Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 19-14

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 19-14

Av Ulf Johannisson

Hej alla!

Igår trängdes jag med turister utmed Skeppsbron. Jag fotograferade Skeppsbroradens vackra hus som vittnar om handel och sjöfart. Kajen på andra sidan gatan kunde slippa parkering, snyggas upp och få bli mer kaj med mer sjöfart – fint för både stockholmare och turister.

Men historien från förslaget till Nobel Center riskerar att upprepas. Tullhuset och magasinen som levande symboler för Stockholms månghundraåriga sjöfart och handel skulle rivas och ersättas av en mastodontisk låda utan anknytning till platsen. Man dömde ut den som en skräpig parkeringsplats.

Tullhus 3 på Skeppsbron.

Nu är man på gång med den andra fantastiska handel- och sjöfartsplatsen, Skeppsbron. ”området … är underutnyttjat och domineras av parkeringsplatser” skrev ArkDes. ”Arkitekturvisioner: Skeppsbron är den första i en serie utställningar där några av Sveriges främsta arkitekter tar sig an frågan: vad vill vi att vår stad ska vara?”https://arkdes.se/utstallning/arkitekturvisioner-skeppsbron/

Även här vill man alltså göra något annat utmed kajen. ”Det spekulativa har en självklar plats i arkitekturen och en av arkitektens viktigaste uppgifter är att tänka i nya banor. Arkitekturvisioner: Skeppsbron består av förslag för Skeppsbron… ” Jag infogar ett av flera förslag.

https://arkdes.se/wp-content/uploads/2019/03/nr-ap-av-low-res-640x640.jpg

”De dödas ö”. Ritning: Nilsson Rahm (2019)

”Utställningen är en hyllning till arkitektens förmåga att se staden som en mångfacetterad miljö som kan tillgodogöras radikala och oväntade idéer som får stadens fulla potential att framträda i ett nytt ljus.” Man förtar en del av det stora värdet, handels – och sjöfartskaraktären med historiskt djup. Man är beredd att förvanda det till ett otydligt mischmasch.