Protest Skeppsholmsviken

Signera brevet genom att fylla i nedan formulär.

Protest Skeppsholmsviken

  • och sympatiserar med Protest Skeppsholmsviken

Att:
Riksmarskalk Fredrik Wersäll
Ståthållare Staffan Larsson
Finansborgarråd Anna König Jerlmyr
Borgarråd Joakim Larsson

Stockholm är en av världens vackraste städer, känd för en låg skyline och genomgripande kontakt med vatten. Tack vare skicklig planering har staden genom århundraden av tillväxt och förändringar kunnat bevara denna unika karaktär som beundras så av både dess invånare och besökare.

Stockholms låga och unika arkitektur liksom dess kajstråk och småbåtshamnar har ett oskattbart värde, inte bara ur skönhetsperspektiv utan också ur varumärkesperspektiv, som en central del av Stockholms identitet och attraktivitet. I stort sett hela innerstaden och på Djurgården kan man gå på land längst saltsjön och beskåda stadens landskap, en alldeles unik upplevelse som just nu behandlas med lättja av förvaltare i Stockholms stad.

Med direkt anledning av detta skrivs detta protestbrev mot förslaget till ny detaljplan för Skeppsholmsviken (Parks & Resorts Scandinavia AB:s utbyggnad av Gröna Lund) belägen på södra Djurgården. Djurgården är del av Nationalstadsparken och klassad som ett riksintresse, vilket innebär att dess natur och kulturhistoriska miljöer skall skyddas mot all form av exploatering som inverkar negativt på skyddsvärdena.

Jag hoppas Stockholms stad och Ståthållarämbetet tar till sig av den kritik vi nu framför mot Stadsbyggnadskontoret och Kungliga Djurgårdens Förvaltning:

Detaljplaneförslaget för Parks & Resorts Scandinavias utbyggnad vid Skeppsholmsviken möjliggör flera höga stålkonstruktioner (åkattraktioner) om upp till 60 meter bredvid Gröna Lunds redan tätbebyggda tomt som idag har flera höga byggnader. Ingreppen på Stockholms Stadsbild kommer att bli betydande.

Detaljplaneförslaget innebär även en marköverföring från Statens Fastighetsverk och Stockholms kommun till Parks & Resorts AB, och att Kungen frånsäger sig dispositionsrätten för den ytterst värdefulla strandremsan längst Skeppsholmsviken. Detta strider mot dispositionsrättens principer om attbevara Djurgården tillgänglig för allmänheten. Vi anser att privatiseringen gynnar det enskilda intresset på bekostnad av allmänintresset.

Ytterligare problematisering av detaljplaneförslaget kan göras i förhållande till de betongburna bryggor i vattnet som skulle byggas för att ersätta“strandpromenaden”. Bryggor i vattnet förhindrar färjor att lägga till vid kajen – en nödvändig resursförstärkning givet visionen om bilfritt Djurgården. Skeppsholmsviken är kajen för alla besökare till Skansen, Gröna Lund, Vasa och Nordiska Museet och behöver fungera som knytpunkt. Kajen och platsen får ej inhägnas.

Föreslagen detaljplan har mött kraftig kritik från bl.a Stadsmuseet, Skönhetsrådet, Samfundet S:t Erik, Förbundet för Ekoparken och Djurgårdens Hembygdsförening.

Nöjesfält är ett viktigt inslag i Stockholms erbjudande men Nationalstadsparken Djurgården är fel plats för dessa ingrepp och den nya platsen är för liten för att möta framtida krav, vilket kommer leda till täta och höga byggnader med beklagliga konsekvenser för Stockholms Stadsbild. I många andra Europeiska städer har man löst liknande intressen genom att flytta ut nöjesfälten från city till utkanten av staden.

Det är hög tid att Stockholms stad och Ståthållarämbetet agerar. Gröna Lunds utveckling på höjden och längst vattnet medför kraftiga konsekvenser för stadsbilden, trafiken och bullernivån i närområdet. Det är en utveckling som inom befintligt tivolimoråde accelererat under de senaste tio åren.

Staden och Ståthållarämbetet bör verka för att detaljplaneprocessen pausas. Frågan – vad som på platsen är bäst för Stockholm – bör av staden utredas vidare i samråd med expertremisser. Skeppsholmsviken med dess utsikt över Stockholms inlopp och innerstad, centralt belägen mellan alla attraktioner på Djurgården – har förutsättningar att bli en alldeles unik plats för Stockholm.