsträdgården under det samråd som nu pågår. Nu vill de diskutera möjliga vägar att hitta en …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Yttrande om Apple i Kungsträdgården

Här är Svenska Byggnadsvårdsföreningens yttrande angående Applebutiken i Kungsträdgården

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

NOBEL CENTER – Mordet på Stockholm

  Ett Nobel Center på Blasieholmen, särskilt i det föreslagna utförandet, riskerar att orsaka irreparabla skador på det som gör staden attraktiv, och därigenom legitimera fortsatta angrepp mot vårt gemensamma kulturarv i hela landet. En stad är som en levande organism, där alla delar samverkar för att den ska fungera och möjliggöra liv. Om man …

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Kris i riskhanteringen!

  Försäkringsbolaget Länsförsäkringar är expert på naturskador och har meddelat att man hädanefter inte kommer att försäkra byggnadsverk som uppförs där Länsstyrelserna har avrått från bebyggelse, oavsett om det finns kommunalt bygglov eller ej (Dagens Industri 24 juli). Man utgår från det faktum att Länsstyrelserna har god kompetens på området medan kommunerna släpar efter. Länsstyrelserna …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev VAL 2018

Här är Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 18-21 valspecial. Hej alla! Valfrågor om stadsbyggnad, vad vill partierna med staden? 180904 Utfrågning av Stadsbyggnadsnämndens ledamöter i Kungsträdgården  Tack för ett väl genomfört arrangemang med bra frågor, Samfundet S:t Erik, Naturskyddsföreningen och Byggnadsvårdsföreningen! Arrangörerna lär komma med information om diskussionen, som jag hoppas kunna ta upp i ett nyhetsbrev. Därför …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera