Kategori: Forskning

Norsk studie visar att traditionell arkitektur föredras

En studie på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU har kommit fram till att folk faktiskt trivs i bättre in miljöer med arkitektur från 18- och tidigt 1900-tal.   En studie utfördes av NMBU med filmat material från olika stadsmiljöer i Oslo. Filmerna visades sedan i VR-teknik där man kan uppleva miljöer i 360 grader. En …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Om det förlorade förhållandet mellan människor och arkitektur

I ett TED-talksföredrag möter vi  Adrian Bica  , en ung arkitekt som drar i nödbromsen om vart arkitekturen är på väg. Han menar att den värld vi idag designar saknar mening vilket gör att vi tappar kontakten med den. Byggnader vi till vardags går in i kan inte framkalla de känslor de en gång gjorde. …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Stockholms utveckling är ohälsosam

Stockholm fortsätter att toppa listan över de huvudstäder i som har störst tillväxtkurva. Livskvalitén är en stor faktor i varför folk söker sig hit samt den samlade kunskapsbanken. I Sverige är det dess ekonomiska nav. Men nu höjs unga röster om att Stockholm är på fel spår – stadsbyggnadsmässigt. Stockholm är känt för sina vackra …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Paris Gröna varnar för den energislukande skyskrapan

Paris lider som andra städer av politisk höjdsjuka. Flera skyskrapor planeras och hoppet om att en hållbar framtid är stor. Nu ryter Les Verts – det gröna partiet – ifrån och presenterar siffror som talar emot att det är en modern stads- eller miljömässig lösning.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Nobel Center – Samhällsekonomisk analys av lokalisering krävs

”Våga satsa helhjärtat på att skapa värde hos nya områden i stället för att fortsätta dagens starkt centralistiska trend” skriver debattörerna om Nobel Centers placering. Ämnet om huruvida Blasieholmen och dess känsliga, historiska miljö ska få fortsätta finnas är en av de hetaste diskussionerna de senaste åren. Man kan nämligen vinna på att låta ett relativt nytt område få en monumentalbyggnad och att restaurera upp en bevarad miljö för att öka attraktionskraften till båda.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Ny undersökning: Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med Nobel Center på Blasieholmen är inte det fallet om man frågar Stockholmarna själva. Det framgår av en opinionsundersökning som UserNeeds utfört och där 1054 svarat.

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Stoppa NYA SLUSSEN – ett rivningsprojekt från början

En ny konstruktion skall uppfylla grundkrav för hållbarhet, speciellt när det kommer till vattenmassor. Gör Nya Slussen det? Bo Göran Hellers och Svante Forsström förklarar närmre varför inte förslaget håller. NYA SLUSSEN uppfyller inte kraven på lägsta grundläggningsnivåer, vare sig mot Saltsjön eller Mälaren. Dessa nivåer har i år, 2015, fastställts av länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, …

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

”Gestaltad livsmiljö – en politik för arkitektur, form och design” – del 1

Arbetet med den statliga utredningen ”Gestaltad livsmiljö” är nu inne i sitt slutskede. Kerstin Westerlund har tagit del av utredningen och bidragit med synpunkter på den för nätverket Stockholm Skylines räkning. I två på varandra följande artiklar redogör hon för detta. Den första delen nedan handlar om utredningens uppdrag och inriktning, om nuläget, om hur …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Norra Djurgårdsstaden – Satsning på hållbar stadsutveckling utan mjuka värden

Stockholm har gjort till sitt kännemärke att på alla sätt kämpa för att bli en av de grönaste huvudstäderna i världen. Miljötekniken ligger i framkant och flera projekt går på export. Men hur går det med den sociala blandningen som är en viktig del för hur en stad överlever? Kerstin Westerlund Bjurström deltog i Stockholms …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Miljardregn över bättre stadsbyggnad

Svaret på gåtan varför Martin Rörby avgick från Skönhetsrådet fick nu sin lösning. Han skall bli verksamhetschef för en nystartad tvärvetenskaplig stiftelse för bättre stadsmiljö.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar