Blasieholmen

Nobel Center och bristen på stadsrum

Vad gör en plats trevlig och hållbar över tid? Peter Elmlund utvecklar betydelsen av public space och placemaking illustrerad med ett brännhett exempel, den bevarade hamnmiljön på Blasieholmen som hotas av planerna på Nobel Center.

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Utzons ryggsäck

malmö Utzon

Hur ser vår tid ut? Anders Almér har tittat på ”Malmös Manhattan” där kontrast framför samband söktes för att på något sätt försöka ”reflektera” vår moderna livsstil. Läs vad han fann: Jag har tidigare på Stockholm Skyline skrivit om ett byggnadsprojekt som nu har blivit klart, läs här. Då skrev jag om fördyringen av projektet, från 48 …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Stockholms stad köper konsulttjänster till Slussenprojektet – olagligt

handshake-1

En utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen visar att Stockholms stad har brutit mot (LOU) genom att köpa tjänster direkt från förutbestämda konsultföretag. Köpen har inte föregåtts av en upphandling i konkurrens mellan olika företag.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

ÖN – en film om Blasieholmen

tullhuset 1876

Kritiken växer mot det av Nobel Stiftelsen hett efterlängtade hus på Blasieholmen. Helene Schmitz film ”ÖN” belyser problemet och de konsekvenser det medför. Helene Schmitz har gjort en film om Blasieholmen ur ett frågande perspektiv om den nybyggnation som föreslagits av ett Nobel Center. Schmitz skapar en suggestiv stämning av de tidigaste avbildningarna av holmen …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Blek framtid

Foto: Illustration: Equator Stockholm och Tomorrow

Tidningen Mitt i skriver om planerna för Marievik med fokus på höghus. Jernhusen har nämligen kommit på att i Liljeholmen passar det in p g a storskaligheten och dramatiska vattenrum

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Glad Påsk!

Glad påsk

Vi önskar alla våra läsare en riktigt trevlig helg! 

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Nobelstiftelsen rör sig på bräcklig is –fakta från klargörande seminarium

slide_1

Urban City Research/Ax:son Johnsonstiftelsen och Svenska Byggnadsvårdsföreningen måndagen den 16 mars ett seminarium i Musikaliska Akademins stora konsertsal om vad en placering av Nobel Center på Blasieholmen får för konsekvenser.

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Slussenbrev 10 – Slussen återbyggd och moderniserad

slussen_kartlagd_652x308-1

Klicka här för större bild Byggstart planeras först till 2016 – nu finns rådrum att utreda alternativ  Det går att riva Slussen i etapper, bygga upp och förnya i stället för att genomföra projektet Nya Slussen med alla dess problem. Experterna har förklarat att det går att återuppbygga Slussen i nytt fullgott skick. En fördel …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Slussenbrev 9 – Cykeltrafiken

Cykeltrafiken-1

  Klicka här för större bild Cyklister och gående får nya problem Olika planeringsdokument visar att Nya Slussen inte kommer att fungera bra för gående och cyklister. För cyklisterna finns det en rad säkerhetsproblem som t ex att cyklister på många ställen får smala fält målade på gatan, mellan bilar och bussar. Oacceptabelt. Även på …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera