Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

 

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 19-13

Av Ulf Johannisson

Hej alla!

Norrmalms Hembygdsförening ökar takten. Vi jobbar med hela stadsdelen, d v s både City och Vasastaden. Vill du vara med? Det kanske kan vara intressant även om du inte bor här – City tillhör ju oss alla!

Vi blev av med Nobel Center och Applebygget i Kungsan. Men här följer en lista med fler planer mm på gång. En förfärlig lista, en stadsdel under attack! Kontakta mig om du vill vara med och engagera dig, mycket eller litet, i något av projekten.

Aktuella byggen på Norrmalm

På Stockholms stads hemsida hittar du pågående planarbeten här och i framtiden –spara länken! http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/ Klicka på Avancerad sökning t h och välj sedan Stadsdel i vänstra spalten. Längst ner t v dyker strax en liten gul ruta upp – klicka på den så ser du alla projekt.

Stadsbyggnadsnämndens protokoll hittar du här http://insynsbk.stockholm.se/Namnd/Startsida/ I vänstra spalten väljer du mötesdatum. Där får du länkar till viktigaste dokument för varje punkt.

Program för södra Sabbatsberg

Kanske vårt viktigaste projekt, en hel stadsdel. Programsamråd kan vänts mycket snart. Området anses osammanhängande och svårt att orientera sig i och ha outnyttjade möjligheter att skapa stadsmiljövärden. Det är välkommet med helhetsgrepp på stadsdelar i stället för att tillåta olika byggen här och var med risk för att skapa dålig i stället för god stadsmiljö. Det gäller bara att man samtidigt bevarar minnen och fina byggnader. 180926 beslutade SBN att starta program-arbete enligt Start-PM Start PM med programsamråd 1 kv. 2019.

Nyligen byggt i södra Sabbatsberg – högt, grått och extremt tätt nära Barnhusbron

Bilden t v: I fonden syns nya mörkgrå 10-våningshuset och det gamla ljusgrå, som man bara ser toppen av. Bilden t h: Arkitektoniskt hälsar det nya mörkgrå husets takform på det gamla vackra huset närmast t h, men det är också allt. Husets färg bryter hårt mot riksintresset Stockholms innerstads karakteristiska gula och röda jordfärgstoner i omgivningen. Foto Ulf Johannisson.

  

Ett projekt som riskerar allt

Hus på gården, påbyggnad och högklassig kulturmiljö vid Kungsträdgården – ägs av Sankta Eugenia katolska församling och rymmer kyrka, församlingslokaler, kontor och prästbostäder. Församlingen har vuxit och vill bygga till. 190214 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att planarbete ska påbörjas enligt Start PM. Kan inte delar av verksamheten flyttas till annan plats?

Hus på gården – omänsklig miljö

Innerstadens gårdar är små oaser i den täta staden. Barnen får en trygg plats för lek. Vuxna får en chans att lära känna människor i sin närmaste omgivning, också i kontorskvarter. Man kan äta eller fika under bar himmel. Ett mer privat liv, medan man mot gatan har man direkt tillgång till staden. Men nu bebyggs gårdar, vilket leder till en omänsklig innerstad. Aktuella projekt på Norrmalm.

Drottninggatan 87 – 93 mellan Rådmansgatan och Tegnérlunden. Fabege vill utöka kontorsytorna med gårdshus, påbyggnad mm. Fastighetsvärlden 190325

Kv.Nebulosan mellan Västmannagatan och Dalagatan mittemot ICA. Immauelskyrkan vill bygga ett hus med 24 mindre lägenheter på gården emellan dem.

Karlbergsvägen 49 strax väster om Torsgatan. Wallfast bygger ett gårdshus med 19 hyresrätter på innergården. Boende har möjlighet överklaga bygglov.

Riva hus med färg och bygga högt och grått i stället

Passagen-huset Hästen 21 korsningen Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan. Pembroke vill ersätta den fina tegelfärgade byggnaden med ett högt och grått hus. Staden godkände rivningen av Passagen och Länsstyrelsen sade som vanligt ok. Men Svenska Byggnadsvårdsföreningen har överklagat. Norrmalms Hembygdsförening ska också överklaga. Nedan t v Passagen Foto Ulf Johannisson. T h Vision fr Regeringsgatan norrut. NK t h. Foto: Stockholms stad

Passagenhuset. Foto: Google

 https://www.stockholmdirekt.se/_internal/cimg!0/p70uby38h0evyrvwav83367tvywo3r8.jpeg

Sedan 2011 har hela Mäster Samuelsgatan fr Norrlandsgatan till Regeringsg. systematiskt byggts på och gråfärgats hus för hus. Nedan Salénhusen 2008 blev Mood-galleria 2011. Foto Ulf Johannisson

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Master_Samuelsgatan_2008a.jpg IMG_0926

För några år sedan byggdes Hästen 12, Mästerhuset Foto Ulf Johannisson. Bilden t v: Sluten fasad. Bilden t h: Höjda Mästerhuset i mitten.