”Ny syn på Slussen” ger unikt tillfälle att tänka om

slussen 25 september

Slussen rivs just nu och stadshusledningen verkar fortsätta de hårt kritiserade planerna på bygget. Flera alternativförslag har presenterats och det är dags att titta på dem igen.

Vi har NU ett historiskt tillfälle att förbättra Slussen. Det återkommer inte på många generationer.

 Läs debattartikeln i Byggindustrin här

Som framgår med all önskvärd tydlighet av artikel i Byggindustrin, skriven av Bo Göran Hellers, professor emeritus KTH, är det mycket brådskande och angeläget att styra över den pågående ombyggnaden av Slussen till förslaget Ny syn på Slussen  innan det är för sent!

Läget är AKUT!

Ny syn på Slussen är en betydligt klokare investering tack vare att det är en vackrare och lönsammare helhetslösning som slår flera flugor i en smäll.

Ny syn på Slussen

När Tunnelbanan läggs i tunnel under Söderström kan Södermalmstorg sänkas så att entrén till Stadsmuseet återställs.

Fler artiklar av ”Ny syn på Slussen” här

Nyckeln är att lägga tunnelbanan i tunnel under Söderström hela vägen från T-Centralen till Slussen.

Det måste göras innan den pågående grundläggningen blockerar denna möjlighet.

Tunnelbanan läggs i tunnel med en ny modern station under Söderström som ersätter nuvarande Slussen och Gamla Stan. Resenärerna sparar restid, SL sparar pengar, trängseln minskar och säkerheten ökar. Genom att bygga den nya tunneln som en bypass lösning medan den befintliga trafiken är i gång minskas avstängningstiden till tiden för hopkoppling med de nya spåren.

Tunnelbanan läggs i tunnel med en ny modern station under Söderström som ersätter nuvarande Slussen och Gamla Stan. Resenärerna sparar restid, SL sparar pengar, trängseln minskar och säkerheten ökar. Genom att bygga den nya tunneln som en bypass lösning medan den befintliga trafiken är i gång minskas avstängningstiden till tiden för hopkoppling med de nya spåren.

Det viktiga är att säkra T-banan från översvämning, vilket med nuvarande planer blir ett alltmer överhängande hot med mycket allvarliga konsekvenser.

Med tunnelbanan i tunnel förbättras även Mälarens avbördning, vilken nu motverkas av pålbanken under den anskrämliga Tunnelbanebron mellan Gamla Stan och Slussen.

Både tunnelbanebron och dess grundläggning är i behov av renovering.

När tunnelbanebron, och sannolikt även bilbron, blir överflödig kan Stallkanalens vattenspegel återställas till stor fördel för Stockholms - och Sveriges - mest centrala kulturmiljöer.

När tunnelbanebron, och sannolikt även bilbron, blir överflödig kan Stallkanalens vattenspegel återställas till stor fördel för Stockholms – och Sveriges – mest centrala kulturmiljöer.

Några andra fördelar med förslaget Ny syn på Slussen är:

  • att tunnelbanan moderniseras i sin mest centrala del.
  •  att en ny gemensam modern station under vattnet ersätter de två nuvarande gamla stationerna Gamla Stan och Slussen.
  • att Stadsmuseet, (Stockholms fd Stadshus), som nu ligger i en grop, åter blir blickfånget i Stockholms inlopp eftersom taket över T-banan avlägsnas och Slussplan sänks till sin ursprungliga nivå och bildar torg framför Stadsmuseet.
  • att bussterminalen inte behöver sprängas ned i något bergrum.
  • att Riddarholmskanalen åter får fritt genomströmmande vatten och att Munkbrotorget får nya möjligheter när tunnelbanan (och på sikt även Centralbron) avlägsnas.
  • att Gamla stan kan bli bilfritt.
  • att Stockholms skönhetsvärden uppvärderas.

Upphovsmän till tunnelförslaget är Stadsbyggnadskontoret självt genom dåvarande stadsarkitekten Göran Sidenbladh med stöd av kollegan Sven Markelius, därefter stadsarkitekten Torsten Westman och 1:arkitekt Ulla Joneborg.

Förslaget har utvecklats vidare under namnet Ny syn på Slussen av Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg, Torsten Westman och Monica Andersson med expertstöd av professorerna emeritus Bo Göran Hellers och Klas Cederwall.

 

Ny syn på Slussen presenteras översiktligt på:

http://www.brunnbergoforshed.se/slussen-stockholm/

Bildspel och utförlig dokumentation om hotande vattennivåer är tillgängliga på:

http://wpold.forsstrom.se/wordpress/?page_id=453

Ny syn på Slussen kan även ses i korthet på YouTube (6min)

Ny syn på Slussen 140628 – YouTube

Bertil Thermænius


Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

2 kommentarer