Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 19-16:

Av Ulf Johannisson.

Hej alla!

Det har varit litet glest med nyhetsbrev i sommar. Som ganska ny vice ordförande i Norrmalms hembygdsförening har jag ägnat mycket tid åt insatser för att vi tillsammans ska kunna rädda Norrmalms och Vasastadens återstående värden. I dag är vår nya hemsida ute på nätet https://norrmalmshembygdsforening.se Här kan du under fliken Stadsbyggnad se en rad projekt mm som tyvärr kommer att fortsätta att förstöra de här stadsdelarna om vi inte lyckas vända utvecklingen tillsammans med alla goda krafter.

Bilder: Överst AMF:s högre och glasigare galleria-kvarter. Underst: Pembroke rev hus och byggde höga ”Mästerhuset”, och vill riva Passagen, sista huset med färg på Mäster Samuelsgatan, och bygga högt och färglöst. Foto Ulf Johannisson