Klocktornet – Får det gå till så här?!

Klockhuset_Norra_station_2012a

Foto: Holger Ellgaard

I planerade Hagastaden skulle den gamla klocktornet från stationsbyggnaden integreras – alltså sparas medan de gamla lagerlokalerna och stationen skulle rivas. Både uttalande från moderaterna och tjänsteutlåtande fanns på detta. På stadens hemsida kan man läsa att den kulturhistoriskt intressanta byggnaden skall flyttas eller liknande. I fredags rev de alltihop.

Vad händer med klocktornet?”

svar från sthlm: ”Det pågår utredningar om hur och var klocktornet skulle kunna flyttas, men det är troligt att det kommer att placeras i närheten av den plats där det står idag.

”Området har inte bedömts som kulturellt skyddat, dock kommer vissa prioriteringar att göras.

Dessa svar från staden på sin hemsida http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hagastaden/Fragor-och-svar1/ är nu borttagna. Märkligt nog revs hela rasket fredagen 14/2. Är detta stadens sätt att hantera folk som vill ha kvar en snutt av befintlig arkitektur? I deras plan i pdf form som går att ladda ned där Hagastaden marknadsförs med att klocktornet skulle bli en del av en kafébyggnad. Till och med bild gjordes. Tornet i kombination med trädrader skulle ta upp småskalighet mellan gamla Vasastan och nya storskaliga Hagastaden. En ganska enkel åtgärd i miljardrullningen med överdäckningar och skivhusraderna som skall manifestera den nya ”tätheten”. Men det hela visade sig bli en lögn.

klocktornet

Från stadens pdf om hagastaden och hur Klocktornet skall värnas om.

Staden kunde inte hitta en förvaltare och kostnaden på 11.7 miljoner för flytten ansågs vara för mycket. Kunde inte staden ha förvaltat det tills någon tog över? 11,7 miljoner är en droppe i havet om man sätter det i relation till vad de redan spillt på Nya Slussen och Hagastaden med tillhörande ”Tors Torn”i form av pr. Nog om det, i grunden handlar det om att de farit med osanning och låtit folk tro att det skulle vara kvar. Svaret från Kevius har en stämpel av lägre tjänstemannautlåtande, en axelryckning.

Rivning_vid_Norra_Station,_2014_02

Rivningen. Foto: I99pema

Att Stadsmuseum inte lagt sig i är märkligt, måhända är diskussionen så att om man river en byggnad och flyttar en del av den så är det inte riktigt deras bord. Staden kör över Stadsmuseum i flera fall med trista resultat. Att läsa SSM:s  hållning i stadsbyggnadsfrågor finns på deras hemsida:

– Att staden förändras är inget konstigt. Det är ju alla tiders olika behov som gett oss den stad som finns idag. Därför kan man säga att förändring är en viktig del i det vi kallar kulturhistoriskt värde. Det övergripande och viktigaste är att stadens historia går att avläsa även i framtiden och att vi har en stadsbild som är sammansatt av miljöer från alla tider. Det ger trivsel men berättar också hur människor levt och verkat i staden genom tiderna. Befintlig bebyggelse ska också ses som en resurs i en hållbar stadsutveckling.”

maxresdefault

Planbild som gets ut av staden. Det hade behövts något som visade på platsen tidigare betydelse samt trevlig arkitektur.

Inte så svåra riktlinjer attt staden förändras är inget konstigt. Det är ju alla tiders olika behov som gett oss den stad som finns idag. Därför kan man säga att förändring är en viktig del i det vi kallar kulturhistoriskt värde. Det övergripande och viktigaste är att stadens historia går att avläsa även i framtiden och att vi har en stadsbild som är sammansatt av miljöer från alla tider. Det ger trivsel men berättar också hur människor levt och verkat i staden genom tiderna. Befintlig bebyggelse ska också ses som en resurs i en hållbar stadsutveckling.

Stationshuset

Byggnaden ritares av Folke Zetterwall och stod klart 1924. Byggnaden var i nationalromantiks stil där rött tegel och motivbildning var typiska ingredienser. Foto: SHT

Inte så svåra linjer att hålla, om man nu gillar staden och inte byggbolagsbiblarna. I Hagastaden kommer man inte att kunna avläsa något mer än diverse kylskåpsarkitektur som redan representeras överallt.

433482897_640

Hur är det möjligt att Regina Kevius som stadsbyggnadsborgarråd inte går ut och ger en mer begriplig förklaring till detta i tid? Är det sådana här åtgärder vi har att vänta för andra miljöer? Kevius som tjänar över 90 000 sek i månaden av våra skattepengar för sitt förtroendeuppdrag far alltså med osanning. Förvånansvärt illa för paritet som redan är på väg nedåt. Höjdsjukan verkar ha blivit platt fall.

Matti Shevchenko Sandin

Epstein i DN: Klocktorn sprängt i luften

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!