Remissvar på SOU 2015:88, Gestaltad livsmiljö

Kulturdepartementet                                              2016-01-16

10333 Stockholm   

                                                                            

 

Remissvar på SOU 2015:88, Gestaltad livsmiljö

(Ku2015/02481/KL)

 

Härmed översänder gruppen Samhällsdebattörerna synpunkter på utredningen Gestaltad livsmiljö som nu är på remiss.

 

Utredningens förslag

Rubricerad utredning föreslår att museet ska läggs ner och ersättas av en ny myndighet. Denna benämnd Gestaltad livsmiljö ska ta över budgeten för ArkDes och biblioteket och det övriga ska delas upp. Utställningsverksamheten föreslås upphöra och arkivet överföras till annat museum.

 

Vi anser att Arkitekturmuseet ska vara kvar som ett självständigt museum

Vi anser att Arkitekturmuseet ska vara kvar som ett självständigt museum i nuvarande lokaler på Skeppsholmen. Turerna har varit många vad gäller museets behov och innehåll. Allmänheten och de berörda yrkeskategorierna framför allt arkitektkåren har hela tiden hävdat att det behövs ett arkitekturmuseum och att det värdefulla arkivet måste få vara kvar.

Den svenska arkitekturen och i synnerhet stadsplaneringen har vunnit berömmelse över hela världen och är värt att fortsätta att spridas både i Sverige och internationellt. Och intresset är stort! Det vittnar nuvarande chefen Kerstin Brunnberg om, som berättar om det stora antalet studiebesök bl a skolklasser som dagligen besöker museet.

Museet bör bli ett viktigt centrum för kunskapsspridning och debatt om arkitektur och stadsbyggande genom utställningar och diskussionsforum. Det vore oansvarigt och en kulturell katastrof om det stora intresse för miljö, byggande och arkitektur som finns inte skulle tas till vara. Arkitekturarkivet är omistligt för forskningen och en stor potential för utställningar, både nationella och internationella. Ritningarna är viktiga för kunskap om restaurering och varsam ombyggnad

Att föra ihop arkitektur och design som i ArkDes tror vi inte på eftersom ämnena arkitektur och stadsplanering är så stora och viktiga och behöver fokuseras på särskilt. Utöver detta behövs ett separat designmuseum i Sverige innehållande även mode och konsthantverk.

Arkitekturmuseet bör ges en självständig ställning. Vi anser inte att en myndighet ska handha landets arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor och vi tror inte på en riksarkitekt. I stället kan En arkitektoniskt kunnig och skicklig chef bör snarast tillsättas. (Kerstin Brunnberg som tillförordnad chef har dock gjort ett gott arbete)

Arkitekturmuseet bör vara kvar i nuvarande byggnader på Skeppsholmen

Arkitekturmuseet bör vara kvar i de ursprungliga, funktionsdugliga, vackra, ändamålsenliga och uppskattade lokalerna sammanbyggda med Moderna Museet. Byggnaden är en kulturskatt i sig ritade av Rafael Moneo. Biblioteket är vackert utformat och ger god tillgänglighet till arkitektur- och stadsbyggnadslitteratur.

SAMHÄLLSDEBATTÖRERNA

 

………………………..     ………………………..     …………………………

Charlotte Holst                  Ulla Joneborg                     Per Linder

arkitekter SAR/MSA

och Bengt Edlund, Svante Forsström, Lennart Nilsson, Ulf Sandell, Reigun Thune-Hedström

arkitekter SAR/MSA

och Samuel Strandberg f d vice ordf i kommunfullmäktige i Stockholm,

 

SAMHÄLLSDEBATTÖRERNA är en grupp arkitekter, planerare och politiker som träffats under flera år för att diskutera den pågående stadsplaneringen i stockholmsregionen.

 

 

Kommentering är avstängt.