Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 16-06 till 16-08

Foto: Holger Ellgaard

Foto: Holger Ellgaard

Hej alla!

Det har varit en sådan flod av projekt och artiklar ett tag så här levereras ett urklipp från Stadsbyggnadsnätverkets tre senaste nyhetsbrev.

GE BARNEN PLATS! 

Senaste inlägg överst

·         Större hänsyn efter debatt? http://www.svd.se/storre-fokus-pa-barn-efter-kritik Ur texten: … några sådana arealkrav blir det alltså inte. Roger Mogert vill inte heller dra någon gräns för hur tätt man kan bygga staden. Han ser problem med nya Hagastaden som nu växer fram med små, mörka gårdar och utan någon inplanerad skola. Men han kan inte lova att den hårdexploatering som gäller i Hagastaden blir en engångsföreteelse. Hur högexploaterat kan man bygga? – Jag är inte stadsplanerare, så det är inte jag som ska dra de gränserna.

·         Lär av Hamburg och Berlin http://www.svd.se/bygg-for-barn–lar-av-hamburg-och-berlin

·         Barn lär sig … http://www.svd.se/att-sla-sig-ar-en-del-av-uppvaxten/om/hoptrangda-barn

·         Lovord för modernismens barnmiljöer http://www.svd.se/sma-barn-passa-icke-i-staderna känns som en blandning av sanning och teori som inte funkade, vad säger du?

·         Barnen får inte plats http://www.svd.se/stadsplanerarna-missar-barnen/om/debatt

·         Hälsovådligt med trånga skolgårdar enligt forskare http://www.svd.se/flera-halsovinster-med-grona-gardar/om/hoptrangda-barn

·         Lättare få kompisar http://www.svd.se/lattare-fa-nya-kompisar-nar-garden-ar-stor/om/hoptrangda-barn

Passagenhuset som skall rivas. Foto: Google

Passagenhuset som skall rivas. Foto: Google

PROJEKT I INNERSTADEN

Mäster Samuelsgatan: Grönklassade Passagenhuset rivs. Ersätts med grått 14-våninghus – ett av många steg i en utholkning av Riksintresset Stockholms innerstad

·         http://blogg.dn.se/epstein/2016/01/26/nytt-huskomplex-planeras-i-city-passagenhuset-rivs/ Detta fullbordar den långa centrala Mäster Samuelsgatans omvandling till gråskala från Stockholm Waterfront till Norrlandsgatan. Det är en fortsättning på stadens politik att tillåta att hus för hus rivs och ersätts med högre och grått, utan plan för vad man vill med stadens områden. Vi ser ett utdraget haveri för Stockholms skönhet och unika stadskaraktär.

·         Mer om Passagen-huset http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/tidigare-s-topp-bakom-lansering-av-amerikanska-byggherrens-planer-for-city/aRKpaA!3HOBXTLUXVv6kcNLTcDRjw/ Fastighetsägaren Pembroke vill riva grönklassade Passagenhuset och ersätta det med ett 14-våningshus. Pembroke har tagit hjälp av både Stockholms stadsarkitekt Karolina Keyzer och ytterligare en tjänsteman samt fd S-borgarrådet Tomas Rudin i det påkostade projektet. 

·         Mycket bilder: http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sa-vill-pembroke-bygga-om-passagenhuset/

·         Pembroke talar vackert om huset http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/se-bilderna-mjuk-tornbyggnad-med-skargard-pa-taket-planeras-mitt-i-city/aRKpaA!ZxcADzgmaBJauO@TKOe4w/

SSMFOE001347S sperlingens backe

Rivningar och nya högre hus i kvarteret med Sturegallerian, Sperlingens backe

·         Stockholms-liberalerna protesterar mot projektet http://www.svd.se/l-radda-stureplan-fran-rivning/om/debatt

·         Yimby sprider myter om myter http://www.svd.se/skramselmyter-sprids-om-renovering-vid-stureplan/om/debatt

·         Liberal slutreplik http://www.svd.se/stureplans-dragningskraft-star-pa-spel

Nya gallerian förslag för högt mm Måste göras om http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nytt-beslut-nya-gallerian-maste-sankas-och-fasaden-goras-om/aRKpan!Ldzz0@uDbIkBbLPOyK28Mg/

Överenskommelse om exploatering med tomträtt för hotell vid Brunkebergstorg http://insynsverige.se/stockholm-exploatering/protokoll?date=2016-02-04&cl=1se §28 Sergel Plaza byggs på med 3 våningar. Detaljplanearbete pågår. Inom arbetet med detaljplanen bedömer stadsbyggnadskontoret att planens genomförande inte medför sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning behöver upprättas … verksamheten anses inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.   

För ett trivsamt och vackert Stockholm

Ulf Johannisson

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

 

Kommentering är avstängt.