Regina Kevius vårt nya Stadsbyggnadsborgarråd

Regina Kevius. Foto: Moderaterna Stockholm

Regina Kevius. Foto: Moderaterna Stockholm

Regina Kevius är några dagar från att bli vårt nya stadsbyggnads- och idrottsborgarråd. Kevius är civilingenjör med lantmäteri som bas. Tidigare har hon varit verksam inom Moderaterna, projektledare på Skanska och fram till nu planeringschef i Danderyds kommun. Hon har även varit ordförande i Kungsholmens stadsdelsnämnd 2007-2010.

”Vår huvudstad behöver omtanke. Stockholm skall vara en huvudstad dit alla längtar, där alla kan hitta en bostad.” hittas på hennes egen hemsida där man kan läsa en imponerande CV för en endast 29 årig person. Kevius har lång erfarenhet av kommunal förvaltning och byggnadsfrågor. Kevius poängterar att vi har ett gemensamt ansvar för framtiden och hur den kommer att gestaltas fysiskt. Hon tycker inte om otrygga kvarter och parker, kommunala kajer skall inte reserveras för privata båtar utan kunna erbjuda matställen, butiker och diskotek. Dessa platser skall välkomna alla människor även nattetid. En trygg stad skall byggas.

Kevius anser vidare att arenor för vuxenidrott mycket väl kan finansieras för privata pengar. På sin hemsida berättar hon om sina visioner angående bostadsbyggandet, hon anser att dagens detaljplaner är allt för detaljerade och bör ersättas med ramdetaljplaner som gör det enklare för byggherrar att t.ex. bygga på höjden istället för att ta hänsyn till fasadfärger, prickmark och dylikt. Hon tycker vidare att miljöbalkens bullerregler inte är förenliga med storstadsliv där ljud från trafik och folkliv lätt passerar deras gränser. Hon påpekar att som erfaren politiker lär man sig att stå emot protestlistor då man skall verka för allas bästa.

I Dagens Industri säger Kevius att eftersom de gick till val på 15 000 nya bostäder i Stockholm måste man ta tag i detta och se vart de kan passa. Om höga hus svarar hon att man måste ta hänsyn till kringliggande byggnader och ödsliga kontorskvarter är inget hon gillar.

Regina Kevius är erfaren när det kommer till byggnadsfrågor och vi hoppas att hon kommer att värna om den känsliga miljö Stockholm fortfarande har och inte förhastar beslut som kommer få till nytta, såsom Kristina Alvendals vidlyftiga planer för City och Slussen.

Uppdatering 14/11-10: Kevius hemsida är nu stängd.

Uppdatering: Kevius i SVD 24/10 : http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kevius-vill-bygga-hogt-och-tatt_5561271.svd

Uppdatering 18/11-10 – Kevius vill att bostadssökande skall tycka till om byggplaner

Regina Kevius inlägg på SVD:s Brännpunkt 2003

Kommentering är avstängt.