Valutgång 2010 Stockholm

Valutgången 2010 i Stockholm blev borgerlig.  Ännu är inte de olika stolarna tillsatta och en sedvanlig förhandlingsperiod har inletts som antas vara klar i nästa vecka. Vem som får hand om stadsplaner återstår alltså att se. Det betyder att tidigare vidlyftiga stadsplanelöften inte  ännu är klubbade och vi ser fram emot att debatten fortsätter.

Positivt kan sägas vara att frågor om stadsbildens framtida utveckling och om hur en fungerande stad för alla ska kunna växa fram har funnits med i valdebatten på ett helt annat sätt än vid föregående val. Säkert har politikerna känt av att folkopinionen i dessa frågor kanske inte är att leka med längre.

Det är inte en främmande tanke att de tappade mandaten för moderaterna i Stockholm beror på hur de handskats med stadsbilden. Centerns motsvarande uppgång trots dess envisa argumentation för höga hus, skyskrapor och mastodontbyggen talar förstås emot detta. Men den beror sannolikt på att partiet framstår som ett borgerligt alternativ till Miljöpartiet. Det är lätt att förföras av pratet om gröna höghus och om att höga hus och skyskrapor i innerstan för med sig att det gå att behålla det mesta av det gröna i staden i övrigt.

Var det rödgröna blocket står är otydligt. Helt klart är det så att Miljöpartiet inte fattat att ett grundläggande förhållningssätt i ett långsiktigt hållbart samhällsbygge borde vara varsamhet med kulturvärden. Det handlar i grunden om attityden till ändliga resurser. Av enstaka reaktioner från blockets företrädare får man inte heller intryck av respekt för vad bibehållen skärgårdskaraktär skulle kräva eller hur en stad med Stockholm speciella topografi bäst ska kunna fungera. Att bevara hamnområden och industritomter kan vara väl så grönt som att bevara allt grönt i områden med mycket grönt.

Folkpartiet som var det enda partiet som riktigt tydligt i sitt valmaterial deklarerade att man var emot skyskrapor i innerstaden verkar inte ha blivit belönade för det. Det var nog till nackdel att de inte definierade höjden på Tors torn eller mer framhävde sitt motstånd mot den monstruösa spåröverbyggnaden vid centralen mer tydligt. I valets slutskede deklamerade de dock sin ståndpunkt tydligt i pressen mot skyskrapor och varnade för blocköverskridande betongallianser i Stadshusets korridorer.

Kommentering är avstängt.