Farväl G4

Foto: Holger Ellgaard

En stadsplanerares styrka är att ta till vara platsens karaktär och spara landmärken som vittnar om platsens historia. Gör man det i Stockholm? Läs om Gasklockan 4 i Norra Djurgårdsstaden som planeras att rivas – för att ge plats åt ett höghus.

Ta farväl av den stora Gasklocka 4 i Hjorthagen, som sedan 1930-talet till 2014 innehållit lysgas för stockholmarnas behov. Betrakta noga den eleganta 20-sidiga konstruktionen som är den enda kvarvarande MAN-gasklockan i Sverige.

De utanpåliggande trapporna och hissen, som når upp till taket varifrån man kommer åt att inspektera och sköta det innanför liggande ”rörliga” taket som vilat på gasen och tryckt ut gas till dem som använt den.

Gasklocka 4 är resultatet av tyska MANs långvariga utvecklings-arbete till en perfekt fungerande vacker stålkonstruktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Att detta kunde ha varit ett industriminne av världsklass styrks av att TICCIH (The International Committee for Conservation of the Industrial Heritage) vädjat till Stockholms kommun att bevara Värtagasverket som internationellt betydelsefullt industriområde.

Stockholms stads gasverk i Hjorthagen minner om en märkvärdig symbiotisk satsning. Stadens behov av lysgas och värme var stort. Anläggningarna, som invigdes 1892 , byggdes ut ända in på 1970-talet. Staden använde gasen lokalt, medan produkten koks blev en väsentlig förutsättning för bergslagens behov av reduktionsmedel.  Utan koks som reduktionsmedel vore riket ett enda kalhygge, vilket man bör beakta när man nu önskar bevara skogen som rekreationsmedel. Stockholms gasverks koks blev således en väsentlig länk i den värdekedja som utgjordes av Bergslagens malmer, som reducerades med koks till järn som förädlades till stål, som valsades till plåt.

Gasklocka 4 borde ha sparats.
Den kunde ha inrymt olika typer av museer , forskningscentrum, studentbostäder.

I Europa värnar man om industriminnen. Ett exempel är hur man använder MAN-gasklockan i Oberhausen i Tyskland som angöringspunkt på European Route Of Industrial Heritage. Den industriella kulturleden.

I jämförelse med detta riskerar nu Sverige som varit känt för sitt industriella och tekniska kunnande – att framstå som märkligt ointresserat av att bevara industrihistoriska miljöer för kommande generationer när Gasklocka 4 rivs.

 

Peter Baeling                         Ann Lindegren Westerman                      Bo Lindestam

Civ.ing                          Arkitekt, Tekn Dr, Byggnadsråd                      Civ. ing

Bo Göran Hellers

Tekn Dr, Professor


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.