Skärgårdsbåtens dag 11 juni

800px-Tullhuset,_Blasieholmen

På onsdag 11:e juni firas Skärgårdsbåtens dag sitt 50 års jubileum. Skärgårdstrafiken i Stockholm har längre historia än så och fungerade länge som det sätt vi kom till och ifrån skärgården. Världskänd torde de ha blivit av Astrid Lindgrens ”Vi på Saltkråkan” där sommargästerna anlände med båt. Skärgårdstrafiken är även starkt knuten till Blasieholmen där kontor för verksamheten ligger i tullhuset och i reparationer sker kopplat till hamnmagasinen från 1901.

Här vill Nobelstiftelsen riva och bygga sitt kongresscenter. Vore det inte skönare med en otvungen plats för rekreation?

Här vill Nobelstiftelsen riva och bygga sitt kongresscenter. Vore det inte skönare med en otvungen plats för rekreation?

Den väletablerade gruppen ” Bevara Tullhuset och hamnmagasinen” på över 6000 medlemmar kommer i samband med detta göra en manifestation mot den av Nobelstiftelsen förväntade rivningen av byggnaderna och anläggandet av ett stort kongresscenter i stiftelsens namn. För de som känner annat välkomnas de att manifestera detta utanför tullhuset från kl. 16.30.

Läs Caroline Silfverstolpes text om Blasieholmen här

Mer om Blasieholmen här

Matti Shevchenko Sandin

Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

2 kommentarer