Om oss

Nätverket ”Stockholm Skyline” – Vi som värnar stadens rum

Stockholm är en av världens vackraste städer. Tack vare medveten planering och känsligt utnyttjande av de naturliga förutsättningarna har staden behållit sin alldeles unika karaktär genom århundraden av tillväxt och förändringar. Husens arkitektur, hur god den än må vara, har bara en liten del i detta. Avgörande är den mänskliga skalan och utformningen av de sammanhängande stadsrummen.

Med stadsrum menar vi de rum som påverkar allas vår vardag från landskapsrummet i stort, rum i stadslandskapet inklusive vattenrummen, platsbildningar, parker, torg och gator. Dessa stadsrum har stor inverkan på det sociala och ekonomiska livet i staden och på dess attraktivitet i tävlan med andra världsstäder.

Sant är att Stockholm, framförallt under efterkrigstidens rekordår, emellanåt avvikit från sin goda stadsplanetradition. Men många dåliga förslag stoppades av engagerade medborgare. Vi fortsätter i samma tradition och arbetar för att värna Stockholm grundläggande kvaliteter. Vi har nu fått en något förändrad hotbild. Det stora hotet är övertron på storskalighet, på koncentration till innerstaden och fokusering på nya spektakulära byggnadsobjekt. Detta hotar inte bara Stockholms skyline, de tränger också bort de psykologiska, sociala och ekonomiska vardagsperspektiven ur planeringen. Vi ska leva i staden inte bara titta på den.

Stockholms låga och sofistikerade skyline har ett oskattbart värde, inte bara ur skönhetsperspektiv utan också ur varumärkesperspektiv. Den utgör en stor del av dess identitet, och en stor del av dess attraktivitet. Det gängse sättet att resonera när det gäller varumärkesuppbyggnad är att det gäller att vårda det unika i varumärket. Stockholm är en av de få huvudstäder som inte tillåtit ett stort antal höghus skjuta i höjden. Varför ska vi helt plötsligt försöka se ut som alla andra?

Det som nu planeras för Västra City, Slussen och Norra station m.m. riskerar att underminera Stockholms värden, vilket för med sig:

– att steget till att få vara med på världskartan som särskilt attraktiv stad blir betydligt längre.

– att imagen som föregångare när det gäller miljö- och klimatanpassning sannolikt på sikt blir svårare att upprätthålla.

Nya höghus och andra mastodontbyggnader i innerstan, ytterligare förstärkning av Stockholms monocentriska struktur, segregerad ytterstad, förflackad stadssiluett och förstörd närmiljö i älskade stadsområden, visar snarare att vi inte förmår vara innovativa och framåtblickande.

I stället måste vi betona grunddragen i skärgårdslandskapet – dess vida vatten, kajerna, stränderna, bergsbranterna, den luftiga rytmen mellan tätt, glesare, grönt och blått i hela stadsområdet. Att även i framtiden bara genom sekler tillkomna kyrktorn och andra i stadslandskapet väl infogade karaktärsbyggnader får sticka upp genom innerstans böljande siluett borde vara en självklarhet. Att skador orsakade av illa anpassad infrastruktur återställs likaså. Att hela storstadsområdet involveras i utvecklingen är en förutsättning.

Vi måste återkomma till den mänskliga skalan. Historien och de praktiska förutsättningarna för Stockholms utveckling måste även framöver få vara tydligt avläsbara. Vi måste finna den nya form för en storstads utveckling som bygger på det som miljön kräver och på det som är Stockholms speciella värden.

Vårt engagemang för Stockholm handlar inte bara om innerstaden utan också om förstaden och förorterna. Vi är kritiska till den brist på stadsrum och den brist på sammanhang med omgivningen, som är typisk för många av de stadsdelar som byggts under efterkrigstiden.

Nätverket ”Stockholm Skyline” är öppet för alla. Det leds av en samordningsgrupp bestående av

Kerstin Westerlund

Peter Elmlund

Henrik Waldenström

Erika Wörman

Ole Settergren

Mats Wickman

Anders Almér(skåneregionen).

Redaktör: Matti Shevchenko Sandin

Kontakt: stockholmskyline@gmail.com