Tänk om – Flytta det nya Nobelcentret till museerna på Djurgården!

david-chipperfield-nobel-center

Flera platser för placering av Nobelcentret har föreslagits. Bland annat har man påpekat att det borde ha mer av ett sammanhang och byggas där det finns mark utan att man reducerar kulturhistoriska miljöer. Catherine Paues von Arnold kommer här med ett nytt förslag på placering som lämnar Blasieholmen ifred och tillåter ursprunglig storlek.

Många kloka invändningar har framförts kring placeringen och gestaltningen av det nya Nobelcentret på Blasieholmen. Jag håller med om det flesta. Nobelcentret passar helt enkelt inte in här. Självklart är det fantastiskt att vi får möjlighet till att få ett nytt centrum ritat av en internationell arkitekt med stjärnstatus och att det privata näringslivet satsar stora pengar i detta. Toppen! Men inte på Blasieholmen!! Varför föra in en byggnad här vars höjd så drastiskt täpper till de unika utblickarna över vattnet och som slår sönder upplevelsen av detta så vackert utformade område i Stockholms hjärta och som dessutom har mage att konkurrera med det för hela staden så betydelsefulla Nationalmuseet och dess samband till Kungl slottet mitt emot.

Området_för_Nobel_Center-625x251

 

Mitt förslag är att istället uppföra det nya Nobelcentret på exercisfältet på norra Djurgården intill de övriga välbesökta museerna Tekniska, Sjöfarts- och Etnografiska. Här på andra sidan Djurgårdsbrunnsvägen kan arkitekten David Chipperfield ges verklig frihet och sponsorerna uppföra ett nytt Nobelcenter i tiden som uppskattas av stockholmarna och kunna väcka internationellt intresse och bli till en verklig tillgång för staden. Ett arkitektoniskt spännande hus i parkmiljö med goda expansionsmöjligheter. Exercisområdet upplevs idag väl öppet och blåsigt. Museiområdet här skulle få ett klart lyft med ett nytt Nobelcenter.

Del av Museiparken. Foto: Arild Vågen

Del av Museiparken. Foto: Arild Vågen

Genom detta förslag skulle Blasieholmen med dess kulturhistoriska bebyggelse kunna bevaras, ytterligare trafik slippa dras in i centrum och Nationalmuseet ges möjlighet att i framtiden kunna expandera.

Så lämna Blasieholmen i fred och alla fortsatta försök till nedbantningar och planmässiga anpassningar av det Chipperfieldska projektet och utveckla istället Nobelcentrum till en byggnad med ikonstatus på Djurgården till stolthet för Stockholm stad!

Catherine Paues von Arnold

Arkitekt SAR/MSA

Ledamot av Kulturfrämjandet, Fd ordförande för Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Europa Nostra- Sverige.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

 

 

 

4 kommentarer