Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-02

Upplandsgatan

Här är Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-02. God läsning!

Hej alla!

Under brist-galgen tilltar debatten om byggpolitik och regeringen sticker ut näsan. Ska vi få se kommuner som skapar spelplaner (mark, planberedskap) som folk och marknadsaktörer gillar, och villkor (skatter, stöd, regelverk …) som får marknaden att fungera? Eller ska vi få se panikåtgärder som byggtvång för kommunerna och ”förenklingar” som tar bort demokratiska möjligheter att kräva bättre planer? Köparna (inkl. de som hyr) är sedan länge i ett förfärligt underläge. Allt som inte skapar balans mellan köpare och säljare vore fel.

MARKNAD OCH POLITIK

Byggpolitiskt utspel av regeringen http://www.dn.se/debatt/vi-vill-samarbeta-om-okat-bostadsbyggande/ De vill kunna bygga med bara översiktsplan som grund. Om man menar fördjupade översiktsplaner för begränsade områden som del av/ förorter, kan det vara ett steg i rätt riktning. Om planerna innehåller riktlinjer för kompletteringsbyggande med kvalitet avseende stadsmässighet och arkitektur kan det bli precis vad vi behöver. Som regeringen är inne på kräver det att områdesplanerna ges laglig status. Bra, men man måste då också bestämma hur de ska ta hänsyn till befintliga detaljplaner i området. Områdesplanernas riktlinjer måste därför och för att ge variation i bebyggelsen vara tämligen allmänt hållna och främst avse bebyggelse-och grönstruktur, trafiksystem, allmänna krav på arkitektur och liknande.

En sådan politik avseende områdesplaner skulle vara positiv politik som öppnar möjligheter till prisvärt byggande. Tvingande byggvolymkrav på kommunerna är däremot kommandopolitik som staten inte ska ta till för att åtgärda egna brister. Typgodkända hustyper leder till enformighet som i miljonprogrammet. Prefab kan användas även i fritt skapad arkitektur med moderna datoriserade CAD/CAM-system, det borde industrimannen Löfvén veta.

Att återinföra något stöd till finansiering är troligen nödvändigt för att få tillräcklig volym, men måttlig nivå och träffsäker utformning är viktigt. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom förändrad beskattning är bra, men regeringen tiger om hyresregleringen. Främja konkurrens är ett grundläggande behov.

Bra med ett utspel om förhandlingar med oppositionen om detta.

Foto: Bo Lagerqvist

Foto: Bo Lagerqvist

Studie av systemfelen i stadsbyggandet grundad på aktörsintervjuer http://www.svd.se/sverige-saknar-en-genomtankt-bostadspolitik/om/naringsliv:debatt. Det är mycket intressant, men när man föreslår åtgärder för konkurrens gäller bara förenklingar i regelverk och processer – inga direkta åtgärder avseende oligopolen själva, t ex ökade möjligheter för konkurrensverket att ingripa eller att kommuner ska skapa bättre möjligheter för mindre aktörer. 

Balans på hög prisnivå i BR-marknaden http://www.svd.se/slut-pa-borallyt-koparna-tal-inte-hogre-priser/om/bopriserna Priserna planar ut på hög nivå, jämvikt köpare-säljare -> Fler affärer, bättre utnyttjande av beståndet. Men det är förstås för dyrt, och det dröjer med åtgärder från regeringen.

Fastighetsägarna GFR strandar hyresförhandlingar http://www.fastighetssverige.se/artikel/fastighetsagarna-gfr-strandar-forhandlingarna-19689 GFR omfattar Västra Götaland, Värmland mm.

Företag väljer bort Stockholm http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3955233.ece Än en gång, staden måste snabbt göra områdesplaner runt om i Stockholm. Det skapar förutsättningar för snabb behandling av detaljplaner. Stadens senfärdighet är skadlig.

Niams vinst på affären 600 mkr http://www.fastighetssverige.se/artikel/heimstaden-storkoper-i-danmark-19606  

20121120_UnterdenLinden

Berlins slott när det står färdigt.

ARKITEKTUR

Tyskar agerar för städernas skönhet http://www.welt.de/debatte/kommentare/article150970718/Wie-Buerger-fuer-die-Schoenheit-ihrer-Staedte-kaempfen.html  i översättning http://www.arkitekturupproret.se/2016/01/14/hur-medborgare-kampar-for-skonheten-av-deras-stader/

What has London lost in its race to modernity? http://www.bbc.com/news/magazine-35169572 Se filmen!

VBKs vision för City http://www.dn.se/sthlm/politikerna-varnar-for-rivningar-i-city/ Min kommentar: Idén att i stället för nuvarande halvmesyr här och där bestämma vad som lämpar sig i olika områden är naturligtvis bra. Höjd och användning viktiga kriterier, även annat. Men att låta höghusen växa på Apelbergsgatan, Kungsgatan och Gamla Brogatan – bland de få områden som är kvar av gamla City – vore att låta Klara-rivningen fortsätta. Västra City med överdäckning av del av spåren är däremot en möjlig expansion av det annorlunda, inte minst höjden.

Vi kanske får tillbaka takfall med solceller http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3954768.ece Ser ut som tegel

Norska Nobelkommitténs avgångne ordförande: Heikensten i spetsen för Nobelstiftelsen vill styra kommittéerna (som utser pristagare) som en koncern http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Svenskene-vil-styre-Nobels-fredspris-8169195.html Nobelstiftelsen ville att norska Nobelkommittén skulle sälja sitt vackra hus i Oslo. Det varför dyrt. Nobelstiftelsen är ute efter att säkra finansieringen av det jättestora huset man vill bygga i Stockholm. Min kommentar: Heikensten skapar badwill för ”svenskarna” i Norge. De svenska kommittéordförandena bör se till att byta ut honom.

Mikael Anderssons snart två år gamla bildspel med Eskilstunamiljöer från förr och nu är ett av de mest sedda filmklippen http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.3705702-mickes-bildspel-ett-av-de-mest-sedda-klippen-nagonsin-pa-ekuriren-seerna någonsin på ekuriren.se (reklam först) Förändringarbåde till det sämre och till det bättre. Mycket grönska har försvunnit.

En facebooksida med bilder på misslyckad arkitektur https://www.facebook.com/failedarchitecture/

Höghus i Marievik kan ta bort solen från Tantobadet http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-ar-nya-hoghusen-som-kan-ta-bort-solen-fran-tantobadet/aRKolo!PmdR6XgpaDzsgGfdAZ0KyQ/

För ett trivsamt och vackert Stockholm

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult, arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.