Enformighetens hus

Hagastaden660

”Det var bättre förr” säger man lite till vardags. Inom arkitekturen är detta sant kan de flesta slå fast. Regeringen har till och med bekymmer med detta och kommer att utreda saken. Richard Lilliestråle har sin egna teori om detta; det är sättet att bygga som avgör formen och tänket inom lönsamhet som sätter stopp för hållbarheten.

Det är tydligt hur vi ofta delar upp arkitektur enligt tesen: nya hus är fula och gamla är fina. Beror detta bara på nostalgi eller finns här någon substans?

En påtaglig skillnad mellan dessa nya och gamla är mängd detaljer som finns inbyggda. Betraktas t.ex. ett flerbostadshus hus från förra sekelskiftet ser man ett oändligt antal detaljer i den platta fasaden mot gatan. Har huset ingen puts så ser man att tegelstenarna har en liten variation som de får av att vara lagda på plats för hand. Det är nästan som om naturen själv lagt sten för sten. Även dessa tegelstenar har i sig själva variationen de får av manuell tillverkningsprocess. Sedan är stenarna även små byggelement. Allt detta leder till ett hus där många arbetstimmar är nedlagda på uppförandet.

Bild1

Vin- och Sprithuset vid Nortull. Fasaden känns levande, trots att den är platt och omålad.

 

Har man lagt ned denna möda på att bygga huset, vill man kanske lägga lite till på att få en genomarbetad framsida. Fasaderna dekorerades på ett sätt som, utan att krångla till det, ansågs vara vackert. Även denna dekor arbetades fram med små byggnadselement och fick hög detaljering. När vi står inför en sådan fasad är det som om vi uppskattar alla dessa nedlagda arbetstimmar.

Tittar vi på ett husbyggnadsprojekt idag ser man uppenbara skillnader mot äldre tekniker. Byggnadselementen är idag mycket större än tegelstenen. Det är gigantiska betongdelar som används. Ofta är dessa byggklossar i större utsträckning låsta i formen än de var tidigare. Ibland kallas de moduler och där finns i extrema fall badrumsmoduler och köksmoduler, alltså väldigt stora delar. Det är inte svårt att förstå att det går fort att sätta ihop ett hus av dessa stora byggklossar. Ifall ett hus går fort att bygga kanske man inte heller känner nödvändigheten av att dekorera det. Moderna effektiva metoder tvingar fram enformigheten.

Bild2

Bild3Tegelstenar från rivningarna vid Hagastaden – kontra stora byggstenar vid uppförandet av nya musikhögskolan.

Tittar vi på vår natur så finns där en mycket hög detaljering, närmst oändlig. Ändå så ser vi att en tall är en tall och att en gran är en gran. Det hade förmodligen inte sett lika trevligt ut ifall skogens träd vore exakta kopior och därmed lika enformiga som husen i vissa områden.Det är svårt att argumentera emot att en skog är vacker. Det har tagit naturen lång tid bygga dessa skulpturer som träden är. De är dessutom så hårda att vi hugger ned dem och använder dem till våra egna byggnader. I bästa fall blir det byggnader som ligger i linje med naturens eget skapande. I värsta fall blir det enformiga radhus på en åker. Då har vi eliminerat former i alla steg och uppnått total enformighet.

 

enformighetens husSkog med olika träd – blir brädor – blir radhus (Fruängsvägen i Upplands Väsby)

Ett annat sorgligt fenomen förstärker effekten av enformigheten. Storleken på byggprojekten är ofta större än vad de var tidigare. Ifall ett bolag bygger ett av dessa byggsatser så kanske det kan upplevas som trevligt. Alltför ofta verkar det som byggbolaget har fått tio tomter, i stället för en. Det är naturligtvis alltför frestande att bygga samma hus tio gånger om och snabbt summera vinsterna. Hur stor chans har det tionde huset att få en unik och uppskattad särprägel? Hur många timmar lägger man ned på konsthantverket på utsidan? Hur stolt känner sig byggherren?

Södermalm-:stockholmskyline.se

Innerstadens stenhus från förra sekelskiftet tog säkert orimligt lång tid att bygga. Speciellt räknat med dagens timlön men de står här fortfarande och är de mest attraktiva. Tänk ifall byggherrarnas arvingar fortfarande fick pengar från hyresgästerna. Hur mycket hade det blivit över alla åren? Kanske skulle det även idag visa sig att kvalité lönar sig. Jag är inte säker på att det hade varit en dålig affär att bygga ett hus, många gånger dyrare än de som nu byggs av de stora bolagen. Ifall man tänker på att man fortfarande över hundra år senare får in pengar, och kommer att göra det ännu en bra tid.

 Richard Lilliestråle

Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

1 kommentar