slide_1

Nobelstiftelsen rör sig på bräcklig is –fakta från klargörande seminarium

Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen och Svenska Byggnadsvårdsföreningen måndagen den 16 mars ett seminarium i Musikaliska Akademins stora konsertsal om vad en placering av Nobel Center på Blasieholmen får för konsekvenser.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Slussenbrev 10 – Slussen återbyggd och moderniserad

slussen_kartlagd_652x308-1

Klicka här för större bild Byggstart planeras först till 2016 – nu finns rådrum att utreda alternativ  Det går att riva Slussen i etapper, bygga upp och förnya i stället för att genomföra projektet Nya Slussen med alla dess problem. Experterna har förklarat att det går att återuppbygga Slussen i nytt fullgott skick. En fördel …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussenbrev 9 – Cykeltrafiken

Cykeltrafiken-1

  Klicka här för större bild Cyklister och gående får nya problem Olika planeringsdokument visar att Nya Slussen inte kommer att fungera bra för gående och cyklister. För cyklisterna finns det en rad säkerhetsproblem som t ex att cyklister på många ställen får smala fält målade på gatan, mellan bilar och bussar. Oacceptabelt. Även på …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussensossarna Slussenbrev 8 – Stadsbussarna

Stadsbussar-1

Växande problem för kollektivtrafiken  Slussen är en mycket viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Här möts T-banan, de blå bussarna, stomlinjerna 2 och 3, Nacka-Värmdö-bussarna och många andra stadsbussar. I ”Nya Slussen” innebär planeringen att framkomligheten försämras kraftigt. Egna körfält saknas för stadsbussarna under stor del av passagen. Eftersom det bara ska bli en bro för trafiken …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussenbrev 7 – Biltunnelns funktion

stadsgardsledstunneln_genomskarning

Klicka här för större bild Tunneln som stoppar vissa bussar och en del nyttotrafik Stadsgårdsledens tunnel kommer inte att fungera fullt ut för all trafik. Den är endast 4,0 meter hög vilket är för lågt för en del av trafiken. Dubbeldäckade bussar som t ex kan bli aktuella för SLs busslinjer kan inte passera. Inte …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussenbrev 6 – Biltunnelns risker‏

tunnel

Växande problem för kollektivtrafiken  Slussen är en mycket viktig knutpunkt för kollektivtrafiken. Här möts T-banan, de blå bussarna, stomlinjerna 2 och 3, Nacka-Värmdö-bussarna och många andra stadsbussar. I ”Nya Slussen” innebär planeringen att framkomligheten försämras kraftigt. Egna körfält saknas för stadsbussarna under stor del av passagen.  Eftersom det bara ska bli en bro för trafiken …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussenbrev 5 – Bussterminalens funktion

Katarinabergets holger ellgaard

Inga bussar förbi Slussen västerut Terminalen för bussarna ska ligga långt inne i Katarinaberget och under det som idag är OK-garaget på Katarinavägen. Bussarna ska köras in och ut från Stadsgårdsleden. Terminalens utformning hindrar bussar från Nacka Värmdö att efter stopp vid Slussen gå vidare västerut mot Centralen och vidare. Öppna bilagan och läs vad …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussenbrev 4 – Bussterminalens risker II‏

stairs

Stora problem vid utrymning Det finns en startpromemoria till en ansökan om en ny detaljplan för bussterminalen i Katarinaberget. I den saknas tydliga uppgifter om en nödvändig alternativ planering för en terminal trots att det inte kan bli något godkännande utan en sådan. Säkerhetsfrågorna har inte heller utretts. Terminalens utrymme för passagerarnas påstignings- och avstigningsområde …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussenbrev 3 – Bussterminalens risker I‏

bussterminal

Stora risker för resenärerna Bussarna som ska transportera många tusentals personer från och till Nacka-Värmdö varje dag ska komma till en ny terminal vid Slussen. Den ska enligt planen för ”Nya Slussen” ligga inne i Katarinaberget. Den finns ännu ingen godkänd detaljplan för den eftersom det tidigare förslaget från Stockholms kommun underkändes. Experterna pekar på …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera