Expertgrupp inte oberoende enligt Förvaltningsrätten – fällande dom öppnar för misstanke om jäv.

Bild-ur-filmen-Ramp-vy-mot-söder1

Pressmeddelande Stigbergsgruppen

Förvaltningsrätten har underkänt Stockholms stads upphandling av de experter som skulle granska Slussenprojektet. Nu riktas kritik även mot de tjänstemän och politiker i Stadshuset som ansvarat för gruppens sammansättning.

Stockholms biträdande stadsdirektör Ingela Lindh och biträdande finansborgarråd Jan Valeskog (S) valde konsulter till granskningsgruppen ur den egna bekantskapskretsen, utan upphandling. Detta var ett brott mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, meddelade Förvaltningsrätten igår. Arvodena på nära en miljon måste nu återbetalas.

Det handlar dock om mer än pengar. Domen har fler tydliga konsekvenser. Domstolen slår fast att det  inte var nödvändigt att välja just dessa konsulter. Många andra med lämplig kompetens fanns att erbjuda sina tjänster. De som valdes var på inget sätt unika, slår Förvaltningsrätten fast. Chefsjurist vid Konkurrenskommisionen Pär Cronhult:

-Det unika med dessa fyra ligger främst i deras nära koppling till Stadshuset.

Gruppen hade ett tydligt beroendeförhållande till sina uppdragsgivare, tvärt emot vad som hävdats av Stadshuset ledning och granskningsgruppen.

-Gruppen var absolut inte oberoende, säger Pär Cronhult.

Ole Settergren, sammankallande för Stigbergsgruppen* säger att detta sätter rapporten i ett nytt ljus:

-Om gruppen inte var oberoende måste man ifrågasätta även resultatet, säger Ole Settergren.

Redan utformningen av direktiven till granskningsgruppen visade att beställarna inte ville få fram korrekt information om projektets status och risker, menar Ole Settergren:

Stadens ledning beställde en rapport för att kunna få igenom Slussenprojektet, vilket krävde personer de kunde lita på. Rapportens underlagsrapporter bekräftar tidigare kritik av projektet, medan den avslutande sammanfattningen är skriven av de idag oavlönade konsulterna för att passa beställningen, påpekar Ole Settergren.

Förvaltningsrättens dom visar att Stockholms stads ledning utgår ifrån att projektet inte tål en genuin granskning. Om inte Stockholms stad, Nacka eller Värmdö klarar att hantera denna fråga borde staten träda in, säger Ole Settergren.

Stigbergsgruppen

 

Läs även ”Är granskningen av Slussen ett spel för galleriet? ” i Dagens Samhälle.


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

Råd till politiker här

2 kommentarer

  1. Stefan Pettersson den 4 juli 2015

    Politiskt ansvariga som i det här fallet manipulerat och undanhållit information för sina väljare ska sägas upp från sina tjänster när det gäller en sån här viktig fråga om vår vatten hantering avlopps hantering dricks vatten hantering och Trafikmiljö vilket har mörkast under hela projekttiden !! Ett bra exempel på åtgärd är Norrtälje kommun som sparkade 2st kommunchefer o en VA chef direkt efter valet då dom undan hållit information för kommunfullmäktige i ett VA – projekt som beräknas kosta Norrtälje kommun 3,5 miljarder projekt är nu stoppat tills det är utrett ! Detaljplan saknas bla till viss del och budget är beräknat på totalt felaktig kalkyler !! Dessutom har kommuncheferna skrivit ett avtal med Norrvatten som levererar Mälarens av EU underkända dricksvatten till Norrtälje där finns en bättre vatten täkt ”Erken ” som inte har tung fartygs trafik !
    Ge politikerna sparken !! Det förtjänar dom !! Eller är dom som Hallandsåsen upp rockade !! ??

  2. Daniel Wimhed den 3 juli 2015

    Detta visar att Slussenprojektet är så illa förberett och att hela bygget kommer resultera i kaos, detta vet politikerna och tjänstemännen i Stockholm om och genom korruption och mygel gör man allt för att dölja detta. Detta är en skandal, Slussen måste stoppas nu och man måste göra ett helt nytt omtag, allt förtroende för politikerna och tjänstemännen i Stockholm är raserat nu!